Kontrakter med universiteter gir Coca-Cola mulighet til å «forkaste» helseforskning, viser Cambridge studie.

Kontrakter kan gjøre det mulig for Coca-Cola å «forkaste» funn fra studiene de finansierer på offentlige universiteter i USA og Canada.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

En gjennomgangs-studie av over 87 000 dokumenter, ledet av forskere ved Cambridge University, er offentliggjort og publisert i Journal of Public Health Policy, og identifiserte flere klausuler i juridiske dokumenter som gir selskapet rett til tidlig varsling om eventuelle funn, kombinert med retten til å «forkaste resultatene uten noen grunn» og ta med seg data og funnene.

Dette gir altså drikkegiganten mulighet til å undertrykke funn fra helsevitenskapen de er med å betale ved nordamerikanske universiteter. Cambridge- forskerene hevder at Coca-Colas kontrakter er i strid med deres offentlig standpunkt om åpenhet.

Forskerne mener at samlet sett kan disse klausulene undertrykke «kritisk helseinformasjon», og de godt kan ha gjort det allerede. Mye av forskningen Coca-Cola støtter er innen ernæring, fysisk inaktivitet og energibalanse.

Forfatterne hevder at klausulene strider mot Coca-Colas forpliktelser til transparens og «ubegrenset» støtte til vitenskap. Dette uttalte de etter kritikk av åpenheten til store finansielle giganter som finansierer helseforskning.

Forskere fra University of Cambridge, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Bocconi, og US Right to Know, har samarbeidet om denne store gjennomgangen av dokumenter.

«Det er helt sikkert at de kontraktene vi har funnet tillater ugunstige resultater eller funn slettet før publisering»

Dr. Sarah Steele, forsker Cambridge University.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Og hun understreker videre de dramatiske mulige konsekvensene;

«…Faktisk tyder vår studie på at viktig forskning aldri ser dagens lys, og vi vil aldri vite om det.»

Dr. Sarah Steele, forsker Cambridge University.

Camebridge-forskern retter kraftig skyts mot metodene som brukes;

«Vi hører allerede anklager fra eksperter innen ernæring om at næringsmiddelindustrien bruker metodene brukt av tobakksindustrien. Bedriftens samfunnsansvar må være mer enn bare skinnende nettsteder som viser progressive intensjoner – og som ignoreres.»

Dr. Sarah Steele, forsker Cambridge University.

US Right to Know, en ideell forbruker- og folkehelseforskningsgruppe, sendte 129 rapporter mellom 2015 og 2018 om akademikere ved nordamerikanske institusjoner som mottok Coca-Cola-finansiering. Forskningsgruppen jobbet seg gjennom den store mengden dokumenter og oppdaget fem forskningsavtaler med fire universiteter: Louisiana State University, University of South Carolina, University of Toronto og University of Washington.

Coca-Colas erklærer på egne nettsider at forskere beholder full kontroll over sin forskning, og selskapet har ingen rett til å forhindre publisering av resultater.

Men samtidig viser kontrakter at selv om ikke Coca-Cola kontrollerer den daglige oppfølgingen av studiene – beholder selskapet ulike rettigheter gjennom hele prosessen. Disse inkluderer rett til å motta oppdateringer underveis og kommentere funn før forsker-utgivelsen samt muligheten til å avslutte studier uten grunn.

«Disse kontraktene antyder at Coke vil ha muligheten til å gravlegge forskning de har finansiert som kan forringe deres image eller fortjeneste,»

Gary Ruskin, direktør for US Right to Know.

Ruskin påpeker videre de potensielle konsekvensene;

«Med kraften til å fremheve positive funn og begrave negative, virker Coke-finansiert vitenskap mer som en øvelse i PR.»

Gary Ruskin, direktør for US Right to Know.

Ruskin mener forskningspublikasjoner bør kreve at forskere bør vedlegge forskningsavtalen for studier som bilag til en publikasjon.

«Mangelen på robust kunnskap om input fra industrien og på studier avsluttet før resultatene publiseres – gjør det umulig å vite hvor mye av forskningen som blir offentliggjort som gjenspeiler industriell påvirkning.»

Gary Ruskin, direktør for US Right to Know.

Inngangen til våre tjenester

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess.

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.