Forskere ser helseeffekter på tvers av generasjoner fra sprøytemiddelet Roundup.

Forskere har funnet en rekke sykdommer og andre helseproblemer i andre og tredje generasjon avkom av rotter utsatt for glyfosat, verdens mest populære ugressmiddel.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er forskere ved Washington State University (WSU) som i den første studien av sitt slag så at etterkommere av glyfosat-eksponerte rotter utviklet prostata, nyre og eggstokkesykdommer, fedme og fødselsutfordringer.

Michael Skinner, en professor i biovitenskap ved WSU, og hans kollegaer utsatte gravide rotter for sprøytemiddelet som er hovedingrediensen i det populære RoundUp. Dosen – halvparten av mengden som forventes å vise noen negativ effekt – ga ingen tilsynelatende dårlige effekter på foreldrene eller den første generasjonen av avkom.

Men de skriver i studien publisert i tidsskriftet Scientific Reports, at de dermot så “dramatiske økninger” i flere patologier som påvirker andre og tredje generasjon. Den andre generasjonen hadde “signifikante økninger” i testikler, eggstokk og brystkjertel sykdommer samt fedme. I tredje generasjon så forskerne en 30 prosent økning i prostata sykdommer – tre ganger så mange som hos kontrollpopulasjon. Den tredje generasjonen av kvinner hadde en 40 prosent økning i nyresykdom, eller fire ganger så høyt som kontrollene.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Mer enn en tredjedel av andre generasjons mødre hadde mislykket graviditet, med de fleste av de som ble rammet som døde. To av fem i tredje generasjon var overvektige.

Skinner og hans kolleger kaller dette fenomenet “generasjonsgiftologi”, og de har sett det gjennom årene i fungicider, plantevernmidler, jet-brennstoff, plastforbindelsen bisfenol A, insektsmiddelet DEET og andre. Det skjer epigenetiske forandringer som slår gener på og av, ofte på grunn av miljøpåvirkninger.

Skinner sa at han bestemte seg for å studere glyfosat på grunn av at det er en av de mest brukte stoffene over hele verden. Glyfosater, som er hovedingrediensen i RoundUp er også det mest brukte sprøytemiddelet i Norge og er godkjent i EU.

Skinner-studien er den tredje i løpet av de siste månedene bare fra WSU alene. En studie fra University of Washington som ble publisert i februar, viste at kjemikaliet økte risikoen for kreftsykdommen Non-Hodgkins lymfom med så mye som 41 prosent. En annen studie publisert i desember fant at de som bor nær områder som er behandlet med sprøytemiddelet har en tredjedel høyere sannsynlighet for å dø tidlig fra Parkinsons sykdom.

Vi har tidligere videreformidlet en rekke studier om RoundUp og mulig påvirkning på helsa vår. Nylig har det også blitt viet mye oppmerksomhet til at Monsanto, som produserer RoundUp, har blitt dømt i amerikanske føderale domstoler til å betale milliarder i erstatning til enkeltpersoner som de mener har fått alvorlig sykdom på grunn av Glyfosater og RoundUp. Les alt om dette her.

Kjemisk generasjons-toksikologi representerer en ny kjent utfordring som Skinner og hans kolleger mener bør inkorporeres i estimater av risikoen ved bruk av disse kjemikaliene.

“Glyfosat og andre miljø-giftige stoffers evne til å påvirke våre fremtidige generasjoner må vurderes og er potensielt like viktig som den direkte eksponeringstoksikologien gjort i dag for risikovurdering.”

Michael Skinner, professor i biovitenskap ved WSU.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.