Forskere: mikrober kan bryte ned skadelige kjemikalier i støv.

Studie viser at mikrober kan bryte ned helseskadelige kjemikalier som ftalater, i støv.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Støvet som samler seg i våre hjem og kontorer inneholder nesten alltid biter av kjemikalier som kan forårsake problemer for det humane endokrine systemet, sier forskere. Men en ny studie publisert i Environmental Sciences: Process Impacts indikerer at mikroberene vi finner i bygninger – mikroskopiske bakterier og andre mikroorganismer som trives på huden vår og utendørs – kan bidra til å bryte ned disse kjemikaliene.

Studien er den første i sitt slag som viser at mikrober kan bryte ned disse kjemikaliene, kalt ftalater. Mikrober vokser raskt i fuktige omgivelser og bryter ned skadelige kjemikalier. Men økningen i fuktighet – og den mikrobielle veksten – kan forårsake enda flere problemer, inkludert muggsopp, fant studien.

Studien er er likevel et utgangspunkt for å forstå hvordan man skal håndtere skadelige kjemikalier innendørs.

«Tidligere trodde folk at det ikke var mye mikrobiell aktivitet som skjer i innemiljøet. Vi visste at mikrober falt av menneskelig hud eller ble fraktet inn fra utemiljøet, men vi ikke de gjorde noe som helst. Denne studien viser at det ikke er tilfelle.»

Karen Dannemiller, direktør for Indoor Environmental Quality Laboratory ved Ohio State University

I stedet fant forskerne at mikrobene spiser på potensielt skadelige kjemikalier i støvkjemikalier som er en del av vårt daglige, moderne liv.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Ftalater brukes mest til å lage plast og vinyl. Det er til stede i lim og visse sjampoer og andre personlig pleie-produkter. Begrepet ftalater dekker en hel gruppe kjemikalier, og studier har vist at de kan påvirke det menneskelige endokrine systemet, som styrer hormonproduksjonen, som inkluderer humane reproduktive organer. Di-etylheksylftalat-DEHP-kan forårsake kreft.

«Vi vet at disse kjemikaliene kan nedbrytes i andre systemer som jord, men vi har høy eksponering for dem innendørs, så det var viktig for oss å se om bionedbrytning faktisk fant sted i innemiljøet.»

Ashleigh Bope, Ph.D. i miljøvitenskap ved Ohio State.

Når forskerne begynte å se på hvordan ftalater kan bryte ned innendørs samlet de støv fra et familiehus i Massachusetts. De samlet støv både tepper og støvsugerposer fra samme hjem.

I laboratoriet undersøkte de støvet for å se hva som eksisterte i det. De fant mikrober, selvfølgelig, og ftalater. Ett ftalat dukket opp i større mengder enn de andre: DEHP-det kreftfremkallende ftalatet. Deretter lagret de teppene på varierende fuktighetsnivå for å se hvordan mikrober og ftalater kan samhandle.

De fant at jo høyere fuktighet, desto mer mikrober vokste – og jo flere ftalater ble ødelagt. Fukt var nødvendig for å sette i gang mikroberene, og selv om det å bli kvitt kjemikaliene kan være bra, kan det også føre til andre problemer, sier Sarah Haines, ved Dannemillers laboratorium .

Forskerne holdt teppet med relativ fuktighet i området fra 50 til 100 prosent, mye høyere enn fuktighetsnivået til et vanlig hjem. Ved høyere luftfuktighetsnivåer eksploderer mikrobiel aktivitet, og muggsopp og annen sopp vokser.

Dannemiller, som er professor i sivil, miljø og geoteknikk ved Ohio State, sa at denne studien gir muligheter for å skape bedre innemiljøer i fremtiden som kan beskytte folk mot både kjemikalier og mikrober.

«Det store bildet er at forståelsen av dette samspillet kan føre til bedre byggdesign for å forhindre eksponering for noen av disse skadelige stoffene. Vi vet at både kjemikalier og mikrober er der, så hvordan kan vi skape de sunnest mulige bygningene?»

Dannemiller, professor ved Ohio State.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.