Det som skjer med verden – skjer også med oss

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller “miljøsykdommer”.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme muligheten for hver enkelt av oss med egeninnsats å ta ansvar for eget liv og egen helse. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss – men vi vil ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

I denne første av en serie artikler om den “stille” epidemien med autoimmune, immunologiske og nevro-inflammatoriske tilstander, ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre.

Verden er nå i ferd med å forstå at vi nå står i en global miljøkrise ingen helt forstår rekkevidden av. Samtidig har vi sett en dramatisk økning av immunologiske tilstander som tidligere var sjeldne, som alle de autoimmune tilstandene og hjerneutviklingsforstyrrelser som autisme, Alzheimers og Parkinson. Forskerne er samstemte i at det ikke er endringer i genene våre som står bak, men at det må være kombinasjonen av en rekke miljøfaktorer. Og flere og flere forskere kaller nå denne typen tilstander som “miljøsykdommer”.

Forskernes forstår at de dramatiske endringene i vårt miljø igjen forårsaker forandringer i kroppene våre. I løpet av de siste 100 årene har menneskeheten drastisk endret måten vi lever på i forhold til størstedelen av vår eksistens. Og mens fremskritt i teknologi og levekår får oss til å tro at vi er sunnere enn noensinne – begynner nå medisinerne å forstå noen av de utilsiktede konsekvensene av det moderne livet. Med bedre medisin kommer for eksempel overforbruket av antibiotika og økningen av superbakterier; med industrialisert landbruk kommer økning i bruk av kjemikalier og bearbeidede matvarer – som alt sammen har noe å gjøre med utbruddet av autoimmunitet.

Professor Douglas A. Kerr, mener vi enda ikke har anerkjent hastigheten til veksten til den autoimmune epidemien.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is AD2014-798029.002.jpg
Mechanism for the induction of autoimmunity and neuroautoimmunity by environmental triggers. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4290643/

Skremselspropaganda?

Men hvorfor hører vi ikke mer om denne helsekatastrofen i media og av andre? Er det bare skremselspropaganda?

Douglas A. Kerr, MD, PhD er professor ved Department of Molecular Microbiology and Immunology; and Cellular and Molecular Medicine ved Johns Hopkins University School of Medicine., og en av verdens fremste forskere innenfor immunologi og skriver om de som mener dette er ren skremselspropaganda. Han skriver;

Jeg mistenker at de kan være de samme som tror at den ubestridelige oppvarmingen av planeten vår bare er en geologisk syklus som ikke har noe å gjøre med menneskelig aktivitet.

Douglas A. Kerr, Johns Hopkins University School of Medicine.

Professor Kerr mener at å hevde at miljøpåvirkninger ikke står bak epidemien av immunologiske sykdommer er direkte farlig:

“Å ikke bruke muligheten til å endre er ikke bare en fornektelse av bevis – men også en egoistisk posisjon. Hva med våre barn og deres barn? Hvis vi har mulighet til å gi dem en friskere fremtid, men ikke klarer å handle enten på grunn av likegyldighet eller fornektelse, hva vil morgendagen gi dem?”

Douglas A. Kerr, Johns Hopkins University School of Medicine.

Er årsaken endelig bevist…?

De som venter på at forskerne skal finne årsakEN til autoimmune sykdommer, venter kanskje forgjeves.

Kerr sier det er bred enighet blant forskerne og leger at miljøgifter og kjemikalier som vi blir mer og mer utsatt for, forstyrrer immunsystemets evne til å skille oss fra ikke-oss og som kan føre til at immunsystemet tror at vårt eget vev er en fiende som skal angripes. Han skriver at det meste av risikoen for autoimmunitet kommer fra miljømessige eksponeringer – og ikke fra genetisk disposisjon.

Kerr skriver videre at i noen tilfeller er autoimmune sykdommer tre ganger mer vanlige nå enn for bare noen tiår siden hvor de var sjeldne. Han skriver at denne voldsomme økningen ikke skyldes økt anerkjennelse av disse forstyrrelsene eller endrede diagnostiske kriterier. Han skriver at det rett og slett er langt flere mennesker som får autoimmune lidelser enn noen gang før.

