Studie: Vitamin B12 potensielt viktig ved arvelig Parkinsons sykdom.

Forskere mener B12 potensielt kan bli viktig behandling for å bekjempe arvelig Parkinsons.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Parkinsons er den vanligste, kroniske nevrodegenerative bevegelsesforstyrrelsen som påvirker 1% av den globale befolkningen over sytti år. Det finnes ingen kur mot denne sykdommen, og de tilgjengelige behandlingene fokuserer på å håndtere symptomene, men ikke progresjon. Men den senere tiden har det blitt publisert mye ny kunnskap om hvordan miljøfaktorer og tarm-mikrobiomet er involvert i utviklingen av tilstanden – les artiklene her.

De arvelige komponentene ved sykdommen er blant annet forbundet med mutasjoner i genet som koder for LRRK2-enzymet. I 2004 etablerte en internasjonal forskningsgruppe forbindelsen mellom en av mutasjonene i dette enzymet og pasienter diagnostisert med sykdommen.

Resultatene av forskningen er publisert i Cell Research.

Så LRRK2-enzymet er blitt et av de mest attraktive terapeutiske målene for å utvikle ny behandling for å bekjempe arvelige Parkinsons. Nevrotoksisitet, eller de patogene effekter assosiert med LRRK2, skyldes hovedsakelig det faktum at patogene mutasjoner øker kinaseaktiviteten til dette enzymet, noe som har ledet til et internasjonalt race for å utvikle inhibitorer, altså stoffer som hemmer aktiviteten.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Nå finnes det spesifikke, kraftige inhibitorer av kinaseaktiviteten til LRRK2. Likevel gir mange av dem uønskede bivirkninger eller produserer svært uklare kliniske resultater.

Denne studien utført av Iban Ubarretxena, forsker og direktør for Biofisika-instituttet ved UPV / EHUs Science Park, sammen med en internasjonal forskningsgruppe, har vist at AdoCbl, en av de aktive vitamin B12-formene, virker som en inhibitor av kinaseaktiviteten til LRRK2 i dyrkede celler og hjernevev. Det forhindrer også signifikant nevrotoksisiteten til LRRK2-varianter assosiert med Parkinsons i dyrkede celler hos gnagere, samt i ulike genmodifiserte modeller som brukes til å studere denne sykdommen.

Så ifølge studien har vitamin B12 vist seg å være en ny klasse modulator av kinaseaktiviteten til LRRK2, som Iban Ubarretxena påpekte;

«dette er et stort skritt fremover fordi det er et nevrobeskyttende vitamin i dyremodeller og har en mekanisme motsatt av dagens eksisterende hemmere. Det kan derfor brukes som grunnlag for å utvikle nye terapier for å bekjempe arvelig Parkinsons i tilknytning til patogene varianter av LRRK2-enzymet. «

Iban Ubarretxena, forsker og direktør for Biofisika-instituttet.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – er avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Funksjonellmedisinsk Institutt skiller seg fra mange deler av det ordinære helsevesenet ved at vi integrerer ny kunnskap og forskning raskt, slik at våre kunder til enhver tid får tilgang til den oppdaterte kunnskapen som vi mener vi trygt kan integrere. Vi har også fokus på underliggende årsaker og praktiserer persontilpasset medisin . Les mer om oss og tilbudet vårt her.

Alle våre tilknyttede leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA. Les mer om Funksjonellmedisin her

Flere at de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkinsutvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der kan du avgjøre hvilket tilbud som passer for deg.

Book Inntaksmøte her.

Se kundehistorier fra Funksjonellmedisinsk Institutt her

Artikkelen fortsetter under

Funksjonellmedisinsk Institutt integrerer ny kunnskap raskt og vi videreformidler det vi synes er interessant ny kunnskap. Men minner for ordensskyld om at vi ikke nødvendigvis anbefaler all ny forskning og kunnskap som blir publisert.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.