Scientific American: Tarmbakterier kan spille en rolle i autisme.

En økende mengde studier viser at intestinale mikrober forverrer eller kanskje til og med forårsaker noen symptomer ved autisme.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Scientific American (SA) går gjennom mye av den gjeldene kunnskapen om sammenhengen mellom autisme og tarmbakterier.

Autisme påvirker primært hjernen, men forskning tyder på at så mange som ni av 10 personer med tilstanden også har gastrointestinale problemer som inflammatorisk tarmsykdom og «lekk tarm». Lekk tarm er en tilstand som oppstår når tarmen blir mer gjennomtrengelig og det blir lekkasje av innholdet i tarmen til
blodet.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskere har lenge lurt på om sammensetningen av bakterier i tarmene, kjent som tarmmikrobiomet, kan være unormal hos personer med autisme og driver noen av disse symptomene. SA skriver at nå støtter en rekke nye studier denne oppfatningen og foreslår at å gjenopprette god mikrobiell balanse kan lindre
noen av symptomene..

På det årlige møtet i American Society for Mikrobiologi holdt i mai 2014 i Boston, presenterte forskere ved Arizona State University resultatene av
et eksperiment der de målte nivåene av ulike mikrobielle biprodukter i avføringen hos barn med autisme og sammenlignet dem med friske barn. Nivåene på 50
av disse stoffene fant de at var betydelig forskjellige mellom de to gruppene. Og i 2013 publisert italienske forskere en studie i PLOS ONE, hvor de fant at barn med autisme hadde endrede nivåer av en rekke tarmbakterier sammenlignet med friske barn. De hadde blant annet færre Bifidobacterium, en gruppe bakterier kjent for å fremme godt tarmhelse.

SA beskriver også om forsøk på mus hvor de har tilført bakterien Bacteroides fragilis hos mus med autisme-lignende tilstander og de var i stand til å dempe noen, men ikke alle atferdssymptomer. Musene hadde mindre engstelig og stereotyp oppførsel og ble mer vokalt kommunikativ.

Så kan autisme en dag bli behandlet ved å gjenopprette en sunn mikrobiom-balanse?

Forskerene vet ennå ikke sikkert hvordan tarmbakterier presist kan påvirke atferd, men en hypotese er at en lekk tarm kan tillate stoffer som passerer inn i blodet kan skade hjernen. I musestudien, kan tilskudd av «gode bakterier», probiotika, ha bidratt til å endre det mikrobielle økosystemet og gjorde tarmene mer robuste og dermed forhindrer lekkasje av slike stoffer, sier Elaine Y. Hsiao, en mikrobiolog ved Caltech.

Kanskje, men autisme er resultatet av et «komplekst
samspill av genetiske og miljømessige faktorer, «

Manya Angley, en autismforsker ved
Universitetet i Sør-Australia

Forskerne understreker i artikkelen at det fortsatt vil være behov for mye forskning for å konkludere spesifikt hvordan autisme og tarm-mikrober henger sammen.

Vi videreformidler daglig ny forskning og kunnskap innenfor en rekke relevante temaer. Vi har tidligere publisert en rekke artikler med ny kunnskap om autisme – og de kan du lese her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er svært viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.