fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere finner høye nivåer av stresshormonet kortisol hos autister.

Forskere finner at funksjonsnivå kan spille en kritisk rolle for barn med autismespektrum-tilstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre kurs.

Spesielt viste lavere funksjonsevne hos disse barna betydelig høyere nivåer av kortisol, det primære stresshormonet hos mennesker, enn hos de i kontrollgruppen..

Det er forskere ved Institutt for autismeforskning ved Canisius College som har gjort disse interessante funnene og de ble publisert i Journal of Developmental and Physical Disabilities.

Tidligere forskning har antydet at personer med autismetilstander opplever forhøyet stressnivå og relaterte problemer som angst. Men mange av studiene har hatt betydelige begrensninger. Forsøk på å direkte måle stress i denne gruppen ved hjelp av fysiologiske faktorer som kortisol – har tidligere gitt blandede resultater.

Ifølge Susan K. Putnam PhD, professor i psykologi, studiens leder, kan noen av de inkonsekvente resultatene ha vært på grunn av at tidligere studier ikke har tatt hensyn til de betydelige forskjellene i funksjons-nivåer hos de ulike personene med autismespekter-tilstander. Dette var den første studien som vurderer kortisol (stress) nivåer i grupper som var tydelig differensiert basert på funksjonsnivå, spesielt kognitivt nivå.

Deltakerne i undersøkelsen var delt opp i grupper basert på funksjonsnivå. Resultatene indikerte at alle de tre gruppene personer med ulikt funksjonsnivå som deltok i studien viste det typiske mønsteret hvor kortisolnivåene var høyest om morgenen når de våknet, etterfulgt av middag og var lavest ved sengetid. Disse funnene stemmer overens med flere tidligere studier av personer med autismespekter-tilstander.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Selv om mønsteret var likt så var det viktigste resultatet at de totale kortisolnivåene var svært ulikt mellom gruppene gjennom dagen.

Disse funnene har betydelige implikasjoner da de antyder at forskjeller i kortisolnivå og stress kan knyttes til funksjonsnivået, spesielt IQ, hos barn med Autismespekter-tilstander. Ifølge Putnam er dette et område hvor det er behov for videre studier, siden det er ukjent om forhøyet kortisol hos barn med ulike funksjonsnivåer er indikativ for graden av nevrologisk funksjonsnedsettelse og / eller større følsomhet for miljøstressorer, eller om et toveisforhold eksisterer. IARs PsyD, en av studieforfatterne, bemerket at

«å identifisere stressnivåforskjeller mellom funksjonsdifferensierte grupper har kritiske implikasjoner for hvordan vi vurderer og behandler stress og stressrelaterte reaksjoner og tilstander.»

meddirektør og forsker Christopher Lopata

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud.  Det kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.