fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere viser at sukker potensielt kan øke tarmkreft-utvikling

Studie viser at glukose og fruktose absorberes direkte av tarmtumorer, og daglig dosering av sukker-drikke akselererer tumorvekst.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Sukker-søtede drikkevarer som inneholder en blanding av glukose og fruktose, strømmer gjennom mage-tarmkanalen etter at de konsumeres. Forskerne viser at Glu og Fru absorberes direkte av tarmtumorer, og daglig inntak akselererer tumorvekst.

Denne vekstfremmende effekten er avhengig av enzymet ketohexokinase som frembringer fruktose 1-fosfat fra fruktose, og resulterer i uttømming av adenosintrifosfat. Begge disse metabolske forandringene fremmer omdannelsen av glukose til byggeklossene som trengs for tumorvekst.

Går sukker direkte til økning av kreft-vekst?

Svaret synes å være «ja» i hvert fall hos mus ifølge en studie ledet av forskere ved Baylor College of Medicine og Weill Cornell Medicine. Deres studie, publisert i Science, viste at det var daglig daglig bruk av høy-fruktose mais sirup. Teamet oppdaget også mekanismen hvor forbruk av sukker direkte kan påvirke kreftvekst, noe som tyder på potensielle nye terapeutiske strategier.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«Et økende antall observasjonsstudier har økt bevisstheten om sammenhengen mellom å spise sukkerholdige drikker, fedme og risikoen for kolorektal kreft,»

Dr. Jihye Yun, professor i molekylær og human genetikk ved Baylor.

Videre sier hun;

«Den nåværende tanken er at sukker er skadelig for helsen vår, hovedsakelig fordi det kan føre til fedme. Vi vet at fedme øker risikoen for mange typer kreft, inkludert kolorektal kreft, men vi var usikre på om det eksisterte en direkte årsakssammenheng mellom sukkerforbruk og kreft. Derfor bestemte jeg meg for å ta opp dette viktige spørsmålet da jeg var postdoktor ved Dr. Lewis Cantley-lab på Weill Cornell Medicine.»

Professor Dr. Jihye Yun.

Først genererte Yun og hennes kollegaer en musemodell av tidligstadiet kolonkreft hvor APC-genet er slettet.

«APC er en forsvarsmekanisme for kolorektal kreft. Å slette dette proteinet er som å fjerne bremsene på en bil. Uten det stopper normal vekst av tarmceller eller dør, og danner tidlig-stadium tumorer som kalles polypper. Mer enn 90 prosent av pasientene med kolorektal kreft har en type APC mutasjon «.

Professor Dr. Jihye Yun.

Forskerne ga musene en moderat mengde sukkerholdig vann oralt med en spesiell sprøyte en gang om dagen. Etter to måneder ble APC-musene som mottok sukkerholdig vann ikke overvektige, men utviklet svulster som var større og høyere enn de i som ble behandlet med vanlig vann.

 
«Disse resultatene tyder på at når dyrene har tidlig stadium av svulster i tarmene – som kan forekomme hos mange unge voksne mennesker, kan selv beskjedne mengder mais sirup med mye fruktose øke svulstens vekst og progresjon uavhengig av fedme, «

Professor Dr. Jihye Yun.

Yun viser hvordan disse funnene kan overføres til å forstå også denne mekanismen hos mennesker;

«Ytterligere forskning er nødvendig for å oversette disse funnene til mennesker, men våre funn tyder på at kronisk forbruk av mye sukker kan forkorte tiden det tar å utvikle kreft. På mennesker tar det vanligvis 20 til 30 år for kolorektal kreft til vokse fra tidlig stadium godartede svulster til aggressive kreftformer. «

Økt forbruk av sukker korrelerer med økning i kreft-tilfeller.

«Denne observasjonen kan forklare hvorfor økt forbruk av søte drikker og andre matvarer med høyt sukkerinnhold de siste 30 årene er korrelert med en økning i kolorektal kreft hos 25 til 50 år gamle mennesker i USA»

Dr. Lewis Cantley, professor i kreftbiologi ogdirektør for Meyer Cancer Center ved Weill Cornell Medicine

Teamet undersøkte deretter mekanismen for hvordan sukker fremmer tumorvekst.

«Vi oppdaget at sukkerholdige drikker økte nivåene av fruktose og glukose i henholdsvis kolon og blod, og at svulstene effektivt kunne ta opp både fruktose og glukose.»

Dr. Lewis Cantley, professor

Kjemisk forandring

«De fleste tidligere studier brukte enten glukose eller fruktose alene for å studere effekten av sukker. Vi trodde at denne tilnærmingen ikke gjenspeiler hvordan folk faktisk inntar sukkerholdige drikker eller matvarer fordi ingen drikker eller spiser bare glukose eller fruktose. Både sukkerholdig mat og drikke har begge glukose og fruktose sammen i tilsvarende mengder, «

Professor Dr. Jihye Yun.

Og Yun sier videre;

«Våre funn tyder på at fruktoses rolle i svulster er å øke glukosens rolle i å styre fettsyresyntese. Og fettsyrene kan potensielt brukes av kreftceller til å danne cellulære membraner og signalmolekyler, for å vokse eller å drive betennelse. «

Professor Dr. Jihye Yun.

Forskerne bemerker at denne studien viste det overraskende resultatet at kolorektale kreftformer bruker fruktose, den viktigste ingrediensen i de fleste sukkerholdige bruser og mange andre bearbeidede matvarer, som et drivstoff for å øke hastigheten på tumorvekst.

Mens mange studier har korrelert med økte mengder av kolorektal kreft med kosthold, viser denne studien en direkte molekylær mekanisme for korrelasjonen mellom sukkerforbruk og kolorektal kreft.

«Våre funn åpner også nye muligheter for behandling, blant annet ved å redusere tilgjengeligheten av sukker betydelig tykktarmen.»

Professor Dr. Jihye Yun.

Mens flere studier på mennesker er nødvendige, håper Yun og kollegene at denne nye kunnskapen vil bidra til å øke bevisstheten om de potensielt skadelige konsekvensene som forbruk av sukker har på menneskers helse, og bidrar til å redusere risikoen og dødeligheten av kolorektal kreft over hele verden.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.