Kerr skriver at muligheten for å finne endelig bevis for årsakssammenheng blir eksponentielt dårligere ved antall kjemikalier som vi blir utsatt for. Han sier;

Må vi gi dyr de 287 forbindelsene som er funnet i andre studier, for å undersøke deres kombinatoriske effekt på immunsystemet? Ikke bare er slik forskning upraktisk, den er uetisk og sannsynligvis fortsatt ikke sett på av noen som endelig konkluderende.

Douglas A. Kerr, Johns Hopkins University School of Medicine.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Immunforsvaret ikke skapt for denne verdenen.

Om vi ikke vet det allerede, så kan vi lese i New York Times at verden i dag er svært forskjellig fra den som vårt immunsystem utviklet seg for. For å forstå og mulig behandle autoimmune sykdommer så mener nå flere og flere forskere at vi både må ta inn over oss at vi lever i et for “rent” miljø med alt for lite eksponering for mikrober men samtidig et for “skittent” miljø med eksponering for titusener av miljøgifter som ingen sikkert aner konsekvensen av.

Studier har vist at mennesker som lever i en mikrobiologisk mer “skitten” verden er langt bedre beskyttet mot autoimmune sykdommer. For eksempel viste den store MIT og Harvard studien gjort i Finland, Estland og Russland at diversitet (mangfold) og sammensetting av mikrober henger tett sammen med utvikling av autoimmun sykdom. Jo høyere diversitet eller mangfold i tarmfloraen – jo bedre beskyttelse.

“Verden i dag er svært forskjellig fra den som vårt immunsystem utviklet seg for – Forebygging av autoimmune lidelser kan kreve tilpasning av aspekter fra en “skitnere” verden”

Alberto Ascherio, Professor of Epidemiology and Nutrition, Harvard Medical School.

Autisme også en autoimmun tilstand?

University of California sier nå at forskere i større og større grad ser på autisme som en autoimmun tilstand enn en adferdsforstyrrelse.

De skriver at det blir nå stadig mer akseptert at autismespektrum-tilstander nå blir definert som en svært kompleks og heterogen biologisk lidelse. Dette til tross for at forskerne i stor grad har fokusert på identifisering av genetiske faktorer. Men stadig flere studier tyder på immundysfunksjon, autoimmunitet og autoantistoffer ved autismespekter-tilstander. Du kan lese hele vår omfattende artikkel Autisme som en inflammatorisk tilstand her.

Ny viktig forskning fra svenske forskere om hvor avgjørende miljøfaktorer og tarmmikrober er for utvikling av autoimmune sykdommer. Les artikkelen hvor svenske forskere gir et viktig bidrag til forståelsen av autoimmune sykdommer.

Legemidler som mulig hinder for utvikling

Den kjente amerikanske mikrobiologien Amy Proal peker på at legemiddelindustrien tjener enormt med penger på symptomdempende medikamenter som kraftig nøytraliserer immunforsvaret. Hun sier vi kan gå to veier:

“Enten bruke alle ressurser på å utvikle nye symptomdempende medikamenter, eller vi kan bevege oss i en ny retning og i stedet utvikle behandlinger som støtter menneskets immunforsvar. Og behandlinger som bedre retter seg mot patogener, og i sin tur fremmer balanse, helse og mangfold av det menneskelige mikrobiomet. Deretter, kanskje… kanskje vi kan skape en fremtid hvor nye behandlinger målretter seg mot årsakene til inflammatoriske sykdommer i stedet for bare symptomer. Og kanskje da kan et økende antall pasienter med kronisk inflammatorisk sykdom kunne nå en tilstand av faktisk forbedring og remisjon.”

Amy Proal, PhD i mikrobiologi og forsker ved Autoimmunity Research Foundation.

Ifølge Graham Rook, Emeritus professor i medisinsk mikrobiologi ved University College London trenger immunsystemet tidlig og regelmessig eksponering for vanlige og ufarlige mikrober for å trenes til å reagere på trusler.

