Forskere finner endringer i tarm-mikrober hos mennesker med schizofreni.

Et team forskere fra Kina og USA har funnet ut at mennesker med schizofreni har forskjeller i deres tarm-mikriober sammenlignet med personer uten psykisk lidelse.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I dokumentet som er publisert i Science Advances, beskriver gruppen testing av schizofreni-pasienter og eksperimenter de gjennomførte med mus, og hva de fant.

Schizofreni er en psykisk lidelse preget av hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og dempet følelsesmessig uttrykk. Det antas at 0,5 til 1 prosent av alle mennesker over hele verden har tilstanden, som ikke har noen kur. Forskere har studert lidelsen i mange år, men det er først nå nylig at en mulig sammenheng mellom tarm-mikrobiomet og lidelsen har blitt aktualisert. I denne nye studien fant forskerne forskjeller mellom tarm-mikrobiomet hos mennesker med og uten schizofreni.

For å lære mer om den mulige sammenhengen mellom tarmbiomet og schizofreni, samlet forskerne avføringprøver fra 53 schizofreni-pasienter som tok medisiner for å redusere symptomene. De tok også fem avføringprøver fra schizofreni-pasienter som ikke tok medisiner og fra 69 personer som ikke hadde schizofreni.

Forskerne utførte gensekvensering på avføringprøvene for å isolere tarmbakterier. De delte bakteriene de fant i operative taksonomiske grupper. De rapporterte at av 854 bakteriegrupper, fant de 56 som bare fantes hos schizofreni pasienter og 64 som bare fantes hos kontrollgruppen. De bemerket også at tarm-mikrobiomet hos schizofreni-pasientene hadde generelt lavere mangfold enn kontrollgruppen.

Artikkelen fortsetter under.

Kanskje fant forskerne en mindre delmengde av bakterier som var tydelig forskjellig mellom schizofreni-pasienter og de uten uorden. De rapporterer at da de introduserte avføring fra schizofreni-pasientene inn i friske mus, viser musene endret atferd.

Forskerne hevder at deres resultater viser at mennesker med schizofreni har endringer i deres tarm-mikrober, og at disse forskjellene kan være forbundet med schizofreni symptomer. Videre foreslår de at visse bakterier i biomet kan være forbundet med schizofreni-relaterte symptomer på grunn av interaksjoner med tarm-hjernenaminosyrer og muligens lipidmetabolske mekanismer.

En overveldende mengde studier viser nå tydelige koblinger mellom nevrologiske tilstander og tarm-mikrober, les alle artiklene vi har skrevet om dette her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.