fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere sammenligner effekten av amming og pumping på mikrobiomet.

En studie viser at indirekte amming ved bruk av pumpet melk er forbundet med færre orale bakterier og en større mengde av potensielle patogener sammenlignet amming.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Funnene, publisert i Cell Host & Microbe, tyder på at melkmikrobiotaen påvirkes av bakterier både fra spedbarnets munn og fra miljøkilder som brystpumper, selv om fremtidig forskning vil bli nødvendig for å vurdere effektene som dette kan ha på spedbarnsmikrobiomet og barns helse.

«Vi vet at dette er blant de største studiene av human melke-microbiota utført til dags dato,»

sier  Meghan Azad,  ved Children’s Hospital Research Institute of Manitoba og en Canada Research Chair ved universitetet av Manitoba.

«Denne studien utvider vår forståelse av menneskemelkmikrobiotaen og de faktorene som kan påvirke det. Resultatene vil inspirere til ny forskning om amming og brystmelk, spesielt knyttet til pumping.»

Selv om det tidligere ble vurdert som sterilt, er brystmelken nå kjent for å inneholde en overflod av bakterier. Mens kompleksiteten i hvordan mors mikrobiota påvirker spedbarnsmikrobiotaen fortsatt undersøkes, kan dette komplekse samfunnet av bakterier i brystmelk bidra til å etablere spedbarnsmikrobiotaen.
Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.
Forstyrrelser i denne prosessen kan forandre denne mikrobielle utviklingen, noe som forårsaker predisponering for kroniske sykdommer som allergi, astma, fedme og mye mer.
Spesielt indirekte amming (definert som minst en servering av pumpet melk i de to foregående ukene) var forbundet med en høyere overflod av potensielle opportunistiske patogener, som Stenotrophomonas og Pseudomonadaceae.

«Økt eksponering for potensielle patogener i brystmelk kan utgjøre en risiko for luftveisinfeksjon hos spedbarnet, som potensielt forklarer hvorfor spedbarn matet med pumpemelk har økt risiko for astma sammenlignet med de som er utelukkende gitt brystmelk»

sier Shirin Moossavi fra University of Manitoba.
Artikkelen fortsetter under.

I kontrast var direkte amming uten pumpe forbundet med mikrober som vanligvis finnes i munnen, samt høyere samlet bakteriell rikdom/diversitet og mangfold.
Og videre sier forskerne;

«I motsetning til hypotesen om at bakteriene kommer fra mors tarm, tyder resultatene på at spedbarnets orale bakterier er viktige for å forme mikrobiotaen. Det er nødvendig med mekanistiske studier for å bekrefte dette, men hvis det er sant, kan det gi spennende nye muligheter for å forstå og modifisere melke-mikrobiota. «

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.