fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny viktig forskning om tarm-mikrober, lekk tarm og leddgikt

Et italiensk forskerteam bekrefter i en gjennomgangs-studie tarm-mikrobiotaens viktige rolle for utvikling av leddgikt og revmatiske tilstander.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Et team med forskere fra University of Florence og National Research Council har publisert den interessante meta-studien i Journal of Autoimmunity.
Forskerne viser hvor viktig barndommen en for utvikling av tarmmikrobiota og immunsystemet. De viste også at endring av kosthold, miljø, livsstil og bruk av antibiotika førte til modifikasjoner av tarmmikrobiotasammensetningen.
Forskerne slår også fast at ved autoimmune sykdommer bidrar mikrobiell dysbiose og tarmpermeabilitet (lekk tarm) til immunologisk ubalanse og betennelse.
Lekk tarm er ikke lenger en diskutabel årsak til systemisk inflammasjon. Vi har videreformidlet en omfattende mengde publiserte forskningsbaserte artikler om temaet som du kan lese her.
De viser også forskjellige mikrobielle profiler som kan føre til tarm- og leddbetennelse, noe som bidrar til barneleddgikt, på fagspråket kalt juvenil idiopatisk artritt (JIA), er en kronisk sykdom som forårsaker betennelse i ett eller flere ledd (artritt), og hvor sykdommen starter før fylte 16 år.
Målsettingen til de italienske forskerne er å undersøke mulige strategier for gjenoppretting av tarmmikrobiell og immunologisk balanse.
Mikrobielt mangfold (diversitet) spiller en nøkkelrolle i opprettholdelsen av balanse i tarmsystemet og i utviklingen av immunsystemet i tarmslimhinnen. Kanskje en av de viktigste funksjonene til tarm-mikrobiotaen er «utdanning» av immunforsvaret, spesielt ved å skille venner fra fiender – noe som begynner i barndommen. I tillegg til bakterielle antigener har flere metabolitter av mikrobiell opprinnelse en avgjørende rolle i trening av immunforsvaret, som for eksempel kortkjedede fettsyrer som Butyrat.
Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Omfattende bevis for rollen til tarmmikrobiota i revmatiske sykdommer

Forskerne skriver at det nå er en omfattende mengde bevis for rollen til tarmmikrobiota i utviklingen av revmatiske sykdommer, særlig ved endringer av mikrobiotasammensetning som forårsaker dysbiose (ubalanse) som i sin tur kan gi økt tarmpermeabilitet (lekk tarm) og dermed immunologisk ubalanse og utløse betennelse.
Videre kan immuncellene nå andre deler av kroppen som ledd og utløse lokal betennelse.
Barndommen er en avgjørende tid for utvikling av tarmmikrobiota, spesielt for dannelsen av grunnleggende funksjoner som immunotoleranse for «gode» mikroorganismer. Av denne grunn har tarm-dysbiose spesielt fokus som en potensiell patogenetisk faktor for barneleddgikt. Forskerteamet oppsummerte studiene utført på JIA-pasienter der en pro-betennelse mikrobiell profil er observert; dette, sammen med et dårligere mikrobielt biologisk mangfold, skiller klart pasientene fra friske mikrobiom-profiler.
Artikkelen fortsetter under.

En rekke funn viser at forstyrrelser av tarmmikrobiota, dysbiose, kan bidra til utvikling av JIA. Studier utført hittil viste at JIA-pasienter ser ut til å ha pro-betennelse mikrobielle profiler, sammen med et dårligere mikrobielt biologisk mangfold som tydelig skiller seg fra mikrobiota hos friske personer.
De antyder at endring av enkelt bakteriesegmenter kan ha en direkte innvirkning på betennelse, som for eksempel Bacteroides, Akkermansia eller anti-inflammatorisk F. prausnitzii, som det viser seg å være en mangelvare hos disse pasientene.
Studier på JIA har vist seg å sammenfalle med funn som er rapportert for andre kroniske immunforsvarstilstander, som IBD og RA, som styrker hypotesen om at endring av det mikrobielle samfunn og dysbiose er involvert i patogenesen av immunforsvar.
Vi har publisert en rekke nye forskningsbaserte artikler om årsakssammenhenger ved revmatisme som du kan lese her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.