fbpx

Autisme som en immunologisk lidelse.

Forskerne ser i større og større grad autisme som en autoimmun tilstand enn en adferdsforstyrrelse.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I denne fjerde av en serie artikler om den «stille» epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan forskerne nå i større grad ser på autisme som en immunologisk tilstand – hvor miljøfaktorer kan være avgjørende

Autismespektrum-tilstander påvirker nå mer enn en av 68 fødsler i USA og er den raskest voksende nevrologiske funksjonshemmingene i hele verden. Man har enda ikke klart å isolere årsaken – mest sannsynlig fordi det ikke er noen årsak, men årsaker.

Et stort team forskere fra flere ledende institutsjoner i USA, ledet av Division of Rheumatology/Allergy and Clinical Immunology ved University of California har gått gjennom tilgjengelig forskning på området.

Forskerne skriver at det blir nå stadig mer akseptert at autismespektrum-tilstander ikke lenger blir definert som en adferdsforstyrrelse, men snarere som en svært kompleks og heterogen biologisk lidelse.

Dette til tross for at forskerne i stor grad har fokusert på identifisering av genetiske faktorer. Men stadig flere studier tyder på immundysfunksjon, autoimmunitet og autoantistoffer ved autismespekter-tilstander.

Siden den første beskrivelsen for nesten 70 år siden, har vår forståelse av sykdommen endret seg betydelig. Mens diagnosen alltid er avhengig av atferdsmessige symptomer, er det sannsynligvis flere biologisk definerte faktorer som spiller inn. Spesielt er det en økende mengde forskning som ser sammenhenger mellom mors helse under graviditet og utvikling av disse tilstandene. Både mors tarmhelse med mer. Det mikrobielle miljøet i tarmen har også blitt sett på som en mulig bidragende faktor. Samt også miljøgifter og andre miljøfaktorer.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Man har også identifisert økt risiko for autismespekter-tilstander ved familiehistorie med autoimmun sykdom, mor med betennelser eller infeksjon under svangerskapet og endret immunrespons hos barna.

Forskerne skriver i sin gjennomgang at autisme deler mange av funksjonene som vanligvis sees autoimmune lidelser; Det er en sterk familiær disposisjon og klar knytning med immunforstyrrelser. Den genetiske predisponering er kompleks og er ikke avgjørende alene. Miljøfaktorer kan øke eller modulere risiko, og det er også betydelige kjønnsforskjeller.

Autoimmunitet og autisme.

Fortskerne skriver nå at mange rapporter om autoimmune eller immun-medierte lidelser som er forbundet med økt autisme-risiko. Likhetene mellom funnene ved autisme og autoimmunitet indikerer også en immunrelatert sammenheng.

Tanken om at immunsystemet dysfunksjon kan være en plausibel faktor kommer fra immunforsvarets nå anerkjente betydning i en sunn nevroutvikling. Samt immunforsvarets evne til å påvirke adfersmønstre, særlig under svangerskapet. Det er også økende anerkjennelse av at mors immunrespons under noen kritiske utviklingstidspunker har langvarig innvirkning på nevroutvikling.

Anti-hjerne autoantistoffer og lekk hjerne.

Forskere ved ved University of Southern California har tidligere i år vist hvordan en «lekk» blod-hjerne barriere kan være en tidlig driver av demens og nevro-inflammasjon.

Forskerne fra University of California rapporterer nå videre at en rekke forskningsmiljøer har etablert en tilknytning mellom autisme og autoimmunitet og tilstedeværelse av anti-hjerne autoantistoffer og forekomsten av adferdssykdommer. Antistoffer som er reaktive mot nevronvev har også blitt påvist Schizofreni, Tourettes syndrom og Obsessive Compulsive Disorder (OCD), som tilsynelatende knytter disse relaterte lidelsene. Anti-hjerne autoantistoffer har også blitt observert hos barn med autisme.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is AD2014-798029.002.jpg
Mechanism for the induction of autoimmunity and neuroautoimmunity by environmental triggers. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290643/

Likevel fører tilstedeværelsen av anti-hjerne autoantistoffer alene ikke nødvendigvis til hjernesykdommer; Forskerne mener at det må være en annen hendelse som øker barrierepermeabiliteten (lekk hjerne) slik at antistoffer kan krysse blodhjernebarrieren og få tilgang til hjernevæv for å hemme og forandre nevrale prosesser.

De mener også at denne prosessen kan være involvert ved mange psykiatriske lidelser. Selv om anti-hjerne-autoantistoffer kan føre til forstyrrelser som autisme og schizofreni, er det sannsynligvis mange andre aspekter, inkludert genetisk predisponering, miljøfaktorer og tidspunkt for eksponering under utvikling, som bidrar til de forskjellige symptomene og manifestasjoner ved autoantistoff-relaterte nevropsykiatriske lidelser.

Forskerne mener at med denne forståelsen kan man forsterke det optimistiske utsagnet om at noen fremtidige tilfeller av autisme eller relaterte nevro-utviklings eller psykiatriske forstyrrelser kan forhindres.

Epidemi

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer».

Verden er i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer.

Og forskerne kaller nå denne typen tilstander for «miljøsykdommer». Du kan her lese artikkelen hvor ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre.

Mulig og stoppe eller helbrede.

Den svært erfarne forskern professor Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT har gått gjennom tilgjengelig forskning om miljøfaktorer og autoimmun sykdom.

Han viser at genetisk pre-disponering utgjør omtrent 30 % ved autoimmune sykdommer. Resten, 70 prosent, skyldes miljøfaktorer, inkludert kjemikalier, kosthold, tarmdysbiose og infeksjoner. Les hele artikkelen om forskningen til professor Aristo Vojdani her.

«Den raske veksten av autoimmun sykdom globalt har ført til at noen opplever situasjonen som en epidemi. Vi har her sett på mange av de mulige miljømessige utløsende faktorene av autoimmune sykdommer.»

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Professor Loma Linda University, Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Og kanskje aller viktigst konkluderer forskerne;

Påvisning av prediktive biomarkører i de tidlige stadier av autoimmune sykdommer kan brukes til å identifisere, stoppe og til og med reversere autoimmun sykdom. Vi kommer med en kraftig advarsel – men vi tilbyr også folk håp om en en løsning.

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Professor Loma Linda University, Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Du kan lese alle artiklene i serien «den stille epidemien» her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk over hele verden og forskerne synes enige om at det er en rekke miljøfaktorer involvert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer».

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.