fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny omfattende studie finner flere av tarmbakteriene som påvirker mental helse og autoimmunitet

Den første populasjonsstudien på koblingen mellom tarmbakterier, psykisk helse og autoimmunitet identifiserer spesifikke tarmbakterier knyttet til depresjon og autoimmune tilstander.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Forskerne publiserte disse resultatene i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Microbiology.
I studien med tittelen «Det nevroaktive potensialet for den menneskelige tarm-mikrobiotaen for livskvalitet og depresjon» studerte Jeroen Raes og hans team forholdet mellom tarmbakterier og livskvalitet og depresjon. Forfatterne kombinerte fekalt mikrobiom-data fra mennesker diagnosert med depresjon fra 1.054 personer innmeldt i Flemish Gut Flora Project.
De identifiserte bestemte grupper av mikroorganismer som positivt eller negativt korrelerte med mental helse. Forfatterne fant at to bakterielle stammer, Coprococcus og Dialist, var konsekvent manglende hos individer med depresjon, uavhengig av antidepressiv behandling. Resultatene ble validert i en uavhengig populasjon på 1.063 personer fra Holland og i en populasjon med klinisk deprimerte pasienter ved Universitetssykehuset Leuven i Belgia.
Prof Jeroen Raes sier:

«At mikrobielle metabolitter kan samhandle med hjernen – og dermed oppførsel og følelser – er spennende. I vår befolkningsstudie identifiserte vi flere grupper av bakterier som var koblet til menneskelig depresjon og livskvalitet.»

Tidligere identifiserte Prof Raes og hans team et mikrobiom preget av lavt mikrobeantall og biologisk mangfold som ble observert å være mer utbredt blant Crohns sykdomspatienter. I sin nåværende studie fant de overraskende nok en lignende mikrobepopulasjon som var knyttet til depresjon og redusert livskvalitet.
Prof Jeroen Raes sier:

«Dette funnet legger til ytterligere bevis som peker på den potensielt dysbiotiske egenskapen til Bacteroides typen vi identifiserte tidligere. Tilsynelatende kan flere av de samme karakteristikkene i det mikrobielle samfunn knyttes til både tarmbetennelse, depresjon og redusert velvære.»

Forfatterne opprettet også en beregningsmetode som muliggjør identifisering av tarmbakterier som potensielt kan samhandle med det menneskelige nervesystemet. De studerte genomer av mer enn 500 bakterier isolert fra den menneskelige mage-tarmkanalen og deres evne til å produsere et sett med nevroaktive forbindelser. Noen bakterier ble funnet å bære et bredt spekter av disse funksjonene.
Mireia Valles-Colomer sier:

«Mange nevroaktive forbindelser produseres i den menneskets tarmen. Vi ønsket å se hvilke tarmmikrober som kunne delta i å produsere, nedbryte eller modifisere disse molekylene. forskjellige bakterier som kan spille en rolle i psykiske helsemessige forhold, men også mekanismene som er potensielt involvert i denne interaksjonen med verten. For eksempel fant vi at mikroorganismenes evne til å produsere DOPAC, en metabolitt av den humane nevrotransmitteren dopamin, var assosiert med bedre mental livskvalitet. «

Forskerne konkluderer:
Vi studerte hvordan mikrobiologiske funksjoner korrelerer med menneskets livskvalitet og depresjon. Butyrat-producerende Faecalibacterium- og Coprococcus-bakterier var konsekvent forbundet med høyere livskvalitetsindikatorer. Sammen med dialist, Coprococcus spp. så man samtidig lavere nivåer av ved depresjon, selv etter å korrigere for de forstyrrende virkningene av antidepressiva.
Forskerne sier at disse resultatene er den første omfattende menneskelige studien som gir bevis for link mellom mikrobiomet og mental helse.
Artikkelen fortsetter under.

Sopp og mentale tilstander.
Vi har også sett på en rekke nye studier som viser hvordan sopp kan skape alvorlige systemiske inflammasjoner, psykiske tilstander og autoimmun sykdom.
Det har vært en voldsom fokus på forskning på bakteriene de siste tiårene mens man i stor grad har oversett en nøkkelfaktor – nemlig sopp. En rekke nye studier fokuserer nå på soppsamfunnet i fordøyelses-systemet, kjent som mycobiomet. I denne artikkelen ser vi på flere av disse studiene som har blitt bredt publisert.
Selv om disse resultatene er interessante – så er det absolutt ikke første gang forskere ser på denne sammenhengen mellom hva som skjer i tarmen og psykiske tilstander og autoimmunitet. Du kan lese mange av de forskningsbaserte artiklene vi har skrevet om dette området her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.