Ny studie hvordan fasting kan forbedre generell helse og beskytte mot aldrings-sykdommer

Forskere ved University of California fant at fasting påvirker metabolismen, noe som til slutt kan føre til bedre helse og beskyttelse mot aldersrelaterte sykdommer.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien fra University of California (UCI) ble publisert i Cell Reports.

Den sirkadiske klokken opererer i kroppen og organene som iboende tidsmaskiner for å bevare homeostase som svar på endringer i miljøet. Og mens mat er kjent for å påvirke klokkene i perifere vev, har det vært uklart hvordan mangelen på mat påvirker klokkefunksjonen – og i siste instans påvirker kroppen.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Vi oppdaget at fasting påvirker den sirkadiske klokken og faste-drevne celle-responser, som sammen arbeider for å oppnå faste-spesifikke tidsmessige genreguleringer,»

sa Paolo Sassone-Corsi og Donald Bren professorer i biologisk kjemi ved UCI Medical School.

«Skjelettmuskelen, for eksempel, ser ut til å være dobbelt så responsiv på faste som leveren.»

Studien var en dyrestudie på mus. Mens de fastet, oppdaget forskerne at musene viste en reduksjon i oksygenforbruk (VO2), respiratorisk utvekslingsforhold (RER) og energiforbruk, som alle forsvant når de begynte å spise igjen, som stemmer overens med resulterer observert hos mennesker.

Artikkelen fortsetter under.

«Re-organiseringen av genregulering ved fasting kan klargjøre genomet for en mer tollerand tilstand for å forutse kommende matinntak og derved drive en ny rytmisk syklus av genuttrykk. Med andre ord er fasting i stand til å omprogrammere en rekke cellereaksjoner. Optimal faste på en tidsbestemt måte ville være strategisk for å positivt påvirke cellulære funksjoner og til slutt få en bedre helse og beskytte mot aldersrelaterte sykdommer. «

Denne studien baner veien for å i siste instans å føre til utvikling av er-næringsstrategier for å forbedre helsen hos mennesker.

Det er publisert en mengde studier de senere årene om mulige helseeffekter ved fasting og vi har videreformidlet mange av disse, som du kan lese her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.