Hvordan feber påvirker immuncellene slik at de bedre kan nå og bekjempe infeksjoner

Feber er kjent for å påvirke immunforsvaret – uten at man fullt ut har forstått hvordan – men nå har forskere fra Shanghai ny kunnskap om dette.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

De fant at hos mus med feber så endrer overflateproteiner på immuncellene, som lymfocytter, for å gjøre dem bedre i stand til å transporteres via blodårene for å nå infeksjonsstedet.

Studien ble publisert i tidsskriftet Cell Immunity.

«En god ting med feber er at den kan fremme lymfocytt-tranport til infeksjonsstedet, slik at du vil få flere immunceller i den infiserte regionen hvor man vil bli kvitt patogenet,»

det sier Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology (SIBCB) Professor JianFeng Chen.

For å komme til en infeksjon, må hvite blodlegemer feste seg til «transportmidlet» blodkaret og deretter forflytte seg til det infiserte vevet eller lymfeknutepunktet. Under dette trinnet uttrykkes molekyler kjent som integriner på overflaten av lymfocyttene. Integriner er cellefestemolekyler som kontrollerer lymfocytt-transport under betennelse.

Chen og hans kollegaer oppdaget at feber øker uttrykket av proteinet Hsp 90 i T-lymfocytter. Dette proteinet binder seg til en type integrin på lymfocytter – som fremmer lymfocytt-festekapasitet til blodkaret og i siste instans fremskynder migrasjon til infeksjonsstedet.

Forskerne lærte at feberinducert Hsp90 binder seg til integrinhalen og induserer integrinaktivering. Videre kan en Hsp90 binde til to integriner som fører til en clustering av integriner på lymfocyttoverflaten. Som et resultat aktiverer de en signalvei som fremmer lymfocyt-transmigrasjon.

Artikkelen fortsetter under.

Chen sier;

«Våre funn viser at denne mekanismen ikke bare gjelder lymfocytter, men også medfødte immunceller som monocytter. Det er en generell mekanisme som kan gjelde for mange forskjellige immunceller som uttrykker en type integriner.»

Teamet brukte også dyreforsøk av bakterielle infeksjoner og andre febermodeller for å bekrefte funnene sine. Når knytningen mellom Hsp90 og integrin ble blokkert, døde musene raskt. De lærte også at denne mekanismen er meget temperaturspesifikk.

«I denne studien fant vi at Hsp90 bare kan induseres ved en temperatur over 38,5 ° C,»

sier Chen, og forklarer at mekanismen er målrettet og effektiv, men reversibel.

En rekke nye studier viser at tarmmikrobiobene i stor grad påvirker influensa og du kan lese våre artikler om dette her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.