fbpx

Autoimmune sykdommer: 70% miljø og 30% gener.

Studier viser at genetisk pre-disponering utgjør omtrent 30% ved autoimmune sykdommer. Resten, 70%, skyldes miljøfaktorer, inkludert kjemikalier, kosthold, tarmdysbiose og infeksjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I denne andre av en serie artikler om den «stille» epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe.

Symptomer på autoimmune tilstander er i utgangspunktet ikke-spesifikke og inkluderer generelt ubehag og tretthet, feber, og smerter. På grunn av denne vagheten diagnostiseres pasientene ofte med en autoimmun sykdom etter at de blir dårlige og ikke i stand til å fungere normalt, noe som gjør at sykdomsutbruddet ofte blir vanskelig å forstå – og årsakene ofte vurderes som uklare.

Det er den svært erfarne forskern Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT som har ledet denne omfattende gjennomgangen av tilgjengelige studier om bakenforliggende mulig årsaker til autoimmune sykdommer. Vojdani er adjunct Associate Professor ved Dept. of Preventive Medicine ved Loma Linda University in California, USA og Adjunct Professor ved Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

A. Vojdani presenterer en omfattende gjennomgang av potensielle utløsere av autoimmunitet:

  • Tap av immun-homeostase (balanse)
  • Smittsomme og patogene triggere ved molekylær etterligning (kryssreaksjon) og antistoffaktivering.
  • Kostholdskomponenter, spesielt med fokus på nyere studier med natriumklorid for å forklare effekten av dette vanlige mineralet på immunsystemet, spesielt TH17, som fører til økt risiko for autoimmunitet.
  • Melk og hvetekomponenter som gluten..
  • Orale patogener og deres rolle i induksjon av autoimmune sykdommer.
  • Miljøgifter – den kraftige og uoversiktlige faktoren.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Tarmen avgjørende.

Professor Vojdani skriver at i løpet av de siste årene har en rekke studier forsterket tidligere kunnskap om tarmen og demonstrert dens store betydning og potensialene for å utløse autoimmunitet når dysbiose (ubalanse) oppstår som følge av miljøfaktorer.

Forskerne gir også en gjennomgang av viktige fakta om noen av disse miljøfaktorene som påvirker ikke bare tarmen, men også slimhinne- immunitet og beskriver tarm-mikrobiotiske koblinger til autoimmune sykdommer.

De mener også at det fremover vil bli større fokus på tidlig påvisning av autoimmunitet via antistoff-testing for å gi bedre og raskere effekt for pasienter ved å fjerne mulige triggere og andre bakenforliggende årsaker.

Tannhelse og autoimmunitet

Forskerne diskuterer også den sterke sammenhengen mellom dårlig dental helse med overvekst av ugunstige bakterier og kardiovaskulær sykdom. Og videre den potensielle tilknytningen mellom disse patogenene, antistoffene produsert mot dem og økningen av markører for betennelse hos pasienter med ulike autoimmune tilstander.

De viser altså hvordan orale tilstander som periodontitt kan ha en sentral rolle ved utvikling av autoimmun sykdom.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is AD2014-437231.015.jpg
Proposed model for the pathogenesis of multiple autoimmune reactivities by infection. Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT.

Miljøgifter og autoimmunitet

Kvikksølv har man i lang tid vært klar og at kan trigge autoimmune tilstander og Vojdani er også opptatt av at både kvikksølv men også mange andre miljøgifter kan indusere autoimmunitet.

De har også forsøkt å se på kvikksølv sin rolle gjennom fiske-spising og økt autoimmun sykdom. Samspillet mellom kvikksølv og arsen var signifikant i studiene gjennomgått, noe som tyder på at komplekse interaksjoner ligger til grunn for autoimmunitet. Forskerne antyder altså at det ikke er enkeltårsaker som ligger til grunn – men et komplekst samspill av ulike faktorer, og som her flere miljøgifter.

Et sentralt tema i immunologi er hvordan kvikksølv kan påvirke hvite blodceller og immunsystemet ved utvikling av autoimmun sykdom. Gjennomgangen viser til studier som viser at selv eksponering for lave kvikksølvnivåer er forbundet med autoimmun sykdom.

For eksempel Bisfenol A (BPA) kan også være en potensiell faktor ved autoimmune sykdommer. Det er svært mye brukt i forbrukerprodukter: mer enn 90% av amerikanerne ble funnet å ha påvisbare nivåer av BPA i urinen. Studier har vist at BPA kan virke hormonforstyrrende både på barn og voksne. Forskerne beskriver videre elleve forskjellige patofysiologiske og immunologiske mekanismer hvor BPA eksponering kan føre til autoimmunitet.

