fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

En milliard år med utvikling tyder på en ny tilnærming behandling av Alzheimers.

Forskere oppfordrer forskere som ser etter å finne en kur mot Alzheimers sykdom til å fokusere på rollen som proteiner i hjernen som forårsaker Alzheimers sykdom.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Ny forskning fra forskere ved Royal Holloway, University of London, setter fokus på nye funn som kan muliggjøre utvikling av nye behandlinger. Studien er publisert i Autophagy.

Det har lenge blitt anerkjent at genetisk arvet (familiær) Alzheimers sykdom er forårsaket av mutasjoner i en gruppe proteiner i den menneskelige hjerne kjent som gamma-sekretasekomplekset. Rollen til disse proteinene ble først identifisert når mutasjoner i proteiner forårsaket dannelsen av plakkavsetninger som finnes i hjernen til Alzheimers pasienter, noe som fører til at nervceller i hjernen dør. Forskere har brukt mange tiår med å analysere denne effekten uten å identifisere effektive behandlinger.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Alternativt har noen forskere antydet at gamma-sekretasekomplekset også styrer en prosess som kalles autofagi. Autofagi er en prosess hvor proteiner brytes ned til aminosyrer og gjenbrukes i cellen, og når autofagi er blokkert av mutasjoner i gamma-sekretasekomplekset i Alzheimers sykdom, dør celler i hjernen. Autofagi er et «hett» forskningsområde for en rekke ulike helsetilstander. Les mer om denne celle-reprasjonsmekansimen her.

Ny forskning ledet av professor Robin SB Williams og Dr. Devdutt Sharma fra Royal Holloway, har funnet at gamma sekretasekomplekset også styrer autofagi i den encellede Dictyostelium, som delte en felles forfader med mennesker for rundt en milliard år siden. Bevaringen av rollen til autofagi i alle disse årene illustrerer den kritiske betydning av cellehelsen. Forskerne antyder derfor at man bør se på denne prosessen for å utvikle nye behandlinger for Alzheimers sykdom.

Teamet var i stand til å slette enkelte proteiner fra komplekset, for eksempel presenilinproteinet, og overvåke endringer i cellefunksjonen. De fant at når proteiner fra gamma-sekretasekomplekset ble slettet, ble autofagiprosessen blokkert, og så var cellene ikke i stand til å resirkulere proteiner.

«Disse funnene antyder at gamma-sekretasekompleksets rolle bevares på tvers av en stor evolusjonær tidsavstand, noe som indikerer en fundamentalt viktig rolle for å opprettholde friske celler. Fra dette foreslår vi at forskere søker å finne nye tilnærminger for å behandle pasienter med Alzheimers sykdom – og bør fokusere på å gjenopprette normale nivåer av autofagi hos nevroner for Alzheimers sykdomspasienter for å blokkere død av hjerneceller.»

professor Robin SB Williams

En helt ny tilnærming

«Frem til nå har det vært svært lite fremgang med å finne en kur mot Alzheimers sykdom, med kun forsinkende behandlinger. Men hvis forskere begynner å ta en annen tilnærming til å undersøke denne sykdommen, kan vi kanskje finne en måte å blokkere sykdommen.»

professor Robin SB Williams

Professor williams håper at man ved hjelp av deres helt nye tilnærming til denne forskningen vil bidra til å rette fokus på dette området, for å kunne utvikle nye behandlinger for pasienter med Alzheimers sykdom.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.