fbpx

Produsent av RoundUp dømt for at stoffet er kreftfremkallende.

Føderal domstol i USA har for andre gang på kort tid dømt produsenten av RoundUp til å betale mange hundre millioner kroner i erstatning – de får også stryk for å påvirke forskning og myndigheter.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Monsanto, produsenten av sprøyte og ugressmidlet RoundUp, har i lang tid vært kontroversiell da mange mener at det er bevist at virkestoffet Glyfosat kan føre til kreft samt medføre insektsdød og dramatisk endre det mikrobiologiske miljøet i tarmene til mennesker. RoundUp er det mest brukte sprøytemiddelet i verden i dag, inklusive i Norge.

Til tross for en rekke studier som viser en kobling samt at verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte at Glyfosater mest sannsynlig er kreftfremkallende i 2015, så har Monsanto vært skråsikre på at deres viktigste salgsprodukt er helt ufarlig. Og de fleste myndigheter har vært enige med dem, inklusive de norske.

Hvem skal vi tro på, forskerne eller myndighetene?

Forbrukere må igjen vurdere om man skal forholde seg til myndighetenes råd eller egne vurderinger. Men det er kanskje greit å huske på at giftstoffer generelt er tillatt i bruk inntil det er bevist at det er helseskadelig. Studier på giftstoffer gjøres på dyr og spesielt gnagere. Det å forstå langtidseffekten av disse giftstoffene på mennesker er både svært kostbart og tidkrevende. Derfor tar det ofte lang tid før myndighetene mener de har nok «bevis» for at et stoff er farlig. Og som Harvard-professor Philippe Grandjean sier:

Grenseverdiene mynighetene bruker er basert på dyreforsøk, og ser på effekten av ett plantevernmiddel om gangen. 

Philippe Grandjean, Professor Harvard University.

Han sier videre at den menneskelige kroppen er så mye mer kompleks enn en rotte, og for eksempel hjernens utvikling er mye mer sårbar fordi det er så mange prosesser som må skje på riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge.

I Norge har vi pågende en situasjon som minner om hva som skjer med Monsanto. Vi ser klare motsetninger mellom forskere og myndighetenes råd når det gjelder anbefalinger av fisk og hvorvidt mengden miljøgifter i fisk er potensielt helseskadelig.

Vi har den senere tiden opplevd en rekke norske fiskeforskere kritisere norske fiske-råd, mens myndighetene mener det enda ikke er nok forskning som viser at fisken er helseskadelig. Du kan lese en rekke artikler om forskere som advarer mot miljøgifter i fisk samt mulige sammenblandinger mellom fiskeindustrien og myndighetene her.

Dommene kan få enorme konsekvenser

Det britiske The Guardian skriver nå at en amerikansk føderal domstol har dømt Monsanto til å betale nærmere 900 millioner kroner i erstatning til en person som har hatt kreft. I dommen bemerkes det også at Monsanto får kritikk for å ha forsøkt å påvirke offentlige tjenestepersoners holdning til deres produkter.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Edwin Hardeman er den første personen til å utfordre Monsantos ugressmiddel i en føderal domstol, hvor han ble trodd på at hans eksponering for glyfosat ugressmiddel førte til non-Hodgkin lymfom (NHL), en kreft-type som påvirker immunforsvaret.

Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet og reist nye spørsmål om de potensielle helseskadene som Roundup har. Det utfordret også oppførselen og virksomheten til Monsanto, som nå eies av det tyske farmasøytiske selskapet Bayer. Selskapet står overfor mer enn 9000 lignende rettssaker over hele USA som hevder at Roundup har forårsaket kreft og helseskader.

“Det er klart ut fra Monsantos handlinger at de ikke bryr seg om Roundup forårsaker kreft, så fokuserer de i stedet på å manipulere opinionen og undergrave alle som reiser ekte og legitime bekymringer om Roundup.”

Hardeman sine advokater.

Hardeman-saken anses som en svært viktig rettssak i det føderale rettssystemet, hvor denne dommen kan påvirke hvordan fremtidige rettssaker løses. I en historisk dom i fjor avgjorde en ikke-føderal jury at Roundup forårsaket terminal kreft hos Dewayne Johnson, og at Monsanto hadde “handlet med ondskap og unnlatelse” og ble dømt til å betale $ 289 millioner i erstatning.

Advokat: «Påvirket forskningsresultater»

En viktig del av Hardemans rettsak fokuserte på påstander om at Monsanto i årevis jobbet i kulissene for å kontrollere forskning, påvirke oppfatningen til myndighetene og forme den offentlige mening om tryggheten til produktet. Saken bygget på Johnson-saken, som påstod at Monsanto «mobbet» forskere, kjempet for å undertrykke uavhengig forskning om Roundup og supporterte «ghostwrite» -studier som oppfordret til fortsatt bruk av stoffet.

Aimee Wagstaff, Hardeman advokat, fortalte juryen at Monsanto hadde en “hyggelig relasjon” med Environmental Protection Agency (EPA) sine ansatte og hadde også betalt “prestisjetunge” forskere til å forfatte “gunstige” studier:

“Monsanto har påvirket og manipulert vitenskapen gjennom sitt forhold til myndighetenes tjenestemenn og gjennom ghostwriting. «

Aimee Wagstaff, Hardeman advokat

Selv dommeren Vince Chhabria, konkluderte brutalt om Monsanto:

«Det er «store mengder bevis» som viser at selskapets sprøytemidler kan forårsake kreft. Det er også en mengde bevis på at Monsanto ikke har tatt en ansvarlig, objektiv tilnærming til tryggheten til produktet sitt… og bryr seg ikke spesielt om at produktet faktisk gir mennesker kreft, og i stedet fokuserer på å manipulere den offentlige mening og underminere alle som reiser ekte og legitime bekymringer om problemet. «

Vince Chhabria, føderal dommer.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.