Høy dose vitamin D viser effekt hos pasienter med avansert kolorektal kreft.

Etterfulgt av de svært oppmuntrende resultatene av SUNSHINE-studien, vil de potensielle fordelene med vitamin D-tilskudd ved tarm-kreft nå bli vurdert i større kliniske studier.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Resultatene av en liten klinisk studie tyder på at supplering av kjemoterapi med høye doser vitamin D kan være til nytte for pasienter med metastatisk kolorektal kreft ved å forsinke sykdomsprogresjonen, sier forskere fra Dana-Farber Cancer Institute.

De første funnene ble rapportert ved 2017-møtet i American Society of Clinical Oncology, og nye funn blir nå publisert i JAMA.

Kimmie Ng, MD, MPH, direktør for klinisk forskning ved Dana-Farber’s Gastrointestinal Cancer Center, og medvirkende ved SUNSHINE-studiene sier;

“Denne studien er den første fullførte randomiserte kliniske studien av vitamin D-tilskudd for behandling av avansert eller metastatisk kolorektal kreft,”

Kimmie Ng, MD, MPH, direktør for klinisk forskning ved Dana-Farber’s Gastrointestinal Cancer Center

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

I høydosegruppen hadde pasientene en medianforsinkelse på 13 måneder før sykdommen ble forverret og i lavdosisgruppen var medianforsinkelsen 11 måneder. I tillegg hadde pasienter i vitamin D-gruppen med høy dose 36 prosent mindre sannsynlighet for å ha sykdomsprogresjon eller død i oppfølgingsperioden på 22,9 måneder.

“Resultatene av vår prøveperiode tyder på et bedre resultat for pasienter som har fått vitamin D-tilskudd, og vi gleder oss til å lansere en større studie for å bekrefte disse spennende og provoserende funnene,”


Charles Fuchs, MD, MPH, direktør for Yale Cancer Center.

SUNSHINE-studien randomiserte 139 pasienter med tidligere ubehandlet metastatisk kolorektal kreft. En gruppe tok piller med 4000 internasjonale enheter (IE) av vitamin D per dag sammen med standard kjemoterapi, mens den andre gruppen tok 400 IE sammen med kjemoterapi.

Vitamin D, som er nødvendig for beinhelse, er laget i kroppen gjennom en kjemisk reaksjon som er avhengig av sollys og er også i en del mat. I laboratorieundersøkelser har vitamin D vist anti-kreftegenskaper som utløser programmert celledød og hemmer kreftcellevekst. Prospektive observasjonsstudier har også knyttet høyere blodnivåer av vitamin D med lavere risiko for kolorektal kreft og forbedret overlevelse for pasienter med sykdommen, men disse studiene kunne ikke bevise at vitamin D var årsaken.

På bakgrunn av dette ble det til den randomiserte fase 2 SUNSHINE-studien rekruttert pasienter hos 11 kreftsentre i USA for å teste om vitamin D-tilskudd kan forbedre resultatene hos pasienter med metastatisk kolorektal kreft. Alle pasientene fikk standard kjemoterapi. Pasienter i vitamin D-gruppen med høy dose tok i utgangspunktet 8000 IE daglig i 14 dager, deretter 4000 IE daglig. Den lavere eller standard-dose vitamin D-gruppen tok 400 IE daglig. Alle pasienter ble bedt om ikke å ta noen andre vitamin D eller kalsiumtilskudd i prøveperioden.

Tester viste at kun 9 prosent av pasientene i den kliniske studien hadde tilstrekkelig vitamin D i begynnelsen av behandlingen. I løpet av studien hadde pasienter som fikk lav dose ingen vesentlig endring i vitamin D-nivået, mens de i høydosegruppen snart nådde tilstrekkelig vitamin D og opprettholdt det.

Analyse av resultatene viste at fordelene med vitamin D med høy dose syntes å være mindre hos pasienter som var overvektige, og de som hadde tumorer som inneholdt et mutert KRAS-gen, noe som tyder på at noen pasienter kan trenge enda høyere doser vitamin D for anti-tumoraktivitet, sa forskerne.

Studien og dens funn er “ekstremt viktige”, for den identifiserer et kostnadseffektivt, trygt og lett tilgjengelig stoff som en potensiell ny behandling for metastatisk kolorektal kreft. Dette kan derfor potensielt ha en stor og vidtrekkende påvirkning globalt, uavhengig av pasientens sosioøkonomiske status eller et lands ressurser. “

Kimmie Ng, MD, MPH, direktør for klinisk forskning ved Dana-Farber’s Gastrointestinal Cancer Center.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. 

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.