Hvordan hvilepulsen kan være en viktig markør for helsa.

Hvilepuls på 75 pluss slag per minutt knyttet til dobling i tidlig dødsrisiko, viser ny studie.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En rekke studier viser nå koblinger mellom hvilepuls og en rekke helsetilstander. Og nå viser en ny studie at en hvilepuls på 75 slag per minutt midt i livet er knyttet til en dobling i risikoen for tidlig død.

I 2012 publiserte forskere ved Universitetet i Birmingham ny kunnskap om hvordan høy hvilepuls/ hjertefrekvens ser ut til å være prediktiv for økt risiko for total dødelighet og kardiovaskulær sykdom og kortere overlevelse, ifølge en studie publisert i The American Journal of Cardiology.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«I den foreliggende studien ble hjertefrekvensen når vi er i ro, en kjent og lett tilgjengelig klinisk parameter, funnet å være en uavhengig risikoforutsigelse for total og CVD-dødelighet,»

Bríain ó Hartaigh og M.Phil ved Universitetet i Birmingham.

Og videre sa de;

«Selv om disse funnene gjelder for pasienter med mellomliggende til høy kardiovaskulær risiko, er de likevel konsistente med publiserte data fra en rekke epidemiologiske studier i generelle populasjoner.»

Bríain ó Hartaigh og M.Phil ved Universitetet i Birmingham.

I 2015 publiserte kanadiske forskere ny kunnskap om hvilepuls og helsa i CMAJ (Canadian Medical Association Journal)

En høyere hvilepuls er forbundet med økt dødsrisiko fra alle årsaker i befolkningen, selv hos personer uten de vanlige risikofaktorene for hjertesykdom.

«Forholdet mellom hvilepuls og risiko for død av alle årsaker og kardiovaskulær dødelighet er uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, noe som tyder på at hvilepuls er en prediktor for dødelighet i befolkningen,»

Dongfeng Zhang, medisinsk høyskole av Qingdao University, Shandong, Kina.

Ny studie viser at en hvilepuls på 75 slag per minutt midt i livet er knyttet til dobling i risikoen for tidlig død.

Studien publisert i British Medical Journal publikasjonen Open Heart viser en hvilepuls på 75 slag per minutt i midtlivet er knyttet til en fordobling i risikoen for tidlig død fra alle årsaker – i hvert fall blant menn.

Hvilepulsen kan endre seg med alderen og lavere frekvens tyder på bedre kardiovaskulær kondisjon og mer effektiv hjertefunksjon. En hvilepuls på 50 til 100 slag per minutt (bpm) anses å ligge innenfor det normale området.

Forskerne studerte en tilfeldig utvalgt gruppe menn i alderen 50+ fra den generelle befolkningen, som alle ble født i 1943 i Göteborg, Sverige.

I 1993 utførte de en omfattende medisinsk undersøkelse, som inkluderte hvilepuls, på 798 menn. Og de ble delt inn i fire kategorier: 55 eller færre bpm; 56-65 bpm; 66-75 bpm; og mer enn 75 bpm.

Hvilepulsen ble målt igjen i 2003 og 2014 blant de som fortsatt var i live. Og menn med hvilepuls i 1993 høyere enn 55 bpm var mer sannsynlig røykere, mindre fysisk aktive og mer stresset enn de som hadde lavere frekvens.

De hadde også høyere sannsynlighet for å ha andre kardiovaskulære sykdomsfaktorer, for eksempel høyere blodtrykk og vekt.

Men en hvilepuls på 75+ slag per minutt i 1993 var likevel forbundet med rundt en dobbling av risiko for dødsfall uansett årsak sammenlignet med en hvilepuls på 55 eller under.

Forskerne så også at en hvilepuls som var stabil mellom 1993 og 2003, da mennene var mellom 50 og 60 år, var forbundet med en 44 prosent lavere risiko for hjerte-og karsykdommer de neste 11 årene sammenlignet med en hvilepuls som hadde økt over denne perioden.

Hvert slag teller

Forskerne fant også at hver ekstra slag-økning i frekvens er forbundet med en 3 prosent høyere dødsrisiko, en 1 prosent høyere risiko for hjerte-og karsykdommer, og en 2 prosent høyere risiko for hjertesykdom.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Samtidig er det viktig å understreke at dette er en observasjonsstudie, og derfor ikke kan fastslå årsak.

Det er et stort internasjonalt forskerteam med kinesiske og svenske forskere som har samarbeidet om denne interessante studien.

Forskerne sier at funnene har kliniske implikasjoner, og foreslår at overvåking av endring i hvilepuls over tid kan være viktig for å avdekke fremtidig kardiovaskulær sykdom.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. 

Book Inntaksmøte her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.