Ny forskning viser at B-vitaminer kan forbedre konsentrasjonen ved mentale tilstander

En ny studie med schizofrene pasienter viser at ved å øke inntak av vitamin B12, B6 og folsyre reduserte man nivåene av homocystein og forbedret deres symptomer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

B- vitaminer kan være gunstige for konsentrasjonsevnene blant personer som opplever psykose, viser en studie fra forskere fra Orygen, the National Centre of Excellence in Youth Mental Health, US. Resultatene er publisert i tidsskriftet Biological Psychiatry.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Studien ble ledet av Dr Colin O’Donnell, nå på Letterkenny University Hospital, og Dr Kelly Allott fra Orygen. De undersøkte virkningen av å øke en persons inntak av vitaminene B12, B6 og folsyre [vitamin B9] etter at studier hos personer med scizofreni viste at økt inntak av disse vitaminene kunne redusere pasientenes nivåer av en aminosyre som heter homocystein og forbedret deres symptomer.

Men kan B12 også være farlig? Vi har i denne artikkelen sett på gjeldende kunnskap og forskning.

Dr Allott sa at forhøyede nivåer av homocystein hos mennesker med schizofreni hadde vært assosiert med mer alvorlige symptomer. Hun sa;

«Gitt at tidligere studier har vist at økt inntak av vitamin B12, B6 og folsyre reduserer homocystein-nivåer og forbedrer symptomene blant mennesker med schizofreni, ønsket vi å finne ut om å gi disse vitaminene til folk som opplever sin første episode med psykose ville oppnå lignende resultater, «.

Den første episoden av psykose kan være en forløper for å utvikle schizofreni, men psykotiske symptomer kan også være forbundet med bipolar lidelse eller alvorlig depresjon.

I studien ble 100 unge  mennesker som deltok i Orygen Youth Healths Early Psychosis Prevention and Intervention Center (EPPIC) randomisert til å motta enten B-vitamintilskudd eller en placebo-tablett en gang per dag i løpet av 12 uker. I løpet av denne perioden ble pasientenes homocysteinnivåer, symptomer og kognitiv funksjon vurdert (for eksempel hukommelse, oppmerksomhet, språk og læringsevner).

Artikkelen fortsetter under.

Dr Allott sa resultatene viste at deltakerne som mottok B-vitamin kosttilskudd, hadde bedre resultater i å fullføre konsentrasjonsoppgaver og oppgaver i løpet av 12 uker enn deltakerne som fikk placebo. Og videre;

«Dette indikerer at B-vitaminer kan ha en nevrobeskyttende effekt og selv om de ikke  skulle forbedre pasientens konsentrasjonsferdigheter, kan de beskytte mot at ferdighetene ikke blir dårligere,».

«Psykose er en tilstand hvor alle kan ha ulike symptomer og en ulik biologisk profil. Det som var spesielt interessant var at deltakerne som hadde unormalt høye homocysteinnivåer til å begynne med, var mest følsomme overfor B-vitamin-kosttilskudd, når det gjelder forbedring av oppmerksomheten.

Forskerne sier resultatene av denne studien støtter en mer personlig tilnærming til vitamintilskudd ved psykose, og studien tyder på at de med forhøyet homocystein vil ha størst nytte.

Det er en rekke av verdens ledende vitenskapelige institusjoner som mener man må gå bort fra å anbefale hvor mye vitaminer man minimalt trenger for å overleve – til å anbefale det som er optimalt for at hver enkelt av oss kan kunne optimalisere helsa. Vi har blant annet beskrevet hvordan Berkley University arbeider med dette, les artikkelen her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.