fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Interessekonflikter med legemiddelindustri kan gi kliniske studier mer gunstige resultater.

Funnene viser at leger med interessekonflikter kan gi kliniske studier mer gunstige resultater og at det er økt sannsynlighet for at de vil anbefale medisiner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Faglige retningslinjer er anerkjent som veldefinerte og internasjonalt aksepterte standarder. Anbefalingene skal blant annet bygge på en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur, en balansert vurdering av fordeler og ulemper ved aktuelle behandlingsalternativer og adekvat håndtering av interessekonflikter.

Vi kan lese i studien at spesielt biologiske medisiner er blant de mest brukte medisinene i verden og representerer på den måten store økonomiske interesser. Farmasøytiske selskaper som produserer disse biologiske medisinene, bruker betydelige ressurser på å markedsføre sine produkter, inkludert betalinger til leger.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

To ledende fagpersoner i det amerikanske helsevesenet, Professor Bret A Lashner, MD, MPH og professor Fabio Cominelli, MD, PhD har gjort en gjennomgang publisert i IBD Oxford University Press som også baserer seg på en tidligere studie publisert i IBD Oxford University Press for å se i hvilken grad disse anbefalingene er uavhengige og objektive eller om de i noen grad blir påvirket av økonomiske eller andre interesser.

De faglige retningslinjene for klinisk praksis er viktige dokumenter som i stor grad påvirker pasienter. Studieforfatterne mener vi må være sikre på at retningslinjene som publiseres om infammatoriske tarmsykdommer er så fri for interessekonflikter som mulig. Innflytelse fra et farmasøytisk selskap, enten direkte eller gjennom uoppdagede interessekonflikter kan utfordre tilliten.

For inflammatoriske tarmsykdommer, undersøkte forskere fra Toronto 11 av de nyeste anbefalingene relatert til inflammatoriske tarmsykdommer. Blant 173 studieforfattere erklærte 68% av dem at de fikk betaling fra et farmasøytisk selskap, og 62% erklærte en interessekonflikt knyttet til en anbefalt medisinering. Forskerne skriver;

«det er vanskelig å avgjøre om disse interessekonfliktene førte til partiske anbefalinger, men konklusjonen av denne studien er at de kan ha det.»

Bret A Lashner, MD, MPH og Fabio Cominelli, MD, PhD

Forskerne konkluderer med at funnene viser at leger med interessekonflikter gir kliniske studier mer gunstige resultater og at det er økt sannsynlighet for at de vil anbefale medisinene.

BInngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.