Ny brikke funnet i jakten på behandling av nevrodegenerativ sykdom

Koreanske forskere med ny kunnskap om autofagi i microglia, immunceller i hjernen, som kan bidra til utvikling av ny behandling for Alzheimers sykdommer

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Vi ser en rivende utvikling i forståelsen av årsaksmekanismene bak nevrodegenerative sykdommer som Alzheimer. Nå nylig kunne vi lese hvordan forskere ved ved University of Southern California viser hvordan en “lekk hjerne”, en permeabel blod-hjerne barriere er en tidlig driver av demens.

Alzheimers sykdom (AD) er den mest omfattende degenerative hjernesykdommen, som står for 60 til 80% av alle demenstilfeller. Et forskersteam ledet av professoren og hjerneforskeren Seong-Woon, har fokusert oppmerksomheten sin til at autofagi i microglia, hjerneimmunceller, undertrykkes av betennelse.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Microglia er immunceller som er bosatt i sentralnervesystemet og deler mange egenskaper med makrofager. De fungerer som hjernevoktere som eliminerer skadelige stoffer som akkumuleres i hjernevævet. Mekanismen Autofagi spiller en viktig rolle i å fjerne patogener som mykobakterier eller giftstoffer inne i cellene, som professor Ohsumi Yoshinori mottok nobelprisen i fysiologi for i 2016.

Det blir forsket svært mye på den viktige celle-renovasjonsmekansimen Autofagi i forbindelse med en rekke helsetilstander, og vi har videreformidlet en rekke nye studier om dette, som du kan lese her

Professor Yus team har i denne nye studien verifisert for første gang at undertrykkelsen av autofagi fører til nedgang i evnen til å dekomponere amyloid plakk, som kan bidra til Alzheimer og forverrer sykdommen ytterligere.

Mens undersøkelser har blitt gjennomført kontinuerlig for å vise at betennelse og hjernecelle autofagi er relatert til degenerative hjernesykdommer, har det vært mangel på forståelse for prosessen. Det har også vært kjent at autofagi blir mer aktiv i andre immunceller i kroppen vår ved betennelse, i motsetning til microglia. Dermed forventes denne undersøkelsen av hjernecellens autofagi å foreslå en viktig ledetråd for behandling ved å forstå hvordan utfordringer med autofagi vil påvirke hjernens funksjoner.

Artikkelen fortsetter under.

Professor Yu sa:

«Selv om nervebetennelse øker alltid viser seg ved en degenerativ hjernesykdom, har det ikke vært kjent at autofagi undertrykkes i microglia som er relatert til inflammatorisk økning. Hvis vi fokuserer på hjernevævceller og fortsetter å forske på forholdet mellom nervebetennelse og autofagi, vil vi kunne ta et skritt nærmere utviklingen av behandlinger og nye strategier for å kurere hjernesykdommer. «

Det er kjent at en av de aller mest effektfulle måtene å øke autofagi på er gjennom periodisk fasting. Vi har videreformidlet en rekke studier om dette som du kan lese her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.