Forskere oppdager hvordan søvn kan bekjempe infeksjoner.

Tyske forskere har oppdaget hvorfor søvn kan være den aller beste medisinen, ved å stimulere immunforsvaret – og at stress derimot kan påvirke negativt.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Studien ble publisert i Journal of Experimental Medicine. Studien, ledet av Stoyan Dimitrov og Luciana Besedovsky ved Universitetet i Tübingen, bidrar til å forklare hvordan søvn kan bekjempe en infeksjon, mens andre forhold, som kronisk stress, kan gjøre kroppen mer utsatt for sykdom.

T-celler er en type hvite blodlegemer som er kritiske for kroppens immunrespons. Når T-celler gjenkjenner et bestemt mål, som for eksempel en celle som er infisert med et virus, aktiverer de klissete proteiner kjent som integrin som tillater dem å knytte seg til deres mål og eventuelt drepe den.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Stoyan Dimitrov og kollegaer ved Universitetet i Tübingen bestemte seg for å undersøke effekten av en mangfoldig gruppe signalmolekyler kjent som Gαs-koblede reseptoragonister. Mange av disse molekylene kan undertrykke immunforsvaret ved å hemme T-cellers evne til å aktivere integrinene og feste seg til målceller.

Dimitrov og kollegaene fant at blant annet hormonene adrenalin og noradrenalin og de proinflammatoriske molekylene prostaglandin E2 og D2 forhindret T-celler i å aktivere integrene sine etter å ha gjenkjent deres mål.

«Nivåene av disse molekylene som trengs for å hemme integrinaktivering, observeres i mange patologiske forhold, som for eksempel tumorvekst, malariainfeksjon, hypoksi og stress,»

sier Dimitrov.

«Denne mekanismene kan derfor bidra til å forbinde immunforsvaret med disse patologiene.»

Adrenalin og prostaglandinnivåer går ned mens kroppen sover. Dimitrov og kollegaene sammenlignet T-celler tatt fra friske frivillige mens de sov eller var våkne hele natten. T-celler tatt fra sovende viste signifikant høyere nivåer av integrinaktivering enn T-celler tatt fra personer som ikke sov.

Artikkelen fortsetter under.

Forskerne var altså i stand til å bekrefte den gunstige effekten av søvn på T-celle integrinaktivering. 

«Våre funn viser at søvn har potensial til å forbedre effektiviteten av T-celle responser, noe som er spesielt relevant i lys av den høye forekomsten av søvnforstyrrelser og tilstander som er preget av nedsatt søvn, som depresjon, kronisk stress, aldring og skiftarbeid»

sier forsker Luciana Besedovsky.

I tillegg til å bidra til å forklare de gunstige effektene av søvn og de negative effektene av forhold som stress, kan studien føre til utvikling av nye terapeutiske strategier som forbedrer T-cellers evne til å knytte seg til deres mål. Dette kan være nyttig for eksempel for kreftimmunterapi.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.