“Epidemiologisk er dette bekreftet ved at hvis du ikke har de rette organismene i tarmene dine på et bestemt kritisk punkt i utviklingen din, så skjer det defekter i immunsystemet.”

Graham Rook, Emeritus professor i medisinsk mikrobiologi ved University College London

Disse sårt trengte mikroorganismene kommer hovedsakelig fra det naturlige miljøet og det som kalles det medfødte mikrobiomet – de sunne bakteriene vi får fra vår mor under fødselen, gjennom vaginalkanalen, og til og med gjennom brystmelk. Men samlingen av mikrober har blitt ødelagt i industrialiserte land på grunn av mindre eksponering for naturen, et mindre variert kosthold, overforbruk av antibiotika og fallende mengder amming og naturlig fødsel. Det er ikke så mye vår renslighet, men vår stadig mer industrielle livsstil som blokkerer inntaket av disse viktige mikroorganismene.

“Jo større mangfold av organismer i tarmen vår, jo ​​friskere ser vi ut til å bli”

Graham Rook, Emeritus professor i medisinsk mikrobiologi ved University College London

Professor Rook sier at folk som bor i industrialiserte og utviklede land har høyere forekomster av autoimmune sykdommer enn mennesker som bor i mindre utviklede land, og folk som bor i raskt moderniserende nasjoner er mer utsatt for autoimmun sykdom etter hvert som landene blir modernisert. Studier viser at man i utviklede nasjoner har mindre mikrobielt mangfoldige miljøer enn u-utviklede, ifølge Rook, noe som tyder på en sterk sammenheng mellom autoimmunitet og mangel på eksponering for forskjellige mikrober.

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is AD2014-798029.001.jpg
Factors that contribute to autoimmune disease. Environmental Triggers and Autoimmunity.

Giftstoffer forstyrrer immunforsvaret.

En av de viktigste årsakene til at vårt mikrobiom har endret seg er at vi blir utsatt for tusenvis av giftstoffer som påvirker det mikriobiologiske miljøet i og på kroppen vår.

Forskerne peker på sammenhengen mellom autoimmune sykdommer og vår eksponering for titusener av miljøgifter. En stor mengde studier viser sammenhengen mellom enkelte av disse stoffene og mulige helseskader. Men ingen aner noe om det totale omfanget av stoffer – og langt mindre hva eksponering av mange stoffer i kombinasjon medfører.

Professor Rook skriver at de siste 40 årene har noe presset immunsystemet utafor stupet. Noe forårsaker at immunsystemet i stadig større grad gjør feil og blander “venn” og “fiende”. Immunsystemet angriper selve kroppen og autoimmun sykdom oppstår. Han skriver at etter all sannsynlighet er viktige årsaker til denne ofte katastrofale feilen i immunsystemet de utallige miljøgiftene som vi er utsatt for. Toksiner som forstyrrer måten immunforsvaret samhandler med resten av kroppen.

Det er ca. 80 000 kjemikalier godkjent for kommersiell bruk i USA som ikke er blitt undersøkt tilstrekkelig for å forstå effektene deres på autoimmunitet, ifølge Miller i Environmental Autoimmunity Group, og ca 5000 nye blir lagt til hvert år. Det er en rekke nye studier som viser at disse kjemikaliene kan bidra til utvikling av autoimmun sykdom – men fortsatt er det langt mer man ikke vet – enn vet.

Så hva kan vi gjøre?

Professor Rook mener vi er nødt til å anerkjenne den autoimmune epidemien nå før det er for sent. Fremtidig forskning vil neppe definere en enkelt årsak til autoimmunitet, men heller finne en rekke ulike triggere og årsaker som inkluderer miljømessige eksponeringer og mikrober som interagerer på komplekse måter med individets immunsystem.

Han sier at hvis vi ikke handler nå vil autoimmune sykdommer i økende grad ødelegge familier, inkludert barn og babyer, og vil i økende grad oppta vårt helsevesen. Og kampen mener Rook må foregå på flere områder, forståelse av mekanismene bak autoimmunitet som gir nye behandlingsmuligheter samt reduksjon av eksponering for miljøgifter.

