Yale-forskere viser hvordan mikrobiomet kan gjøre medisiner skadelige for oss

Noen mennesker får kraftige bivirkninger fra medisiner og Yale-forskere har identifisert en overraskende forklaring: tarm-mikrober.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Resultatene, publisert i tidsskriftet Science, beskriver hvordan bakterier i tarmen kan forvandle tre medikamenter til skadelige forbindelser.

«Hvis vi kan forstå mikrobiomets påvirkning på stoffskiftet, kan vi se hvorden medikamenter endrer mikrobiomet, slik at pasientene får en bedre respons,»

Yale-forskeren Michael Zimmermann sier at man i fremtiden kan forstå hvordan de ulike medisinene påvirker oss ved å forstå mikrobene i tarmen.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

De studerte blant annet et antiviralt medikament hvis nedbrytningsprodukt kan forårsake alvorlig toksisitet og identifiserte hvordan tarm-mikrober forvandler stoffet til en skadelig forbindelse.

Artikkelen fortsetter under.

De ga deretter legemidlet til mus som hadde bakterier som er konstruert for å mangle denne evne til å endre toksiditeten og målte nivåene av denne toksiske forbindelsen. Ved å bruke disse dataene utviklet de en matematisk modell som kunne spå rollen til tarmbakterier ved metabolisering av medikamentene.

Studien viste at tarmmikrober var ansvarlig for å produsere 20 prosent til 80 prosent av de sirkulerende toksiske metabolittene avledet fra de tre legemidlene de undersøkte.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.