fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny forskning om tarmens involvering ved Parkinsons sykdom.

Hos mange pasienter med Parkinsons sykdom, kan sykdommen begynne i tarmen. Det sier finske forskere som har gått gjennom den gjeldene forskningen på området.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Forskere fra Finland har skrevet en spesialartikkel i Journal of Parkinsons sykdom, hvor ekspertene Har undersøkt de siste to tiårene av forskning om tarm-hjerneaksen for Parkinsons.
Parkinsons er en sakte progressiv lidelse som påvirker bevegelse, muskelkontroll og balanse. I de siste 20 årene har det blitt klart at Parkinsons er assosiert med en rekke gastrointestinale symptomer som stammer fra endringer i tarmen og dens nevrale strukturer. Mange pasienter med Parkinsons lider av tarmrelaterte symptomer som forstoppelse, som har innvirkning på livskvaliteten. En rekke funn tyder på at for mange av pasientene så skjer disse endringene opptil flere år før utviklingen av motoriske symptomer og diagnose av Parkinsons. Derfor kan denne gjennomgangen gi viktig innsikt i opprinnelsen og utviklingen av sykdommen.

«Bedre forståelse av tarmens rolle i Parkinsons vil hjelpe oss med å forstå sykdommens opprinnelse og forbedre behandlingene,»

forklarte Filip Scheperjans, MD, Ph.D., fra Nevrologisk institutt, Helsingfors universitetssykehus iFinland. Og videre:

«Det er en akkumulerende mengde bevis for at i hvert fall hos en del Parkinsons-pasienter kan sykdommens opprinnelse ligge i tarmen med mulig involvering av unormale proteinaggregater, lokal betennelse og tarmmikrobiomet. Derfor er videre studier av tarmens rolle i Parkinsons viktig og kan gi nye muligheter for diagnose og behandling. «

Forfatterne identifiserte fire hovedspørsmål:
Intestinal hyperpermeabilitet eller lekk tarm har også vært vurdert som en faktor ved Parkinsons. Endringer i tarmmikrobiotasammensetningen ved Parkinsons har blitt vist i flere studier fra forskjellige populasjoner. Det vil være avgjørende å finne mekanismene som kobler tarmmikrobiota og Parkinsons.
Artikkelen fortsetter under.

Forskerne tror det er god grunn til å anta at tarmmikrobiota kan ha viktige implikasjoner for det fremtidige diagnostiske og terapeutiske landskapet ved Parkinsons, og ​​at behandling basert på tarmmikrobiomet er mulig gjennom en rekke tilnærminger, inkludert kostholdsendringer, probiotika, prebiotika og mer.

«Vår forståelse for viktigheten av tarm-hjerneforbindelsen ved Parkinsons har vokst raskt de siste årene. Vi er sikre på at de neste to tiårene av mikrobiom-hjerneakseforskningen vil se en jevnt økende utvikling på dette området som vil omforme vår forståelse av patogenesen av Parkinsons, «

konkluderte Dr. Scheperjans.

«Vi forutsetter at det vil bli mange fremskritt i løpet av de kommende 20 årene. Endringer i tarmen kan bli brukt til å diagnostisere Parkinsons tidligere, nye behandlinger som retter seg mot disse endringene kan redusere sykdomsprogresjon, redusere forstoppelse og forbedre tarmfunksjonen hos pasienter som allerede har blitt diagnostisert. «

Det uttalte Patrik Brundin, MD, Ph.D., Van Andel Research Institute, Grand Rapids, MI, USA og J. William Langston, MD, Stanford Udall Center , Institutt for patologi, Stanford University, Palo Alto, CA, USA.
Det har vært en økende mengder studier som forbinder tarmen med Parkinsons og også andre nevrologiske tilstander, les flere av våre forskningsbaserte artikler om dette her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.