Donna Jackson Nakazawa, en prisvinnende forsker og vitenskapsjournalist, har skrevet, The Autoimmune Epidemic, en svært interessant, forskningsbasert og gjennomarbeidet bok om utviklingen av autoimmune sykdommer og forståelsen av faktorene bak. Her vil man få et godt bilde av den gjeldende vitenskapelige forståelsen av autoimmunitet.

Kan autoimmune sykdommer kureres?

Harvard-professor Alessio Fasano er kanskje verdens ledende forsker på autoimmune tilstander.

Som man kan se i Fasano sin fremstilling under så sier han, som de fleste andre forskere på området, at en genetisk predisposisjon er nødvendig. Men at mikrobiotaen og bakteriene i tarmen kan påvirke i enda større grad enn gener alene.

Han viser at en lekk tarm ( økt permeabilitet) også er sentralt i utviklingen av autoimmune tilstander sammen med påvirkning fra miljøet, som miljøgifter og stress. Men han mener at kanskje den viktigste miljøfaktoren er maten vi spiser – og hvordan maten påvirker mikrobene som lever i og på kroppen vår.

Alessio Fasano, Harvard Medichal School

Vi har et valg.

Harvard professoren sier på samme måte som den britske professor Rook at vi er et resultat av valgene vi tar. Helt fra vi blir født og resten av livet.

Fasano sier at det må skje et skifte i hvordan vi ser på og behandler autoimmune tilstander. Han sier at selv om vi er genetisk disponert – så er ikke gener alene, som oftest, nok for å utløse autoimmun sykdom. Det er sammen med en lang rekke miljøfaktorer og lekk tarm han mener disse tilstandene kan utvikle seg.

Fasano sier også at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede disse tilstandene ved å finne og behandle alle de underliggende årsakene samtidig – og ikke bare fokusere på symptomer eller en årsak.

Professor og immunolog, Kathleen Gilbert er tydelig på at fokuset ikke bør legges på symptomer og diagnoser fremover:

Selvfølgelig, å finne ut hvordan man bedre kan diagnostisere autoimmune lidelser er bra… Men å finne årsakene til sykdommene – er det som til slutt vil forandre hele spillet.

Kathleen Gilbert, immunolog og pensjonert professor ved University of Arkansas Medical Sciences.

Mulig og stoppe eller helbrede.

Den svært erfarne forskern professor Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT har gått gjennom tilgjengelig forskning om miljøfaktorer og autoimmun sykdom.

Han viser at genetisk pre-disponering utgjør omtrent 30 % ved autoimmune sykdommer. Resten, 70 prosent, skyldes miljøfaktorer, inkludert kjemikalier, kosthold, tarmdysbiose og infeksjoner. Les hele artikkelen om forskningen til professor Aristo Vojdani her.

“Den raske veksten av autoimmun sykdom globalt har ført til at noen opplever situasjonen som en epidemi. Vi har her sett på mange av de mulige miljømessige utløsende faktorene av autoimmune sykdommer.”

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Professor Loma Linda University, Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Og kanskje aller viktigst konkluderer forskerne;

Påvisning av prediktive biomarkører i de tidlige stadier av autoimmune sykdommer kan brukes til å identifisere, stoppe og til og med reversere autoimmun sykdom. Vi kommer med en kraftig advarsel – men vi tilbyr også leserne håp om en en løsning.

Aristo Vojdani, PhD, MSc, MT, Professor Loma Linda University, Lincoln College of Professional og National University of Health Sciences.

Du kan lese alle artiklene i serien “den stille epidemien” her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske og autoimmune sykdommer øker dramatisk og mange av verdens ledende forskere mener vi nå står midt oppe i en katastro epidemi. Forskerne er nå enige om at det er en rekke miljøfaktorer som står bak denne dramatiske utviklingen – og at man potensielt kan stoppe utviklingen eller reversere den. Les hva forskerne mener i vår omfattende artikkel her.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Fremtidens helsevesen – nå.

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.