Ny viktige kunnskap om sammensetting av tarmbakterier ved tarmsykdommer.

Sveitsiske forskere har oppdaget at endringer i sammensetningen av tarmbakterier hos de med betennelse i tarmen påvirker alvorlighetsgraden i stor grad.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere fra Institutt for biomedisinsk forskning ved Universitetet i Bern og Universitetsklinikken Inselspital Bern, Sveits,  har oppdaget at endringer i sammensetningen av tarmbakteriene hos pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom påvirker alvorlighetsgraden av sykdommen og hvor godt de lykkes med behandling.

Forskerne skriver at det nå er sterke funn som indikerer at tarmmikrobiotaen, samfunnet med mikrober vi finner i tarmen, er ansvarlig for å utløse inflammatoriske tarmsykdommer.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Enorme mengder bakterier lever i tarmene våre: de forårsaker normalt ingen sykdom, og de er helt avgjørende for helsa vår. Hvis den svært sårbare balansen mellom disse gunstige bakteriene forstyrres gjennom et usunt kosthold, toksiner eller medisiner, blir de helsefremmende funksjonene til bakteriene forstyrret. Uten det riktige samspillet mellom kroppen vår og våre tarmbakterier – så utløses mange ulike helsetilstander, som inflammatorisk tarmsykdom.

Det er forskjellige former for inflammatorisk tarmsykdom (IBD) – Crohns sykdom (som påvirker forskjellige segmenter i hele tarmen) og ulcerøs kolitt (som påvirker tykktarmen). I løpet av de siste 10 årene har forekomsten av IBD i Sveits økt kraftig  og nesten blitt doblet i antall: i 2004 var det ca. 12 000 pasienter sammenlignet med 20 000 i 2014.

Les alle våre forskningsbaserte artikler om lekk tarm her.

Stadig flere forskere og studier viser til relasjoner mellom tarmbakterier hos IBD-pasienter. Den sveitsiske forskergruppen under ledelse av Andrew Macpherson, Bahtiyar Yilmaz og Pascal Juillerat ved Institutt for biomedisinsk forskning ved Universitetet i Bern og Universitetsklinikken ved The Inselspital har nå oppdaget helt spesifikke forandringer av populasjoner av tarmbakterier hos IBD pasientene. De fant også at endringer av helt bestemte arter av tarmbakterier fører til alvorlig manglende effekt ved behandling med konvensjonelle medisiner og til og med gjør sykdomsutviklingen mer sannsynlig hos pasienter hvis aktive segmenter av Crohns sykdom har blitt fjernet kirurgisk. Denne studien blir publisert i Nature Medicine.

Nettverk av tarmbakterier avgjørende

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom tarmmikrober, hvordan sykdommen utviklet seg, og hvordan den reagerte på behandling hos 270 pasienter med Crohns sykdom, 232 pasienter med ulcerøs kolitt og 227 friske individer.

Analysen av tarmprøveme viste at mikrobene hos IBD-pasienter skiller seg vesentlig fra de friske individene. Dette skyldes hovedsakelig økninger av enkelte arter av bakterier som kan utløse eller forverre sykdommen, og reduksjoner av bakteriearter som er viktige for å opprettholde helse i tarmen. Forskerne fant 18 nye typer bakterier som kunne påvirke sykdomsutfallet.

Forstyrrelser av bakteriestammer som Lachnospiraceae og Ruminococcaceae familiene, som vanligvis produserer kortkjedede fettsyrer, karakteriserer hyppig sykdom og dårlig respons på behandling med anti-TNF-a terapeutiske antistoffer. Endringer innenfor disse bakterielle nettverkene karakteriserer også risiko for senere sykdomstilfeller hos  pasienter i remisjon etter at det aktive inflammerte segmentet av CD er fjernet kirurgisk.

Viktige mikrober som manglet hos pasientene med IBD inkluderte Faecalibacterium, som kan produsere butyrat; den sekundære gallsyreprodusenten Oscillospira; kostfiberfermentereren Bifidobacterium og Ruminococcus som er involvert i produksjon og nedbrytning av slim og utnyttelse av komplekse karbohydrater.

De var også i stand til å vise at alder, livsstil og typen behandling hadde en stor effekt på disse mikroberene. Professor Andrew Macpherson, leder av studien kommenterte,

«Vi fant at de forskjellige bakteriegruppene bodde sammen i forskjellige samfunn, og det er forstyrrelsen av disse fellesskapsnettverkene mellom de forskjellige bakterieartene som påvirker sykdommen. I det menneskelige samfunnet har hver enkelt bakterieart sin viktige plass i samfunnet hvis tarmen skal forbli frisk. Et av disse bakterielle samfunnene er spesielt viktig fordi de forskjellige bakterielle medlemmene produserer kortkjede fettsyrer som fôrer epitelcellene som dekker overflaten av tarmvevet og hjelper dem å bygge en tett barriere mellom tarmens innhold og kroppens underliggende vev. «

Professor Macpherson beskriver her hvordan tarmbakteriene er avgjørende for å beskytte mot en permeabel tarm, som også kalles «lekk tarm» – en situasjon som nå er velkjent for å kunne være en sentral mekanisme for å forårsake systemiske inflammasjoner og autoimmunitet.

Forskerne viser her at mikrobene er en viktig brikke i forståelsen av lekk tarm. Vi har tidligere skrevet en artikkel hvor vi har beskrevet det større komplekset av mulige årsaker til «lekk tarm». Les artikkelen om mulige årsaker til lekk tarm her.

Artikkelen fortsetter under.

Matematiske algoritmer ble brukt for å behandle resultatene innenfor tusenvis av forskjellige bakterier, for å finne de nettverkene av gunstige bakteriearter som er viktige for å unngå alvorlig sykdom og for å få sette pasienten i stand til å respondere på behandling.

Forskerne vurderte også forholdet mellom mikrobiota-sammensettingen
og betennelsesmarkører som calprotektin-målinger. Endringer i Enterobacteriaceae, Klebsiella, Ruminococcus og Prevotella viste konsistent endringer i calprotectin biomarkøren.

Andrew Macpherson kommenterte videre at pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt har store forskjeller i alvorlighetsgraden av tilstanden og respons på behandling – dette gjør det vanskelig for mange leger å bestemme hvilken spesiell behandling man skal velge. Og for mange pasienter er det ingen konvensjonelle medikament-behandlinger som fungerer bra. Han mener disse resultatene er et viktig skritt i riktig retning for mange av disse tilfellene.

Pascal Juillerat, en annen forsker og forfatter av studien, sa:

«Siden vi nå kjenner til de spesifikke mikrobielle signaturene og hvordan nettverkene av gunstige og skadelige bakterier er bygget opp, bør vi kunne manipulere tarmbakteriene på en spesifikk måte –  helt spesifikt for de enkelte pasientene. Siden alle har en ulik sammensetning av deres intestinale mikrobiota, må vi gjøre dette på individuell basis. «

Studien gjør en rekke interessante funn, men samtidig er det store individuelle forskjeller . Studien gir heller ikke noen årsaksforklaringer til disse bakterielle ubalansene – annet enn at det er statiske forskjeller i bakteriesammensetting hos de friske og de med  IBD.

De siste årene har det kommet en rekke nye publikasjoner og ny kunnskap om inflammatoriske tarmsykdommer. Vi har videreformidlet mange av disse som du kan lese her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.