fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere mener over-tilførsel av mat gir inflammatoriske sykdommer.

Viktig arbeid viser hvordan inflammatoriske sykdommer utvikles av over-tilførsel av mat og som konsekvens forstyrrelse av tarmens naturlige bakterieflora.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

De tyske forskerne har i en omfattende gjennomgang sett på den voldsomme utviklingen av inflammatoriske, autoimmune og det de kaller «miljøsykdommer» i et evolusjonært perspektiv. Studien er utgitt i pulikasjonen til American Society for Microbiology, mBio.

Inflammatoriske sykdommer, som for eksempel inflammatoriske tarmsykdommer, øker dramatisk over hele verden, men en forståelse av de underliggende faktorene er fortsatt ikke fullt ut forstått – men at det er en en rekke miljøfaktorer involvert virker nå helt sikkert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer». Forskerne mener at tilpasning over tid har ført til finjusterte vert-mikrobe-interaksjoner, som opprettholdes av utskilte metabolitter som gir næring til mikrober. En konstant økning av næringsstoffer i tarm-miljøet fører til økt aktivitet og forandrer funksjonaliteten til mikrobiotaen, og dermed alvorlig forstyrrende vert-mikrobe-interaksjoner som fører til dysbiose og sykdomsutvikling.

Tidligere var sult eller periodisk faste og patogeninfeksjoner (som førte til diaré) vanlig for å «nullstille» samfunnet av tarm-mikrober. Vi har tidligere skrevet en rekke forskningsbaserte artikler om periodisk faste og mulige helsefordeler.

Disse naturlige mekanismene er nå imidlertid nesten fraværende i utviklede land, noe som tillater konstant ukontrollert vekst av bakterier. Dette fører til en økning av bakterielle produkter som stimulerer immunforsvaret og i siste instans kan utløse inflammatoriske reaksjoner – eller det forskerne nå kaller miljøsykdommer..

Hva skjedde?

Siden slutten av andre verdenskrig, sammen med den økende velstanden og de tilhørende endringene i livsstilen, har mange nye og sivilisasjonsrelaterte sykdommer utviklet seg. Spesielt i den industrialiserte delen av verden. Eksempler på de såkalte «miljøsykdommer» er forskjellige tarmbetennelser som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt og andre autoimmune og inflammatoriske tilstander. Vanlige årsaker inkluderer forstyrrelse av det humane mikrobiom, dvs. den naturlige mikrobielle kolonisering av kroppen, og spesielt i tarmene.

Forskerne har hittil forklart dette forstyrrede samarbeidet mellom mennesket (verten) og mikrober med ulike hypoteser. Nå mener de tyske forskerne at en unaturlig og svært omfattende mengde næringsstoffer forsyner bakteriene, og dermed ødelegger den sårbare balansen i mikrobiomet. De overmatede bakteriene i tarmen fremmer dermed sykdomsutvikling.

Opprinnelsen ligger i havene

Utgangspunktet for økologien ligger i havet: forskning på koraller og alger som dør av de store endringene av økosystemer i havene, antyder at i tillegg til andre faktorer som klimaendring og andre miljøfaktorer – kan forholdet mellom næringsstoffer og sjøvannet være årsaken til problemet.

Endring av næringsinnhold i sjøvannet har forstyrret balansen i koralmikrobiomet er forstyrret, og sykdommer oppstår som følge av dette.

«I denne sammenhengen mellom næringsstoff-tilgjengelighet og balansen mellom bakterier og verts-relasjoner ser vi et universelt prinsipp som går langt utover det svært spesifikke eksempelet på koraller»

Forsker dr Tim Lachnit.

De tyske forskerne eksperimenterte med dette prinsippet;

«…Vi kunne eksperimentelt bekrefte denne forbindelsen. Disse små organismene i sjøen viste også tydelige tegn på sykdom så snart deres normale næringsopptak ble forstyrret, og en overforsyning av mat var tilgjengelig i stedet.»

Forsker dr Tim Lachnit.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Bakteriene har endret kosthold

Med høy grad av sannsynlighet mener forskerne at kunnskapen kan overføres direkte til menneskers helse. På samme måte som i sjøvann endrer næringstilgangen i menneskets tarm seg sammen med endringer i spisevaner – mot et ubalansert, energirikt og lav-fiber kosthold.

I tillegg til direkte negative helsekonsekvenser, påvirker en permanent høy tilførsel av næringsstoffer ikke bare menneskets metabolisme – men også bakteriell kolonisering av tarmene, som også spiser den samme maten.

Mikrobene bytter kosthold fra metabolitter produsert av verten (mennesket) – til de rikelig tilgjengelige næringsstoffene fra den menneskelige maten. Dette vil avkoble mikrobene fra deres interaksjoner med vertsorganismen – altså de avgjørende mekanismene som blant annet er en viktig del av vårt immunforsvar.

«Denne overforingen av bakteriene fremmer veksten som helhet, og visse arter av bakterier sprer seg til skade for andre medlemmer av mikrobiomet på en ukontrollert måte,»

professor Thomas Bosch

Et avgjørende samarbeid risikeres

Dr. Peter Deines forklarer videre at sammen med endringen i sammensetningen av bakterie-koloniseringen, endres også vekselvirkningene og samarbeidet mellom bakterier og vertsorganismen, og en alvorlig dysbiose (ubalanse) oppstår. Som igjen kan være svært avgjørende for helsa vår.

En svært viktig faktor mener forskerne har vært avskaffelsen av periodisk fasting, som historisk har vært det normale som følge av at tilgjengeligheten til mat har vært langt dårligere. Dette representerer meget grunnleggende mekanismer for opprettholdelse av en balansert mikrobiota, som siden den tidlige utviklingen av menneskeheten og helt opp til den pre-industrielle epoken gjorde det mulig for mikrobiomet å komme seg tilbake til en normal tilstand med jevne mellomrom. Og dermed gjenvinne en sunn og naturlig sammensetning.

Hvordan behandle miljøsykdommer?

Forskerne arbeider nå med å finne anbefalinger for hvordan man kan re-etablere en optimal tarmflora, som de mener kan være avgjørende for å snu den svært negative utviklingen av kroniske inflammatoriske tilstander.

De tyske forskerne mener «overmatingshypotesen» gir verdifulle tilnærminger for videre forskning – og potensiell overføring til fremtidige behandlinger. Forskerne har hittil spesielt vært på utkikk etter måter å korrigere et forstyrret mikrobiom på gjennom eksterne inngrep som probiotika, dvs. tilsetning av visse typer gunstige bakterier. Men denne nye kunnskapen gir forskerne nye perspektiver;

«Et interessant spørsmål vil være om de opprinnelige evolusjonære prosessene som sikrer balansen i mikrobiomet også har terapeutisk potensial,»

Forsker dr Tim Lachnit.

Faste som medisin

«I fremtiden vil vi ikke bare vurdere de kjente helsemessige fordelene ved å faste, men også dets effekter på mikrobiomets sammensetning og funksjon, og dermed på utviklingen av inflammatoriske sykdommer,»

Forsker dr Tim Lachnit.
Du møter blant andre lege Tor-Egil Skogli og daglig leder Anders Krokfoss.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske sykdommer øker dramatisk over hele verden og forskerne synes enige om at det er en rekke miljøfaktorer involvert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer».

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.