Flere studier antyder at mikrobene i tarmen kan bidra til nyrestein.

Studier har vist at enkelte tarmbakterier kan ha stort potensial som oksalatnedbrytende probiotika siden de potensielt reduserer kalsiumoksalatbaserte nyresteiner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En mengde forskere fokuserer nå på urinveienes mikrobiom og viser hvordan bakterier og mikrober påvirker alvorlighetsgraden av urologiske sykdommer.

Det er nå økt fokus blant forskningsmiljøene på mikrobene i tarmen sin rolle ved dannelse av nyrestein, og publiserte studier viser nå tydelig at tarmmikrobiomet for nyresteinformere er annerledes i forhold til ikke-steinformere.

Sammensettingen av mikriobiomet vårt, samlingen av mikrobene som holder til ved slimhinnene våre, som huden og tarmen, er nå knyttet til en lang rekke helsetilstander som autoimmune tilstander og kreft.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Kalsiumoksalatbaserte nyresteiner er den vanligste typen som finnes blant steindannende pasienter. Overflødig oksalat kan utskilles via avføring samt urin, og forbruket av oksalatnedbrytende probiotiske bakterier viser studie nå kan bidra til å  nedbryte oksalat fra kostholdet i mage-tarmkanalen før det kan absorberes.

Studier har vist at visse Lactobacillus- og Bifidobacterium-stammer kan ha stort potensial for bruk som oksalatnedbrytende probiotika siden de reduserer oksalat, men kan også overleve i tarmen under forhold hvor oksalat er begrenset.

Enkelte pilotstudier på mennesker har vist reduserte oksalatnivåer ved tilførsel av disse bakteriene. I en studie på rotter kolonisert med Lactobacillus plantarum viste en signifikant reduksjon i urinoksalat. Forskerne sier disse resultatene er svært lovende og jobber nå med å utvikle større studier for å få en enda større forståelse for disse mekanismene.

Studie: Antibiotikabruk kan delvis forklare den dramatiske økningen av nyresteiner.

«Den generelle forekomsten av nyrestein har steget med 70 prosent de siste 30 årene, med spesielt sterke økninger blant ungdom og unge kvinner,»

det sa studiens leder Gregory E. Tasian, MD, MSCE, og barneurolog ved Children’s Hospital of Philadelphia. Tasian bemerket at nyrestein tidligere var sjeldent hos barn men nå kraftig økende.

Artikkelen fortsetter under.

Studiens medforfatter Michelle Denburg, MD, MSCE, en pediatrisk nevrolog ved CHOP, la til:

«…våre funn tyder på at antibiotika spiller en viktig rolle, spesielt gitt at barn foreskrives mer antibiotika enn voksne.»

Tasian, Denburg og kollegaer publiserte sin studie i Journal of the American Society of Nerology.

Studiegruppen tok i bruk store mengder helsedata fra Storbritannia, som dekker 13 millioner voksne og barn mellom 1994 og 2015. Teamet analyserte tidligere antibiotisk eksponering for nesten 26.000 pasienter med nyrestein, sammenlignet med nesten 260.000 kontrollpersoner.

Den sterkeste risikoen for nyrestein var hos barn og ungdom. Risikoen for nyresteiner ble redusert over tid, men forble forhøyet flere år etter antibiotisk bruk.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.