Internasjonale studier antyder økt helserisiko ved å spise ferdigmat

Tidligere er det antydet økt kreftrisiko ved ferdigmat – og nå har stor fransk studie funnet  en sammenheng mellom forbruket av ultra-foredlede matvarer og en høyere risiko for død.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien, som involverte overvåking av tusenvis av franske folks kosthold mellom 2009 og 2017, fant en sammenheng mellom økt forbruk av ultraforedlede matvarer, karakterisert som ferdig-til-spise eller  bare å varme opp – og en økt dødelighetsrisiko i den perioden.

Resultatene ble publisert i JAMA Internal Medicine utgitt av American Medical Association.

Det er av etiske grunner ikke gjennomførbart med kontrollerte eksperimenter hvor en gruppe mennesker spiser for eksempel økologisk behandlet mat og den andre ikke, derfor er observasjonsstudier det eneste alternativet.

“Vi må være forsiktige med å konkludere – men dette er et viktig skritt i vår forståelse av sammenhengen mellom ekstremt bearbeidet mat og helse,” 

det sa Mathilde Touvier, direktør for ernæringsinstituttet ved Paris 13 University, som gjennomførte studien sammen med team fra Inserm, Inra og CNAM.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Hun viser til at forholdet mellom kosthold og sykdom er komplisert og forske på, og resultatene av studier som denne blir ofte feiltolket.

I fjor publiserte det samme franske teamet en studie om økologisk mat og hvordan den relaterte til risikoen for kreft. En høyere forekomst av kreft ble funnet hos mennesker som spiste mindre økologisk mat.

I denne nye studien fant forskerne at en økning på 10 prosent i forholdet mellom ultra-bearbeidede matvarer i kostholdet tilsvarer en 15 prosent økning i dødeligheten.

Mange ferdigprodukter som er rike på salt eller sukker og inneholder lite vitaminer og fiber, faller under denne kategorien av ultra-bearbeidede matvarer.

I fjor publiserte franske forskere resultater fra det samme materiale og observerte flere kreftformer blant de med høyt forbruk av disse matvarene.

Det viktige spørsmålet ønsker forskerne nå å få svar på, hva i disse matvarene er det som forårsaker negative virkninger på helsa?

En vanlig hypotese er tilstedeværelsen av tilsetningsstoffer, som er blitt undersøkt i laboratorie på celler og på rotter, spesielt av det franske instituttet for landbruksforskning (INRA).

Casey Rebholz, assisterende professor i epidemiologi ved Johns Hopkins, sa  at denne studien er robust til tross for de iboende begrensninger av studier av denne art.

Professor Nita Forouhi fra Cambridge University sier at slik mat i større andel spises av mennesker med lavere inntekt.

“Forbruk av høyt bearbeidede matvarer gjenspeiler sosiale ulikheter. De forbrukes uforholdsmessig mer av personer med lavere inntekt eller utdanningsnivå, eller de som bor alene,” 

Videre sa hun;

“Slike matvarer er attraktive fordi de pleier å være billigere, er svært velsmakende på grunn av høyt sukker, salt og mettet fettinnhold og er bredt tilgjengelige”

Artikkelen fortsetter under.

Jeger-samlere har ikke de helsetilstandene vi nå ser en eksplosjon av i den industrialiserte delen av verden.

En rekke av verdens ledende forskningsmiljøer er nå klare i sin oppfatning av at mikrobene i fordøyelses-systemet vårt kan være helt avgjørende for helsa vår. Mikriobiomet er nå knyttet til en lang rekke helsetilstander som hjertehelse, autoimmune tilstander, psykiske tilstander og mange fler.

Men mange av verdens gjenværende jeger-samler befolkninger har ikke de helseplagene vi ser en voldsom økning av i den industrialiserte delen av verden – og forskerne forstår nå at maten de spiser og dens påvirkning på mikrobene er en avgjørende faktor. Les vår omfattende samleartikkel om all denne forskningen på kostholdet og livsstilen til jeger-samlerne.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.