fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Mage-plager hos barn kan signalere fremtidige psykiske problemer.

Separasjons-induserte forstyrrelser i kroppens tarmmikrober knyttet til endringer i hjernefunksjon.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskere har knyttet forstyrrelser i et barns gastrointestinale mikrobiom som utløses av motgang tidlig i livet – for eksempel foreldreseparasjon – med aktivitet i hjernens områder forbundet med emosjonell helse.

Det er forskere ved Columbia University som har funnet ut at motgang tidlig i livet er forbundet med økte gastrointestinale symptomer hos barn som videre kan ha innflytelse på hjernen og atferd når barna blir større.

Studien ble publisert i tidsskriftet Development and Psychopathology.

«En veldig vanlig grunn til at barn kommer på legekontorer er tarmklager,»

Nim Tottenham, professor i psykologi ved Columbia University.

Nim Tottenham, professor i psykologi ved Columbia University, ledet studien..

«Våre funn indikerer at gastrointestinale symptomer hos små barn kan være et rødt flagg til primærhelsetjenestene for fremtidige psykiske helseproblemer.»

Nim Tottenham, professor i psykologi ved Columbia University.

Forskere har lenge sett den sterke sammenhengen mellom tarm og hjerne. Tidligere undersøkelser har vist at en historie med traumer eller misbruk har blitt rapportert hos opptil halvparten av voksne med irritabel tarmsyndrom (IBS), med en prevalens dobbelt så høy som hos pasienter uten IBS.

«Forståelsen av traumers rolle i økt sårbarhet for både gastrointestinale og psykiske helseproblemer er godt etablert hos voksne, men sjelden studert i barndommen,»

Bridget Callaghan, postdoktor, Colombia University.

Callaghan sa også at dyreforsøk har vist at emosjonelle hendelser kan gi forandringer i tarmmikrobiomet – samfunnet av bakterier i kroppen som regulerer alt fra fordøyelse til immunsystemfunksjonen – påvirker nevrologisk utvikling, men ingen menneskelige studier har gjort det.

«Vår studie er blant de første som knytter sammen forstyrrelser i et barns gastrointestinale mikrobiom som utløses av hendelser tidlig i livet med hjernevirksomhet i regioner som er forbundet med emosjonell helse,»

Bridget Callaghan, postdoktor, Colombia University

Forskerne fokuserte på utviklingen hos barn som hadde opplevd ekstreme psykososiale mangler på grunn av institusjonell omsorg før internasjonal adopsjon. Separasjon for et barn fra en forelder er kjent for å være en kraftig prediktor for psykiske problemer hos mennesker. Denne erfaringen, når den modelleres hos mus, induserer frykt og angst, hindrer nevroutvikling og forandrer det mikrobielle samfunnet gjennom hele levetiden.

Forskerne brukte data fra 115 barn adoptert fra barnehjem eller pleiehjem når eller før omtrent de var 2 år, og fra 229 barn oppdratt av en biologisk omsorgsperson. Barnene med tidlige omsorgs-forstyrrelser viste høyere nivåer av symptomer som inkluderte magesmerter, forstoppelse, oppkast og kvalme.

Deretter samlet Tottenham og Callagham adferdsmessig informasjon, avførings- prøver og hjernebilder fra alle barna. De brukte gen-sekvensering for å identifisere mikrober tilstede i avføringsprøver og undersøkte mengde og mangfold av bakterier i hver deltaker.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Barn med en historie med tidlige omsorgs-forstyrrelser hadde tydelig forskjellige tarmmikrobiomer fra de som ble oppdratt med biologiske omsorgspersoner fra fødselen av. Hjernens aktivitetsmønster var også korrelert med visse bakterier. For eksempel hadde barna oppvokst med foreldre økt tarmmikrobiom-mangfold, som er knyttet til prefrontal cortex, en region av hjernen som er kjent for å bidra til å regulere følelser.

«Det er for tidlig å si noe avgjørende, men vår undersøkelse indikerer at omsorgssvikt-tilknyttede endringer i tarmmikrobiomet er relatert til hjernens funksjon, inkludert forskjeller i hjernens områder forbundet med emosjonell behandling,»

Nim Tottenham, professor i psykologi ved Columbia University.

Mer forskning er nødvendig, men Tottenham og Callaghan mener at studien bidrar til å fylle ut et viktig gap i litteraturen.

«Dyrestudier forteller oss at kostholdsintervensjoner og probiotika kan manipulere tarmmikrobiomet og forbedre virkningen av emosjonell motgang på sentralnervesystemet, spesielt i de første årene av livet når den utviklende hjernen og mikrobiomet er mer plastisk,»

Bridget Callaghan, postdoktor, Colombia University

Forskerne sier dette kan være viktig ny kunnskap for å bedre forstå hvordan man potensielt tidlig kan gripe inn med preventive og andre tiltak.

«Det er mulig at denne typen forskning vil hjelpe oss å vite om og hvordan man best kan gripe inn hos mennesker, og når.»

Bridget Callaghan, postdoktor, Colombia University

Callaghan og Tottenham jobber for tiden på en ny stor studie med 60 barn i New York City for å se om funnene deres kan replikeres. De forventer resultatene senere i år.

Nylig har også en studie vist at unge voksne som ble oppdratt av foreldre som støttet dem og uttrykte følelser, ble ofte mer følelsesmessig balanserte og rapporterer lavere nivåer av depresjon og angst. Les artikkelen her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.