fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan bakterier og fiber-rik mat kan begrense kreft-progresjon.

Forskere mener ny forståelse av kosthold og bakterier i tarmen kan begrense progresjon av kreft.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre kurs.

Vi vet nå at kostholdet kan ha signifikante effekter på tarmmikrobiomet, populasjonene av mikroorganismer som bakterier som lever i menneskets tarm. Det er velkjent at gjennom komplekse metabolske interaksjoner bidrar kostholdet til kreftforebygging. Nærmere bestemt reduserer kosthold med mye fiber risikoen for å utvikle spesifikke kreftformer som kolorektal kreft. Forskerne skriver at selv om slike dietter er et effektivt middel for kreftforebygging, forblir deres mulige roller i kreftprogresjon og behandling fortsatt dårlig forstått.

Et team forskere fra Luxembourgs senter for systembiomedisin (LCSB) og LSRU ved Universitetet i Luxembourg har funnet ut at en kombinasjon av prebiotika, som kostfiber (langkjeda trege karbohydrater) og probiotika, dvs. spesifikke gunstige bakterier, reduserer uttrykket av pro-kreftfremkallende og medikamentresistens-gener. Kombinasjonen fører til metabolske endringer som påvirker veksten av kreftceller og kan bidra til å behandle sykdommer som tarmkreft. Studien er publisert i Cell.

Biologene med en unik metode kalt Human-Microbial X-talk (HuMiX), som tillater dyrking av humane tarmceller sammen med bakterier under representative forhold. I denne studien undersøkte de effektene av kostholdsregimer og et spesifikt probiotika på kreft-celler.

I motsetning til individuelle fiberrike (prebiotiske) eller probiotiske behandlinger var det bare kombinasjonen av fiber og probiotika som førte til de observerte gunstige effektene. Sammen med sine samarbeidspartnere integrerte forskerne en databasert metabolsk modell av samspillet mellom diett, vert og mikrobiom. De identifiserte virkningene av den kombinerte behandlingen: nedregulering av gener assosiert med kolorektal kreft og medikament-resistens, samt demping av vekstkapasiteten til kreftcellene. Ved nøye molekylære analyser identifiserte de også cocktailen av molekyler produsert av kombinasjonen, og dermed ga et mekanistisk grunnlag for de observerte fordelaktige virkningene.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

«For tiden har ikke kreftpasienter noen evidensbasert personlig kostholdsintervensjon under kjemoterapibehandling. Våre resultater gir støtte til å utnytte de mat-mikrobiome interaksjonene som en støttende terapeutisk tilnærming i kreftbehandling»

Dr. Kacy Greenhalgh

Forskerne skriver også at helsegevinsten som tilskrives kostfiber og prebiotika i forebygging av kolorektal kreft skyldes hovedsakelig den metabolske aktiviteten til tarmmikrobiomet som resulterer i spesifikke fermenteringsprodukter, som laktat og kortkjedede fettsyrer (SCFA) og ikke selve fiberen. Ordinær kostholdsanbefaling for kolorektal kreft-pasienter er å konsumere en diett rik på fiber.

Biologene håper funnene kan gi ny tilnærming til kreft-behandling;

«Jeg håper at resultatene våre når frem til pasienter og leger i deres respektive fagområder, og at det i fremtiden legges mer fokus på dette, inkludert personlige kostholds-anbefalinger i kreftbehandlingsplaner.»

Dr. Kacy Greenhalgh

Forskerne peker også på at denne kunnskapen kan bli spesielt viktig i forhold til tarmkreft hvor mikrobiomet har blitt stadig viktigere å forstå;

«Dette er spesielt tilfelle ved kolorektal kreft, der mikrobiomet har blitt stadig viktigere de siste par årene. En dypere forståelse av mikrobiom-vert-interaksjonen kan føre til nye terapeutiske strategier for kolorektal kreft-pasienter. «

Dr. Elisabeth Letellier

Dette er svært komplekse studier som krever ulike typer kompetanse og lederen for studien peker på hvor avgjørende dette var i dette tilfellet;

«Tverrfaglig tilnærming var avgjørende for å forstå de svært komplekse molekylære prosessene som ligger til grunn for de observerte gunstige biologiske effekter»

Professor Paul Wilmes

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud.  Det kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.