fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Cleveland Clinic rapporterer gode resultater i programmer med gruppeoppfølging.

Dr Mark Hyman antyder faktisk bedre resultater med gruppeoppfølging enn individuell oppfølging.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er skribenten John Weeks som rapporterer fra Mark Hyman sitt foredrag ved Integrative Healthcare Symposium 2019. Mark Hyman er initiativtaker for den store satsningen til det verdensledende sykehuset Cleveland Clinic sin store satsning på funksjonell medisin.

Mark Hyman deltok i en panel-debatt og snakket om Cleveland Clinic Center for Functional Medicine (CCCFM) har utviklet en gruppe-oppfølging. Først og fremst har de sett på måter de kan dekke den enorme etterspørselen på, men nå antyder han også om oppsiktsvekkende resultater. De første indikasjonene er basert på selvrapportering fra deltakerne i grupper ved senterets Functioning for Life programmer.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Han viser til at en oversikt over data viste mer positiv endring på viktige selvrapporteringsparametere via gruppeoppfølging enn via senterets allerede positive individuelle oppfølgingsprogrammer.

Tidligere har senterets individuelt fokuserte progammer vist bedre resultater og lavere kostnader sammenlignet med pasienter med ordinær oppfølging i helsevesenet.

Senteret har en rekke ulike programmer og pasientene kan velge hvilket som passer best for dem.

De gruppebaserte programmene er fortsatt i tidlig fase og selv om dataene var foreløpige, følte Hyman seg trygg på at;

«vi har undervurdert verdien av grupper som et terapeutisk verktøy.»

Dr Mark Hyman

Cleveland Clinic team jobber for tiden med en formell vitenskapelig studie for å demonstrere sine resultater. Det forventes å gi detaljer og videre diskusjon om pasientrapporterte resultater for den enkelte.

Functioning for life

Cleveland Clinic sine hjemmesider kan vi lese at Functioning for Life er et robust 10 ukers program med felles gruppeoppfølging designet for nye pasienter.. Sykdomspesifikke programmer er utviklet og pasienter kan velge programmet som passer for dem.

De skriver også at hver uke vil pasienter samhandle med et tverrfaglig team inkludert leger, lege-assistenter, sykepleiere, diettister, helse-coacher og andre. Pasienter vil også ha tilgang til individuell oppfølging og løpende kommunikasjon med medlemmer av deres team gjennom hele 10 ukers programmet.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.