Folk med sterk drivkraft og meningsinnhold i livet kan enklere ta sunnere helse-valg.

For noen er det lett å nå treningsmål og elsker å spise sunn mat mens andre sliter med å gjøre det. Ny forskning viser at sterk følelse av meningsinnhold kan være avgjørende.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Ny studie indikerer at personer med sterkere følelse av meningsinnhold i livet i langt større grad reagerer positivt på helse-kunnskap. De opplever også mindre aktivitet i hjerneområder knyttet til konflikthåndtering når de blir utsatt for disse meldingene.

I følge studien fra the Communication Neuroscience Lab ved the Annenberg School har folk med sterkere meningsinnhold i livet høyere sannsynlighet for å akseptere informasjon og kunnskap som fremmer endringer i adferd knyttet til helse enn de med svakere meningsinnhold. Og dette kan være fordi de opplever mindre konflikter eller motstand når de vurderer helsemessige råd.

«Hvor sterkt formål og mening man har med livet har tidligere vært sterkt knyttet til helse i tidligere studier, men mekanismen har vært ukjent»

Professor Yoona Kang

For denne studien, publisert i Health Psychology, valgte Kang og hennes kolleger å teste ut en teori: At det å ta helsebeslutninger kan kreve mindre innsats for de med høyere følelsesmessig mening i livet. Ifølge Kang innebærer helsebeslutninger, selv de som er enkle, som å velge mellom heis og trapp, en viss mengde beslutningskonflikt og håndtering av motstand.

Men hva om noen mennesker opplever mindre indre konflikt og motstand enn andre når de vurderer disse alternativene, kanskje fordi de har et sterkere grunnleggende styringsmål i livet som hjelper til med å løse konfliktene?

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

For å teste denne ideen rekrutterte forskerne stillesittende mennesker som trengte å trene mer. Deltakerne fullførte en undersøkelse om deres livsformål ved å angi graden for om de var enige eller uenige med uttalelser som «Jeg har en følelse av retning og mening i livet mitt» eller «Jeg har ikke en god følelse av hva det er jeg prøver å oppnå i livet.» Deretter ble de vist helse-budskap for fremme fysisk aktivitet. Deres svar på meldingene ble overvåket av en hjerne-skanner, med fokus på hjernegrupper som pleier å være aktive når folk ikke er sikre på hva de skal velge eller når de føler indre motstand eller konflikt.

De deltakerne som rapporterte en sterkere følelse av livsformål eller meningsinnhold, hadde høyere sannsynlighet for å være enige med helse-budskapene og hadde mindre aktivitet i hjernegrupper knyttet til konfliktbehandling. Faktisk var forskerne i stand til å forutsi hvor sannsynlig det var at en person ville være enig med helsebudskap basert på graden av hjernevirksomhet i disse regionene.

«Vi gjennomfører studier både for å forstå hvordan ulike typer helse-budskap kan bidra til å forandre folks adferd og hvorfor noen mennesker kan være mer mottakelige enn andre»

Emily Falk, director of the Communication Neuroscience Lab

Og Falk sier videre;

«Denne studien er viktig for å forstå årsakene til at folk som har en sterkere følelse av mening i livet, kan være bedre i stand til å ta i bruk helse-budskapet når de møter det.»

Emily Falk, director of the Communication Neuroscience Lab

Bygget på denne studien vil Kangs neste forskningsprosjekt undersøke samspillet mellom gener, hjernevirksomhet og meningsinnhold. Hun vil teste om visse gener kan forutsi større synkronisering mellom nevrale områder forbundet med belønnings-sensitivitet og sosial sensitivitet, og om aktivitet i disse nevrale områdene videre kan forutsi styrken av meningsinnhold i livet.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske sykdommer øker dramatisk over hele verden og forskerne synes enige om at det er en rekke miljøfaktorer involvert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer».

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.