fbpx

Salt kan være en nøkkelfaktor ved allergiske immunreaksjoner

Forskere har vist i cellekulturer at salt fører til dannelsen av Th2-immunceller som er aktive i allergiske tilstander som atopisk eksem.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Forskerteam oppdaget også forhøyede saltkonsentrasjoner i pasientens hud.

Salt påvirker tilsynelatende allergiske immunreaksjoner. Et team som arbeider med prof. Christina Zielinski ved Technical University of Munich (TUM) har vist i cellekulturer at salt fører til dannelsen av Th2-celler. Disse immuncellene er aktive i allergiske tilstander som atopisk dermatitt, eksem. Studien er publisert i Science.

I industrialiserte land er nesten en av tre personer rammet av allergier på et eller annet tidspunkt i livet. En av ti barn lider av atopisk eksem. T-celler spiller en viktig rolle i immunforsvaret. De er et viktig aspekt av kroppens motstand mot infeksjoner, men hvis de ikke er under kontroll, kan de også utvikle patologiske responser og begynne å angripe deler av kroppene våre eller uskadelige stoffer som allergener.

Når slike funksjoner oppstår, kan Th2-celler, en undergruppe av T-celler, forårsake inflammatoriske hudsykdommer som atopisk eksem. Dette innebærer økt produksjon av signalfunksjonen interleukin 4 (IL-4) og interleukin 13 (IL-13). Det er fortsatt ukjent hva som utløser signalfunksjonen.

Flere Th2-celler påvirket av natriumioner

Bordsalt, kjent som natriumklorid, er avgjørende for helsa til både mennesker og dyr. I kroppen oppstår det i form av natrium og klorioner. I en nylig studie var Christina Zielinski, professor ved TUMs institutt for virologi, og hennes team i stand til å demonstrere at natriumklorid kan indusere en tilstand i humane T-celler som får dem til å produsere økte mengder av proteinene IL-4 og IL-13.

De viste altså at typer av T-celler, som normalt sett ikke bør forårsake allergier, kan i nærvær av salt, bli til Th2-celler. Endringene reverseres når T-cellen igjen er utsatt for lavere saltnivåer.

«Derfor spiller ioniske signaler en rolle i genereringen og kontrollen av Th2-celler,»

Christina Zielinski, professor ved TUMs institutt for virologi

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Sterkt forhøyede saltnivåer i huden til pasienter med atopisk eksem

Som spesialist innen dermatologi er Zielinski naturlig interessert i atopisk dermatitt. Hennes team undersøkte om de berørte hudområdene til pasienter med atopisk eksem har forhøyede natriumnivåer.

«Måling av natriumkonsentrasjon i vevet er komplisert. Oppløst salt i blod kan måles ved hjelp av standard kliniske metoder. Men for huden trengte vi hjelp fra kollegaer i kjernekjemi og fysikk.»

Julia Matthias, forsker TUM.

Natriumnivåene i de berørte hudområdene hos pasienter som lider av atopisk eksem viste seg å være opptil 30 ganger høyere enn i sunn hud.

Ideelle forhold for bakterier som trives med mye salt.

«De høye natriumnivåene i den berørte huden passer perfekt til en annen karakteristikk for atopisk eksem – nemlig at disse pasientene har forhøyede nivåer av bakterien Staphylococcus aureus på huden»

Christina Zielinski, professor ved TUMs institutt for virologi.

Staphylococcus aureus er bakterier som trives under salte forhold – i motsetning til andre kommensale bakterier, som faktisk blir skadet av salt.

Zielinski mener at dette, sammen med andre forskningsresultater, peker på en sammenheng mellom salt og forekomsten av atopisk eksem.

Zielinski sier også at det fortsatt mye de ikke vet om dette, som for eksempel hvordan saltet finner veien til huden. De ønsker derfor nå å undersøke hvordan et høyt og lavt nivå salt i kostholdet påvirker saltnivået i huden.

Johns Hopkins-forskere viser immunmekanisme i huden.

Forskere fra Johns Hopkins forklarer hva som skjer når huden vår blir betent som ved atopisk dermatitt, mer kjent som eksem.

Studien ble publisert i Cell Host & Microbe. Toksinproducerende bakterier på overflaten av huden vår fremkaller et protein som forårsaker at våre egne celler reagerer og forårsaker betennelse.

Forskerne sier at huden er dekket av bakterier som en del av vårt normale hudmikrobiom og fungerer som en barriere som beskytter oss mot infeksjon og betennelse. Men når barrieren er ødelagt, forårsaker den økte eksponeringen for visse bakterier problemer.

Bakterien Staphylococcus aureus er et viktig menneskepatogen og den vanligste årsaken til hudinfeksjoner hos mennesker.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. Vi har et bredt tilbud og et erfarent team med leger og terapeuter.  

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.