Forskere viser hvordan vitamin D påvirker immunsystemet.

Forskere med ny innsikt i hvordan vitamin D påvirke risiko for sykdommer som multippel sklerose.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

D-vitamin er produsert av kroppen som respons på sollys og er kjent for sine helsemessige fordeler. Forskere fant at det også påvirker nøkkelceller i immunsystemet. Denne oppdagelsen kan forklare hvordan vitamin D regulerer immunreaksjoner som har vært involvert i autoimmune sykdommer som MS.

Studien ble publisert i Frontiers in Immunology. Universitetet i Edinburgh-teamet fokuserte på hvordan vitamin D påvirker en spesifikk mekanisme i kroppens immunsystem – dendritiske cellers evne til å aktivere T-celler.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Hos friske mennesker spiller T-celler en avgjørende rolle for å bekjempe infeksjoner. Hos mennesker med autoimmune sykdommer kan de imidlertid begynne å angripe kroppens eget vev.

Ved å studere celler fra mus og mennesker fant forskerne at D-vitamin fikk dendritiske celler til å produsere mer av et molekyl som heter CD31 på overflaten, og at dette hindret aktiveringen av T-celler.

Teamet observerte hvordan CD31 hindret de to celletypene fra å få en stabil kontakt – en viktig del av aktiveringsprosessen – og den resulterende immunreaksjonen ble kraftig redusert.

Forskere sier resultatene viser hvordan vitamin D-mangel kan regulere immunforsvaret og påvirke risiko for autoimmune sykdommer.

Professor Richard Mellanby, ved Universitetet i Edinburghs senter for infeksjonsforskning, sa: “Lav vitamin D-status har lenge vært implicert som en betydelig risikofaktor for utvikling av flere autoimmune sykdommer. Vårt studie viser en måte at vitamin D metabolitter kan dramatisk påvirke immunforsvaret. “

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. 

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.