fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Bakteriedrepende protein i huden trenger vitamin A for å fungere.

Vitamin A fremmer motstandskraft mot hudinfeksjoner – og nå forstår forskerne hvordan vitaminet er avgjørende for at et bakteriedrepende protein i huden skal virke.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Man har lenge forstått at for lave nivåer av vitamin A øker risiko for hudinfeksjon. Men man har inntil nå ikke forstått hvorfor.

Forskere ved UT Southwestern har nå gjort viktige oppdagelser om hvordan immunforsvaret i huden fungerer. Studien er publisert i Cell Host & Microbe.

Forskerne UT Southwestern kaster nytt lys over dette mysteriet ved å identifisere et tidligere ukjent bakteriedrepende protein i epitelet (cellene som dekker hudoverflaten) som er avhengig av tilstrekkelig mengde vitamin A for å fungere. De siste årene har det også blitt publisert en rekke nye studier om forståelsen av mikrobene som lever på huden vår og hvordan de påvirker immunforsvaret vårt.

Forskerne fant at et protein virker som et antibiotikum for raskt å drepe bakterier. Både Resistin RELMa, som er laget av mus, og det tilsvarende humane Resistin RELM-proteinet, stimuleres av vitamin A-vitamin.

Hentet fra Cell Host & Microbe.

«Dette er det første eksemplet på et antimikrobielt protein som krever vitamin A for dets bakterielle drapsaktivitet. Dette funnet gir oss en viktig indikasjon på hvordan huden forsvarer seg mot infeksjon, og hvordan hudforsvaret reguleres av kostholdet»

Dr Lora Hooper

Dermatologer bruker ofte syntetisk vitamin A, kalt retinoid, for å behandle akne, psoriasis og andre hudtiøstander, selv om kunnskapen om hvordan disse stoffene virker lenge vært et mysterium.

«Huden er menneskets største organ og har til formål å forsvare oss mot infeksjon,»

Dr. Tamia Harris-Tryon, professor i dermatologi og immunologi.

Dr. Harris-Tryon, som er professor og ekspert på hudsykdommer sier videre at hudinfeksjoner fra bakterier som Streptococcus er blant de vanligste årsakene til at folk kommer til akuttmottaket. Sammen med Dr. Hooper, som er kjent for sin forskning på «gode» bakterier som bor i tarmkanalen, har de fått en helt ny forståelse av samspillet mellom mikrober og kosthold for immunforsvaret i huden.

Teamets eksperimenter i humant vev og mus belyser en tidligere ikke forstått sammenheng mellom kostholdet og immunforsvaret i huden.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskerne fant også at mus som manglet RELMa var mer utsatt for infeksjon og hadde andre bakteriearter på huden sammenlignet med normale mus.

«Tatt i betraktning hvor ofte retinoid brukes i dermatologi, er konsekvensene av funnene potensielt store. Huden er et viktig grensesnitt mellom oss og miljøet og må forsvare oss mot infeksjoner og betennelse. Å forstå hvordan bakterier og mikrobiomet (populasjonen av bakterier som bor i og på oss) påvirker hudsykdommer som psoriasis og akne. Vårt arbeid bidrar til å definere molekylene som huden bruker for å skape et sunt forhold mellom mikrobiomet og oss, vertene. «

Dr. Tamia Harris-Tryon, professor i dermatologi og immunologi.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske sykdommer øker dramatisk over hele verden og forskerne synes enige om at det er en rekke miljøfaktorer involvert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer».

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.