fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Oppmerksomme foreldre former psykisk helse for sine unge barn, viser studie.

Unge voksne som ble oppdratt av foreldre som støttet dem, uttrykte følelser, ble ofte mer følelsesmessig balanserte og rapporterer lavere nivåer av depresjon og angst.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.
Dette i følge en studie ledet av Georgia State University Psychology

«Når foreldre reagerer på sine barns følelser på støttende måter som tyder på aksept og ikke-dømmende, har deres barn en tendens til å være mer aksepterende og ikke-fordømmende av sine egne erfaringer,»

det sa Laura G. McKee, professor i psykologi og leder av studien.

«Generelt fant vi ut at de som vokste opp med foreldre som var interessert i sine barns følelser og oppfordret dem til å dele dem, hadde bedre ferdigheter for å takle følelser.»

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.
McKee sier at mens man i flere tiår har undersøkt virkningen av følelsesmessig støttende foreldre, har få studier fokusert på de spesifikke variablene og prosessene – inkludert oppmerksomhet – som forbinder foreldreadferd til barnas mentale helse. Mindfulness, forklarte hun, er karakterisert som å være oppmerksom på nåtid uten dom, regulert oppmerksomhet og en holdning av nysgjerrighet, aksept og åpenhet.
Tidligere studier har vist at de med følelsesmessig støttende foreldre har en tendens til å være mer oppmerksomme på seg selv, men vi vet ikke om tidligere arbeid som viser at følelsesmessig støttende foreldre gir barn som er oppmerksomme, sier McKee.
Artikkelen fortsetter under.

«Dette er et spennende nytt forskningsområde som er et viktig neste skritt, spesielt for å veilede familiebaserte forebyggings- og terapiprogrammer.»

I studien fikk McKee og hennes team 256 studenter og skoleelever til å svare på spørsmål om hvordan deres mødre og fedre reagerte på sine følelser i barndommen. Spørsmålene fokuserte på foreldrenes respons på både positive følelser som lykke og interesse, og negative følelser, som tristhet, sinne og frykt. Forskerne spurte spørsmål som «Når du var trist som barn, hva gjorde din mor / far?» Deltakerne angav hvor typisk det var for foreldrene å svare, for eksempel ved å lytte, gi trøst og løse problemet sammen med dem.
Ønsker du å lese flere interessante nye forskningsbaserte artikler? Nesten hver eneste dag hele året publiserer vi nye artikler om ny relevant og interessant kunnskap og forskning, og du kan finne alle sammen her.
Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.