fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forbindelse i brokkoli og krusiferøse grønnsaker mulig behandling av schizofreni

Forskere fant ut hvordan man kan justere hjernekjemi ved hjelp av en forbindelse fra krusiferøse grønnsaker.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Nylig publiserte vi ny forskning så viste at stoffer i krusiferøse grønnsaker kan undertrykke kreftsvulster. Nå ser vi på en rekke nylige publiserte studier med både dyr og mennesker, hvor forskere fra Johns Hopkins sier at de nå forstår hvordan kjemiske ubalanser i hjernen til mennesker med schizofreni er relatert til det kjemiske stoffet glutamat. Og de fant også ut hvordan man kan justere nivået ved hjelp av en forbindelse avledet fra brokkolispirer. Forbindelsen finnes naturlig i mange krusiferøse grønnsaker som brokkoli, kål og blomkål.

Det er forskere ved et av amerikas ledende medisinske miljøer, Johns Hopkins, som har publisert flere ulike relevante studier med denne nye kunnskapen i JAMA Psychiatry, Proceedings of the National Academy of Sciences og Molecular Neuropsychiatry.

De sier at resultatene gir håp om at tilskudd med brokkolispire-ekstrakt, som inneholder høye nivåer av kjemikalie sulforafan, kan muliggjøre å senke dosene av tradisjonelle antipsykotiske legemidler som trengs for å dempe schizofreni-symptomer, og dermed redusere uønskede bivirkninger av legemidlene .

«Det er mulig at fremtidige studier kan vise at sulforafan er et trygt supplement for å gi mennesker med risiko for å utvikle schizofreni en måte å forebygge, forsinke eller dempe symptomene på,»

Akira Sawa, MD, Ph.D., professor ved Johns Hopkins University School of Medicine og direktør for Johns Hopkins Schizophrenia Center.

Legemidler som brukes for å behandle schizofreni virker ikke likt for alle, og de kan forårsake en rekke uønskede bivirkninger, inkludert metabolske problemer som øker risiko for kardiovaskulær sykdom og mange andre uønskede bivirkninger.

I studien publisert i JAMA Psychiatry, så forskerne på forskjeller i hjernens metabolisme mellom mennesker med schizofreni og friske.

Forskerne fant i gjennomsnitt 4% signifikant lavere nivåer av hjernens kjemiske stoff glutamat i den fremre cortex-regionen i hjernen hos personer med psykose sammenlignet med friske mennesker.

Glutamat er kjent for å være involvert i sending av meldinger mellom hjerneceller, og har vært knyttet til depresjon og shizofreni. Disse nye funnene ga et tydelig svar om at glutamatnivået spiller en rolle i schizofreni.

I tillegg fant forskerne en signifikant reduksjon på 3% av glutation i hjernens cortex og 8% i thalamus. Glutation er laget av tre mindre molekyler, og en av dem er glutamat.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Deretter så forskerne på hvordan glutamat ble styrt i hjernen og hvordan denne styrings-mekanismen er defekt ved sykdom. De så først på hvordan glutamat blir lagret. Fordi glutamat er en byggestein i glutation, undret forskerne på om hjernen kan bruke glutation som en måte å lagre ekstra glutamat på. Forskerne ønsket derfor å forstå om de kunne bruke kjente stoffer for å endre denne balansen til enten å frigjøre lagret glutamat når det ikke er tilstrekkelig, eller sende det til «lageret» hvis det er for mye.

I en av de andre studiene som de publiserte i PNAS, brukte teamet stoffet L-buthionin sulfoksimin i rottehjerneceller for å blokkere et enzym som omgjør glutamat til glutation, slik at det kan brukes. Forskerne fant at disse nervene var mer aktive og ble aktivert raskere, noe som betyr at de sendte flere meldinger til andre hjerneceller.

Deretter brukte de sulforafan som finnes i brokkolispirer, som er kjent for å slå på et gen som gjør at det blir produsert mer av enzymet som fester glutamat sammen med et annet molekyl for å lage glutation. Når de behandlet rottehjerneceller med glutation, reduserte det hastigheten til når nervecellene ble avfyrt, noe som betyr at de sendte færre meldinger. Forskerne sier dette påvirket hjernecellene til å oppføre seg mindre som mønsteret som finnes i hjerner med schizophreni.

«Vi tenker på glutation som glutamat lagret i en bensintank… Vi kan tenke på de med schizofreni som å ha en mindre bensintank .»

Thomas Sedlak, M.D., Ph.D., assisterende professor.

Fordi sulforafan endret glutamatbalansen i rottehjernenen og påvirket hvordan meldingene ble overført mellom rottehjernecellene, ønsket forskerne å teste om sulforafan kunne endre glutationnivåer i friske menneskers hjerner og se om dette kunne være en strategi for mennesker med mentale lidelser. Deltakerne tok to kapsler daglig av sulforafan i form av brokkoli-spirekstrakt i syv dager.

Noen av deltakerne opplevde økt mengde luft i magen ​​og noen hadde mageforstyrrelser når de spiste kapslene på tom mage, men generelt var sulforafanen relativt godt tolerert.

Forskerne fant at etter sju dager var det en 30% økning i gjennomsnittlig glutationnivå i deres hjerner.

Forskerne sier det er behov for ytterligere forskning for å lære mer om sulforafan kan trygt redusere symptomer på psykose eller hallusinasjoner hos mennesker med schizofreni. De påpeker videre at de må forstå mer om optimal dose og hvor lenge folk må ta det for å observere en effekt.

Ifølge Verdens helseorganisasjon påvirker schizofreni om lag 21 millioner mennesker over hele verden.

Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske sykdommer øker dramatisk over hele verden og forskerne synes enige om at det er en rekke miljøfaktorer involvert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer».

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

 

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.