Harvard: erstatte rødt kjøtt med sunne planteproteiner kan gi lavere risiko for hjertesykdom.

Studien er den første meta-analysen av randomiserte kontrollerte studier som undersøker helseeffekter av rødt kjøtt ved å erstatte det med annen mat.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er forskere ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og Purdue University som gjorde en omfattende gjennomgangs-studie som viser at kosthold som erstattet rødt kjøtt med sunne planteproteiner førte til reduksjoner i risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.

Studien ble publisert i tidsskriftet Circulation.

«Tidligere funn fra randomiserte kontrollerte studier som evaluerer effekten av rødt kjøtt på kardiovaskulære risikofaktorer, har vært inkonsekvente. Men vår nye studie, som gjør spesifikke sammenligninger mellom dietter med rødt kjøtt og dietter med mye av andre typer matvarer, viser at det å erstatte rødt kjøtt med høykvalitets proteinkilder fører til gunstigere endringer for kardiovaskulære risikofaktorer.»

Marta Guasch-Ferré, forsker ved Institutt for ernæring, Harvard T.H. Chan School of Public Health

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Studien inkluderte data fra 36 randomiserte kontrollerte studier med 1 803 deltakere. Forskerne sammenlignet folk som spiste kosthold med rødt kjøtt med folk som spiste mer av andre typer matvarer (som f.eks kylling eller planteproteiner som belgfrukter, soya eller nøtter), ser på blodkonsentrasjoner av kolesterol, triglyserider, lipoproteiner og blodtrykk – alle risikofaktorer for hjerte-og karsykdom. .

Studien fant at når kosthold med rødt kjøtt ble sammenlignet med alle andre typer kosthold kombinert, var det ingen signifikante forskjeller i totalt kolesterol, lipoproteiner eller blodtrykk, selv om høyere inntak rødt kjøtt førte til høyere tryglyseridkonsentrasjoner enn sammenligningsdiettene . Forskerne fant imidlertid at kosthold med større andel høyverdige planteproteinkilder som belgfrukter, soya og nøtter resulterte i lavere nivåer av både totalt og LDL («dårlig») kolesterol sammenlignet med kosthold med mer rødt kjøtt.

Resultatene stemmer overens med langvarige epidemiologiske studier som viser lavere risiko for hjerteinfarkt når nøtter og andre plantekilder til proteiner sammenlignes med rødt kjøtt, sa forfatterne. Funnene antyder også at inkonsekvensene i tidligere studier angående virkningen av rødt kjøtt på kardiovaskulære risikofaktorer kan delvis skyldes sammensetningen av sammenligningskostholdet. De anbefalte at fremtidige studier tar hensyn til spesifikke sammenligninger.

«Spørsmålet: Er rødt kjøtt bra eller dårlig? er helt ubrukelig»

Meir Stampfer, professor i epidemiologi, Harvard T.H. Chan School of Public Health

Men Harvard-professoren er derimot tydelig på hvordan vi bør stille spørsmålet;

«Spørsmålet må være: Sammenlignet med hva? Hvis du erstatter burgere med kaker eller pommes frites, blir du ikke sunnere. Men hvis du erstatter rødt kjøtt med sunne planteproteinkilder, som nøtter og bønner, får du en helsemessig fordel.»

Meir Stampfer, professor i epidemiologi, Harvard T.H. Chan School of Public Health

Forfatterne anbefalte tilslutning til sunne vegetariske kosthold som f.eks. middelhavskosthold, både for deres helsemessige fordeler og for å fremme miljømessig bærekraft.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.