Andre studier viser en sammenheng mellom asbest-eksponering og autoimmunitet. Forfatterne gjennomgår blant andre revmatoid artritt, systemisk sklerose og systemisk lupus erythematosus og deres tilknytning til asbest. Forskerne legger frem sterke funn for en sammenheng mellom asbesteksponering og autoimmunitet.

Trichloretylen (TCE) er et industrielt løsningsmiddel kjent for å være nevrotoksisk, hepatotoksisk, nefrotoksisk og immunotoksisk. Det er også kreftfremkallende. Forskerne viser til muse-studier som viser immunologiske effekter selve lave eksponeringer.

Som vi tidligere har beskrevet så er det ca. 80 000 kjemikalier godkjent for kommersiell bruk i USA som ikke er blitt undersøkt tilstrekkelig for å forstå effektene deres på autoimmunitet, ifølge Miller i Environmental Autoimmunity Group, og ca 5000 nye blir lagt til hvert år. Hvert enkelt av dem er ikke undersøkt – og enda mindre kombinasjonen av flere eller mange av dem.

Professor Vojdani mener vi må tenke helt nytt i forhold til potensielle effekter av eksponering for miljøgifter og at miljøgifter kan påvirke flere organsystemer, inkludert hjernen.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is AD2014-437231.004.jpg
Potential molecular mechanisms implicated in chemical-induced autoimmune reactivities. Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT.

Melk og gluten

Som Harvard professor Alessio Fasano, så mener Vojdani at matens betydning for utvikling av autoimmune tilstander ikke må undervurderes. Og melk og gluten er i følge Vojdani noe av det mest problematiske av flere mulige årsaker.

Professor Vojdani og teamet hans viser også til en lang rekke studier som viser hvor problematisk gluten og proteinet i melk, kasein potensielt kan være for immunsystemet og være involvert i autoimmun sykdom og immunologiske og nevro-immunologiske tilstander.

De diskuterer og problematiserer flere ulike måter vi potensielt kan få fysiologiske reaksjoner av gluten og melk. Gjennom flere ulike antistoffer som Ige, Igg, Iga og Igm, peptider samt komplekse kryssreaksjoner.

Du kan lese vår artikkel om Vojdani og hans teams kunnskap om gluten og melk sin potensielle påvirkning på immunsystemet, autoimmunitet og nevro-inflammasjon her.

En skremmende epidemi – med løsning i sikte.

Professor Vojdani avslutter med å skrive;

«Den raske veksten av autoimmun sykdom globalt har ført til at noen opplever situasjonen som en epidemi. Vi har her sett på mange av de mulige miljømessige utløsende faktorene av autoimmune sykdommer.»

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Professor Loma Linda University, Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Og kanskje aller viktigst konkluderer forskerne;

Påvisning av prediktive biomarkører i de tidlige stadier av autoimmune sykdommer kan brukes til å identifisere, stoppe og til og med reversere autoimmun sykdom. Vi kommer med en kraftig advarsel – men vi tilbyr også håp om en en løsning.

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Professor Loma Linda University, Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Vi har et valg.

Harvard-professor Alessio Fasano sier på samme måte som andre ledende forskere på området at vi er et resultat av valgene vi tar. Helt fra vi blir født og resten av livet.

Fasano sier at det må skje et skifte i hvordan vi ser på og behandler autoimmune tilstander. Han sier at selv om vi er genetisk disponert – så er ikke gener alene, som oftest, nok for å utløse autoimmun sykdom. Det er sammen med en lang rekke miljøfaktorer og lekk tarm han mener disse tilstandene kan utvikle seg.

Fasano sier også at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede disse tilstandene ved å finne og behandle alle de underliggende årsakene samtidig – og ikke bare fokusere på symptomer eller en årsak.

Professor og immunolog, Kathleen Gilbert er tydelig på at fokuset ikke bør legges på symptomer og diagnoser fremover:

Selvfølgelig, å finne ut hvordan man bedre kan diagnostisere autoimmune lidelser er bra… Men å finne årsakene til sykdommene – er det som til slutt vil forandre hele spillet.

Kathleen Gilbert, immunolog og pensjonert professor ved University of Arkansas Medical Sciences.

Forskerne advarer: Det som skjer med miljøet – skjer også med oss.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer.

Denne «epidemien» av tilstander vi ikke hører så mye om kaller forskere nå «miljøsykdommer». Du kan her lese den første artikkelen i serien hvor vi ser på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre.

Du kan lese alle artiklene i serien «den stille epidemien» her.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Det som skjer med verden – skjer med oss!

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastro epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.