fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Tidsbegrenset spising viser fordeler for blodsukker ved diabetes type 2.

Ved å begrense tidsperioden for spising, har forskere sett lovende resultater for å kontrollere blodsukkernivået hos menn med type 2 diabetes.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I en liten studie som nå ble publisert i tidsskriftet Obesity, vurderte forskere fra University of Adelaide og South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) effektene av tidsbegrenset spising (TRE) hos 15 menn i en uke.

«Mennene som har stor risiko for å utvikle type 2-diabetes, begrenset matinntaket til en periode på ni timer,»

professor Leonie Heilbronn, Adelaide Medical School og SAHMRI.

Deltakerne gjennomførte tidsbegrenset spising enten fra kl. 08.00 til 17.00 eller senere på dagen, fra middag til kl. 21.00. Og de endret ikke selve kostholdet.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Blodglukosrespons på et standardmåltid ble vurdert hver dag i studien. Etterforskerne fant at denne periodiske spisingen forbedret glukosestabiliteten, uansett når mennene valgte å slutte å spise.

«Våre resultater tyder på at modulering av når vi spiser, kan forbedre glukosekontrollen.»

professor Leonie Heilbronn, Adelaide Medical School og SAHMRI.

Vi har tidligere videreformidlet en rekke ny kunnskap og forskning om mulige helsegevinster ved periodisk fasting og spising – de kan du lese her.

Fred Rochler, som har deltatt i studien i en åtte-ukers prøveperiode sier;

«Begrenset spising var i utgangspunktet utfordrende, men ble snart mer overkommelig, Jeg spiste bare fra kl 9,30 og fram til klokken 19.30 som jeg fant fungerte bra med min livsstil.»

Fred Rochler

I løpet av studieperioden fant jeg at min faste blodglukose forbedret seg betydelig. Den endret seg fra» økt risiko «til» normalt «. Dette var uten å endre noen av de matvarer jeg liker å spise, sier Rochler.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING. 

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.