fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

MIT-biologer finner en måte å øke antall stamceller i tarmen.

Cellene som dekker tarmen blir erstattet etter bare et par dager, men er avhengig av sunne stamceller – og påvirker i stor grad tarmhelsa.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Det er biologer ved det amerikanske universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) som kommer med disse viktige funnene.

Biologer fra MIT og University of Tokyo har nå funnet at aldring har en negativ påvirkning på intestinale stamceller og kan bidra til økt følsomhet for forstyrrelser i mage-tarmkanalen. Hele tarmkanalen er dekket av et cellelag, kalt epitelceller, og for at disse epitelcellene skal genereres tilstrekkelig er de avhengig av stamcellene. Når dette celle-laget er brudt får man en såkalt «lekk tarm» som nå er knyttet til både autoimmune sykdommer og en lang rekke andre helsetilstander. Her kan du lese mer om forskningen og kunnskapen om «lekk tarm».

Forskerne viste også at de kunne reversere denne effekten hos gamle mus ved å behandle dem med et stoff som bidrar til å øke mengden tarmstamceller. Funnene antyder at denne forbindelsen, som ser ut til å stimulere en mekanisme som involverer levetids-relaterte proteiner kjent som sirtuins, kan bidra til å beskytte tarmen fra skade, sier forskerne.

«En av problemene med aldring er organ-dysfunksjon, sammen med en nedgang av stamceller som stimulerer og etterfyller, så dette er et potensielt veldig nyttig intervensjonspunkt for enten å stoppe eller snu aldring,»

Leonard Guarente, professor i biologi ved MIT.

Guarente og Toshimasa Yamauchi, professor ved Universitetet i Tokyo, er seniorforfattere av studien, som vises online bl.a. i tidsskriftet Aging Cell.

Kalorirestriksjon og sirtuins

Guarentes laboratorium har lenge studert sammenhengen mellom aldring og sirtuins, en klasse proteiner som finnes i nesten alle dyr. Sirtuins, som har blitt vist å beskytte mot effektene av aldring, kan også stimuleres av kalorirestriksjon.

I en studie som ble utgitt i 2016, fant Guarente og Igarashi at i mus, aktiverer et lav-kalori kosthold sirtuins i stamceller i tarmen, og hjelper til med å øke mengden celler som dekker hele tarmkanalen, kjent som epitelceller. I sin nye studie forsøkte de å undersøke om aldring bidrar til en nedgang i stamcellepopulasjoner, og om denne nedgangen kan reverseres.

Ved å sammenligne unge (3 til 5 måneder) og eldre (2 år) mus, fant forskerne at intestinale stamcellepopulasjoner avtar med alderen. Videre, når disse stamcellene er fjernet fra musene, er de mindre i stand til å re-generere tarmslimhinnen sammenlignet med stamceller fra yngre mus. Forskerne fant også reduserte sirtuinnivåer i stamceller fra de eldre musene.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Når effektene av aldring ble etablert, ønsket forskerne å se om de kunne reversere effektene ved å bruke en forbindelse som heter nikotinamid ribosid (NR). Denne forbindelsen er en forløper til NAD, et koenzym som aktiverer sirtuin gjennom genet SIRT1. De fant at etter seks uker med drikkevann tilsatt med NR hadde de eldre musene normale nivåer av tarmstamceller, og disse cellene var i stand til å generere flere organoider samt stamceller enn yngre mus.

For å avgjøre om denne stamcelleøkningen faktisk har noen helsemessige fordeler, ga forskerne de eldre, NR-behandlede musene en forbindelse som vanligvis induserer kolitt, betennelse i tarmen. De fant at NR beskyttet musene mot betennelse og vevskader som vanligvis produseres av denne forbindelsen hos eldre dyr.

«Dette har reelle implikasjoner for helsa fordi det å ha flere stamceller er utelukkende bra, men det kan ikke sidestilles med noe i den virkelige verden. Å vite at tarmene faktisk er mer stressbestandige hvis de er NR-supplert, er ganske interessant.»

Leonard Guarente, professor i biologi ved MIT.

Beskyttende effekter

Guarente sier at han mener at NR sannsynligvis virker gjennom en mekanisme som hans laboratorium tidligere har identifisert, der boosting av NAD ikke bare skrur på SIRT1, men også et annet gen kalt mTORC1, som stimulerer proteinsyntese i cellene og hjelper dem til å spre seg.

Funnene tyder på at NAD kan ha en beskyttende effekt mot tarmsykdommer, slik som kolitt, sier Guarente. Guarente og hans kolleger har tidligere funnet at NAD forløperne, som NR, også kan stimulere veksten av blodårer og muskler og øke utholdenhet hos eldre mus, og en 2016 studie fra forskere i Sveits fant at økning av NAD kan bidra til å fylle opp muskelstamcellepopulasjoner hos gamle mus.

Fasting og stamceller

En studie publisert i Stem Cell, og som du kan lese mer om her, viser at sykluser med fasting ikke bare beskytter mot immunsystemskader men også induserer regenerering av immunsystemet og endrer stamceller fra en sovende tilstand til en tilstand av selvfornyelse.

Studien har store implikasjoner for forståelse av helse og aldring, hvor immunsystemets svekkelse bidrar til økt sensitivitet for sykdom når vi blir eldre.

«Vi kunne ikke forutsi at fasting ville ha så en bemerkelsesverdig effekt i å fremme stamcellebasert regenerering av det hematopoietiske systemet,»

Valter Longo, professor i gerontologi og biologiske vitenskap ved USC Davis-skolen av Gerontology, og direktør for USC Longevity Institute.

Longo sier fasting setter i gang kroppens eget resirkulasjons-system.

«Når du ikke spiser og faster, forsøker systemet å spare energi, og en av tingene du kan gjøre for å spare energi er å resirkulere mange immunceller som ikke er nødvendige, spesielt de som er skadet,» 

Valter Longo, professor i gerontologi og biologiske vitenskap ved USC Davis-skolen av Gerontology, og direktør for USC Longevity Institute.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.