hvordan mikrobiomet i stor grad påvirker luftveis og lungesykdommer

Endringer i sammensetningen av tarm- og luftveismikrober er sterkt forbundet med kroniske lungesykdommer og luftveisinfeksjoner, viser omfattende ny forskning.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere fra Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne, Service de Pneumologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Epalinges, Sviets har gjort en gjennomgang av tilgjengelig kunnskap som er publisert i Annals of the American Thoracic Society. 

Forskerne konkluderer med at endringer i sammensetningen av mikrobene i tarmene og luftveiene er tydelig forbundet med kroniske lungesykdommer og luftveisinfeksjoner.

Endringene observert i disse to mikrobielle miljøene synes å overlappe, i hvert fall delvis, og faktorer som kosthold har nylig vist å ikke bare forme tarmmikrobene, men også har stor innvirkning på luftveismikrobene.

Det har de senere årene blitt tydeligere at tarmen kan spille en kritisk rolle for å drive immunrespons også langt utenfor tarmene, inkludert lungene, og påvirker dermed responsene i perifert vev. Det viktig knytninger mellom de ulike slimhinnene i kroppen vår, som eksemplifisert ved tarmkomplikasjoner ved respiratorisk sykdom og vice versa.

Forskerne skriver at implikasjonene av denne mekanistiske forståelsen kan bli svært viktige for både sykdomsetiologi og behandling.

Forskerne indikerer også at det er en direkte link mellom slimhinnene i lungene og tarmen. Nylig forskning har gjort det klart at en rekke kroniske lungesykdommer, inkludert astma, KOLS, og cystisk fibrose, er sterkt knyttet til en dysbiotisk luftveismikrobiota. Dette er vanligvis et resultat av tap av bakterielt mangfold på grunn av overoppvekst av patogene bakterier.

Tidligere eksponeringer

Tidlig i livet eksponeringer har vært knyttet til endringene i tarmmikrobiotaen og beskyttelse mot eller predisponering for luftveissykdom. Det har vist seg at keisersnittet reduserer mangfoldet og endrer sammensetningen av tarmmikrobioten tidlig i livet og er samtidig knyttet til predisponering for astma i barndommen og økt risiko for respiratoriske virusinfeksjoner. Amming har derimot vist beskyttende effekt. Tilbakevendende antibiotikabehandling i tidlig alder påvirker også signifikant mikrobiotaens mangfold, og har vist seg å sterkt korrelere med utviklingen av en astmatisk fenotype senere i livet.

Kostfiber – prebiotika

Mange gunstige mikrober i tarmen «spiser» og fermenterer kostfiber – og et biprodukt av denne fermenteringen er kortkjedede fettsyrer (SCFA). Disse kan beskytte mot utvikling av allergisk luftveisinfeksjon ved å modulere immunfunksjonen. Disse molekylene har også vist anti-inflammatoriske egenskaper. Forskerne beskriver flere studier hvor kostfiberinntak førte til økning av SCFA.

Artikkelen fortsetter under.

probiotika

Probiotika er levende mikroorganismer som kan gi en helsemessig fordel og påvirke bestanddelene i det mikrobielle samfunnet ved direkte effekter på immunceller eller frigivelse av helsefremmende metabolitter. I de senere år har flere studier rettet seg mot hvordan probiotika kan påvirke kroniske lungesykdommer, som astma. En studie har blant annet vist at oral administrering av Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis og Bifidobacterium breve eller en inaktivert form Mycobacterium vaccae, er i stand til å indusere antigenspesifikke regulatoriske T-celler som bidrar til å dempe allergiske reaksjoner. Samt at Enterococcus feacalis kan dempe allergisk luftveisinflammasjon.

 Sopp og luftveis-sykdommer

Overoppvekst av sopp i tarmkanalen har i lang tid blitt knyttet til tilstander i luftveiene.

Ny studie publisert i Science ser på hvordan en sopp-dysbiose i tarmkanalen kan oppstå etter for eksempel antibiotisk behandling. Dette skjer fordi bestemte mikroorganismer som støtter naturlig motstand mot sopp, elimineres. Studien viser at en soppdysbiose kan fremme allergisk luftveis sykdom.

Vi har tidligere skrevet en rekke forskningsbaserte artikler om mikrobiomet og knytningen til mikrobiomet som du kan lese her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.