fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Oppdagelse av en viktig immunreaksjon som forhindrer inflammatoriske tilstander

Pasteur-forskere finner at innføring av fast-føde til barn induserer en viktig immunreaksjon som forhindrer inflammatoriske lidelser

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Mikrober koloniserer alle kroppens overflater og balanserer immunforsvaret. Hos nyfødte spedbarn er tarm-mikrobiomet først avhengig av morsmelk-komponenter.

Når fast føde innføres, utvikles tarm-mikrobiotaen og bakteriene sprer seg. Forskere fra Institut Pasteur og Inserm har oppdaget at en viktig immunrespons er generert hos mus når fast føde er introdusert og mikrobiota ekspanderer. Men fremfor alt har de vist at denne immunreaksjonen er viktig, da det er involvert i å trene immunforsvaret og fører til lavere risiko for inflammatoriske lidelser (allergi, kolitt, autoimmune sykdommer, kreft) i voksen alder. Disse funnene ble publisert i tidsskriftet Immunity.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Med innføring av økt hygiene i midten av 1800-tallet falt antall døde fra sykdommer forårsaket av mikroorganismer dramatisk. I moderne industrielle samfunn sier hygienehypotesen at redusert eksponering for mikrober i tidlig alder kan føre til økt risiko for allergiske eller autoimmune sykdommer. Tidligere studier har vist at forstyrrelse av mikrobiota, for eksempel ved eksponering for antibiotika, kan føre til allergiske reaksjoner.

For nyfødte spedbarn bestemmes sammensetningen av tarmmikrobiomet ved fødselen av bakteriene man får fra moren og sammensetningen av morsmelk. Den har hovedsakelig bifidobakterier og laktobasiller. Når nye matvarer blir introdusert, vokser mikrobiota og antallet bakterier øker 10 til 100 ganger. Forskerene Ziad Al Nabhani og hans kolleger fra Microenvironment and Immunity Unit ved Institut Pasteur / Inserm, ledet av Gérard Eberl, har oppdaget at dette fenomenet utløser en intens immunrespons hos mus.

«Vi viste at denne mekanismen foregår i et veldig spesifikt tidsvindu: mellom to og fire uker i mus, som tilsvarer tre til seks måneder hos mennesker,»

Gérard Eberl

Og Eberl fortsetter;

«Vi antok da at dette bestemte tidsvinduet betyr at immunresponsen er programmert over tid og har derfor en unik rolle å spille i utviklingen av immunsystemet»

Gérard Eberl

Forskerne viste at når musene ble behandlet med antibiotika i dette kritiske tidsvinduet, hadde de høyere risiko for å utvikle inflammatoriske lidelser som immunreaksjoner i tarmen, kolorektal kreft og kolitt.

Artikkelen fortsetter under.

De fant altså at når mikrobiomet er ødelagt av for eksempel antibiotika, oppstår ikke immunreaksjonen lenger.

«Dette er det som kalles patogen imprinting, som vil si at hendelser som oppstår i tidlig barndom, bestemmer fremtidig risiko for inflammatoriske lidelser.»

Gérard Eberl

Forskerne avslørte også tilstedeværelsen av bestemte celler under denne reaksjonen som er nødvendige for en balansert immunrespons. Disse regulatoriske T-cellene er nøkkelmodulatorer og uten immunrespons forverres de, noe som fører til inflammatoriske lidelser.

Alle disse dataene understreker betydningen av tidlig livseksponering for mikrobiota for utviklingen av et balansert immunsystem.

«Vi vil nå bekrefte disse funnene på effekten av mikrobiota ved avvenning i sammenheng med andre patologier, for eksempel neurodegenerative sykdommer for eksempel».

Gérard Eberl

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.