fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forbedret tarm-mikrobiom viser mindre symptomer på PCOS.

Studie bekrefter tidligere funn om at symptomer på polycystisk ovariesyndrom (PCOS) ble forbedret ved eksponering for gode bakterier i tarmen.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studieresultatene ble presentert ved ENDO 2019, Endocrine Societys årlige møte i New Orleans, La.

Denne nye studien gjennomført på mus bygger på en annen nylig undersøkelse av de samme forskerne som viser at det humane tarmmikrobiomet, eller samlingen av mikrober i tarmen, har mindre diversitet hos kvinner med PCOS. Dette vil si at de har en lavere mengde ulike typer bakterier og mikrober i tarmen.

«Våre nye resultater tyder på at endring av tarmmikrobiomet via prebiotiske eller probiotiske terapier kan være et potensielt behandlingsalternativ for PCOS,»

Varykina Thackray, Ph.D., University of California San Diego School of Medicine i La Jolla, Calif

PCOS påvirker omtrent 10 prosent av kvinner i fertil alder, og de eksakte årsakene er ukjente, ifølge Hormone Health Network. Det finnes ingen kur, men symptomene behandles med medisiner og endringer i kosthold og mosjon. Tegn på sykdommen inkluderer cystiske follikler i eggstokkene, høyere nivåer av testosteron, overflødig kroppshår, uregelmessig eller ingen menstruasjonsperioder, og noen ganger vektøkning og insulinresistens. Mulige langsiktige helsekonsekvenser inkluderer infertilitet, abort, graviditets-komplikasjoner, type 2 diabetes, hypertensjon og depresjon.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Thackray og hennes forskerteam induserte PCOS hos kvinnelige mus som gikk gjennom puberteten ved å gi dem letrozol. Ved å blokkere omdanningen av testosteron til østrogen, resulterer dette stoffet til forhøyede testosteronnivåer, og hos mus resulterer dette også til andre kjennetegn ved PCOS. En annen kontrollgruppe med mus fikk behandling med placebo.

PCOS-mus som levde med ikke PCOS-mus hadde vesentlig forbedret testosteronnivå, normaliserte sykluser og eggløsning sammenlignet med PCOS-mus som bodde sammen med hverandre, rapporterte forskerne. I tillegg hadde PCOS-mus som bodde sammen med andre PCOS-mus nedsatt vekt, lavere fastende blodsukker og insulin nivåer, og mindre insulinresistens (en stor risikofaktor for type 2 diabetes). Forskerne viser altså hvordan vi potensielt påvirkes av hverandres tarmmikrober.

Thackray sa at disse forbedringene i PCOS-funksjonene for de som bodde sammen med ikke-PCOS-mus var knyttet til endringer i tarmmikrobiomet.

Thackray sier forskningen gir potensiale for å forstå hvordan spesifikke tarmbakterier bidrar til PCOS og at tarmmikrobiomet gir nye mulige måter for å behandle tilstanden.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.