fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hva vi vet om autoimmune sykdommer.

Det finnes ingen enkel kur mot autoimmun sykdom, men forskerne forstår nå mye om de underliggende faktorene.

Autoimmune sykdommer øker voldsomt i omfang i den vestlige industrialiserte verden, inklusive Norge. Legemiddelindustrien leter naturlig nok etter medisiner som kan kurere tilstandene – men foreløpig er det først og fremst symptomdempende medisinering, med til dels kraftige mulige bivirkninger, som eksisterer.

Men til tross for dette så har forskerne som forsker på de underliggende årsakene til autoimmune sykdommer gjort kraftige fremskritt. Og de peker nemlig ikke på en årsak – de peker derimot på at det er rekke mulige årsaker som sammen fører til disse tilstandene. Og denne miksen av årsaker kan være ulik for hvert individ, som gjør standardisert behandling av underliggende årsaker komplisert.

Harvard-forsker med oppsiktsvekkende ny kunnskap.

På en medisinsk konferanse om immunologi i USA viste Harvard-professor Alessio Fasano ny kunnskap om hvilke faktorer som er med på å drive autoimmune tilstander.

Som man kan se i Fasano sin fremstilling under så sier han at en genetisk predisposisjon er nødvendig. Men at mikrobiotaen og bakteriene i tarmen potensielt kan påvirke uttrykket til genene epigenetisk og ytterligere skape en mer ustabil situasjon.

Han viser i en slide (under) igjen at en lekk tarm ( økt permeabilitet) også er sentralt i utviklingen av autoimmune tilstander sammen med påvirkning fra miljøet, som miljøgifter og stress. Men han mener at kanskje den viktigste miljøfaktoren er maten vi spiser – og hvordan maten påvirker mikrobene som lever i og på kroppen vår.

Fasano presenterte viktig ny kunnskap:

  • Epitelcellene som dekker innsiden av hele tarmen vår har reseptorer som gjenkjenner venner eller fiender og antistoffet IGA blir sendt ut i lumen (der maten og avføringen er) for å ta kampen mot fiender der og ikke i vevet.
  • Han sier den klart viktigste bakenforliggende årsaken til kroniske sykdommer er maten vi spiser.
  • Fasano sier vi i den vestlige verden bare blir sykere og sykere til tross for at vi lever lengre. Men nå mener han at det også er i ferd med å snu og at vi nå for første gang på svært mange år vil få kortere levetid.

Vi har et valg

Harvard professoren sier videre at vi er et resultat av valgene vi tar. Helt fra vi blir født og resten av livet.

Han påpekte at helsevesenet trenger å gjennomgå et paradigmeskifte da dagens paradigme sier at når en autoimmun sykdom først er utløst – så er det ikke mulig å snu.

Fasano sier at det må skje et skifte i hvordan vi ser på og behandler autoimmune tilstander. Han viste i en slide (under) at selv om vi er genetisk disponert – så er ikke gener alene, som oftest, nok for å utløse autoimmun sykdom. Det er sammen med en lang rekke miljøfaktorer og lekk tarm han mener disse tilstandene kan utvikle seg.

Fasano sier at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede disse tilstandene ved å finne og behandle de underliggende årsakene.

Lekk tarm og autoimmun sykdom.

Allerede i 1971 så identifiserte en av Norges aller mest siterte forskere internasjonalt gjennom alle tider, Per Brandtzæg, en av de avgjørende mekanismene som ligger til grunn for svært mange autoimmune og kroniske sykdommer. Faktisk så er Brandtzæg sine gjennombrudd fortsatt den dag i dag gjeldene hos de ledende internasjonale forskningsinstitusjonene, som Harvard Medical School.

Per Brandtzæg hadde samme lidenskap i 40 år, nemlig kroppens slimhinner og antistoffene der. Han etablerte og ledet LIIPAT, Laboratorium for immunhistokjemi og immunpatologi ved Rikshospitalet.

Brandtzæg var Norges mest siterte forskere internasjonalt gjennom alle tider med 46 000 siteringer i Google Scholar. Og allerede i 1971 så identifiserte han mekanismene som ligger til grunn for “lekk tarm”, og sammenhengen lekk tarm, betennelser og sykdom – med publiseringer både i Nature og Science. Han viste at slimhinnene, dette tynne cellelaget, i luftveier og tarm fungerer som kroppens førstelinjeforsvar mot angripende bakterier og virus. Du kan lese mer om den norske forskerkjempern her.

Per Brandtzæg sa:

– Slimhinnene fungerer som kroppens førstelinje-forsvarsfront mot angripende bakterier og forhindrer at kroppens indre immunsystem overaktiveres.

Brandtzæg var i alle år aktiv i samfunnsdebatten og sa ofte:

“Jeg bruker å si at det bare er et cellelag mellom liv og død”

Nytt gjennombrudd i 2009

Harvard- forskern Alessio Fasano var tidligere først og fremst opptatt av å studere hvordan gluten påvirker immunsystemet, og var anerkjent som verdensledende innenfor Cøliaki.

Men dette endret seg i 2009 da han publiserte en gjennombruddsartikkel i Scientific American hvor han viser at de underliggende mekanismene bak Cøliaki trolig også er er gjeldene for mange, om ikke alle, andre autoimmune sykdommer. Han pekte da på at lekk tarm, miljøfaktorer sammen med genetisk disposisjon kan utløse autoimmun sykdom.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Fasano med ytterligere bekreftelser i ny studie i 2013

«Jeg tror at uten tap av tarmbarriere (lekk tarm), er det  vanskelig å forstå hvordan autoimmune sykdommer vil utvikle seg.»  

Alessio Fasano

Fasano og teamet hans publiserte ny kunnskap i 2013 om viktigheten av lekk tarm og ikke minst den membranen som holder cellene i slimhinnen sammen, kalt «tight junction». Han uttaler at han ikke tror det er mulig å utvikle autoimmun sykdom uten at man samtidig har en lekk tarm.

Stadig flere studier viser viktigheten av lekk tarm.

En ny gjennombrudds-artikkel publisert av sveitsiske forskere i Science viser hvordan lekk tarm er helt avgjørende for utviklingen av autoimmune sykdommer.

Den viser at en ødelagt epitelbarriere (lekk tarm) kan føre til alvorlige patologiske konsekvenser, inkludert infeksjon og betennelse.

Tarmepitelbarrieren blir stadig utfordret av tarmmikrobiomet (samlingen av mikrober i tarmen) og man ser lekkasje hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Les hele artikkelen i Science her.

Tarmbakterier, maten vi spiser og lekk tarm

En rekke studier viser nå også hvor viktig tarm-mikroibene er for å holde tarmslimhinnen tett og for å unngå lekk tarm og utviklingen av autoimmune tilstander, som f.eks denne studien fra National Institute for Aging viser.

Og bakteriene og mikrobene i tarmen vår spiser den maten vi mennesker spiser. Og på den måten kan vi gjennom maten og kostholdet til en viss grad påvirke sammensettingen av mikrober – og da også igjen påvirke tarmslimhinnen og potensielt utvilingen av autoimmun sykdom.

Vi har publisert hundretals forskningsbaserte artikler om autoimmune sykdommer og mulige årsaker, som du kan lese her.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har de nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.