fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Metastudie viser eksponering for kjemikalier i Roundup øker risikoen for kreft.

Eksponering for glyfosat – verdens mest brukte bredspektrede sprøytemiddel og den primære ingrediensen i Roundup – øker risikoen for kreft med over 40 prosent.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Glyfosater og RoundUp er tillat sprøytemiddel i Norge og er det mest brukte – men det er svært omstridt. Universitetet MIT viser hvordan RoundUp kan ødelegge deler av mikrobiotaen og føre til Autisme. Allerede før publiseringen av denne nye studien vurderer EU flere andre studier som påpeker helserisiko ved RoundUp. Vi har tidligere skrevet om kontroversene som du kan lese om her.  
I denne nye studien har forskningsgruppen fra University of Washington gjennomført en oppdatert meta-analyse – en omfattende gjennomgang av eksisterende litteratur – og fokusert på de mest utsatte gruppene i hver studie. De fant at koblingen mellom glyfosat og enkelte krefttyper er sterkere enn tidligere rapportert.
Resultatene deres ble publisert i Mutation Research / Reviews i Mutation Research.
Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Vår analyse fokuserte på å gi det beste mulige svaret på spørsmålet om glyfosat er kreftfremkallende eller ikke,»

sier seniorforfatter Lianne Sheppard, professor i UW-avdelingen for miljø- og helsevitenskap og biostatistikk. Og sier videre;

«Som et resultat av denne forskningen er jeg enda mer overbevist om at det er.»

Ved å undersøke epidemiologiske studier publisert mellom 2001 og 2018, fastslår teamet at eksponering for glyfosat kan øke risikoen for Non-Hodgkin Lymphoma med så mye som 41 prosent. Forfatterne fokuserte sin vurdering på epidemiologisk forskning på mennesker, men vurderte også funn fra laboratoriedyr.

«Denne undersøkelsen gir den mest oppdaterte analysen av glyfosat og dets kobling med Non-Hodgkin Lymphoma, som inneholder en 2018-studie av mer enn 54.000 mennesker som jobber med lisensierte plantevernmidler,»

sa Rachel Shaffer, en UW doktorand- student.

«Disse funnene er i samsvar med en tidligere vurdering fra the International Agency for Research on Cancer, som klassifiserte glyfosat som et sannsynlig humant karsinogen i 2015,»

sa Shaffer.
Artikkelen fortsetter under.

Glyfosat ble introdusert som et sprøytemiddel i 1974. Bruken i landbruksindustrien har økt, særlig siden midten av 2000-tallet da det ble innført praksis der glyfosatbaserte sprøytemidler brukes på avlinger før høstingen. Som en følge av dette er det nå sannsynlig at avlingene har høyere rester av glyfosat.

RoundUp i Norge

Mattilsynet skriver blant annet i 2018 at:

Preparater med glyfosat er de mest brukte plantevernmidlene i Norge, og brukes særlig til bekjempelse av kveke ved ensidig korndyrking.

Ellers er det tillatt å bruke glyfosatpreparater blant annet mot ugras i frukthager, i skog- og juletreplantasjer, langs veier og jernbane samt på industriarealer og udyrka areal (f.eks. grasanlegg).

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.