Naturlig forbindelse funnet i brokkoli kan potensielt undertrykke kreftsvulster.

Med en ingrediens funnet i brokkoli og kål, målrettet mot genet WWP1, gikk tumorvekst ved kreft kraftig ned.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Brokkoli har i lang tid vært forbundet med redusert risiko for kreft. Brokkoli og andre krusiferøse grønnsaker, som blomkål, kål og spirer, inneholder et molekyl som inaktiverer et gen kjent for å spille en rolle i en rekke vanlige kreftformer.

I en ny studie publisert i Science, viser forskere, ledet av Pier Paolo Pandolfi, MD, Ph.D., og direktør for Cancer Center og Cancer Research Institute ved Beth Israel Deaconess Medical Center, at ved å tilføre denne ingrediensen så ble tumorveksten undertrykt hos kreftutsatte laboratorie-dyr.

«Vi fant en ny viktig brikke som driver en mekanisme som er kritisk for utviklingen av kreft – et enzym som kan hemmes med en naturlig forbindelse som altså finnes i brokkoli og andre cruciferous grønnsaker,»

Pier Paolo Pandolfi, MD, Ph.D., og direktør for Cancer Center og Cancer Research Institute ved Beth Israel Deaconess Medical Center.

Pandolfi mener dette kan føre til nye terapeutiske muligheter;

«…vi kan målrette vår innsats mot å finne nye terapeutiske alternativer.»

Pier Paolo Pandolfi, MD, Ph.D., og direktør for Cancer Center og Cancer Research Institute ved Beth Israel Deaconess Medical Center

Et velkjent og kraftig tumor-undertrykkende gen, PTEN, er et av de mest vanlige muterte, slettede eller nedregulerte tumor suppressorgener i humane kreftformer.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskerne sier det er mulig at man ved å gjenopprette normal PTEN-aktivitet, kan frigjøre genets svulsterundertrykkende aktivitet.

For å finne ut dette, identifiserte Pandolfi og kollegaene molekylene og forbindelsene som regulerer PTEN-funksjon og aktivering. De gjennomførte en rekke eksperimenter i kreftutsatte mus og humane celler. Og de fant at et annet gen som heter WWP1, som også er kjent for å spille en rolle i utviklingen av kreft, produserer et enzym som hemmer PTENs tumorundertrykkende aktivitet.

Så hvordan deaktivere denne «kryptonitten» for PTEN ?

Forskerne fant at et lite molekyl, kalt indol-3-karbinol (I3C), en ingrediens i brokkoli, kål og andre krusiferøse grønnsaker, kunne være nøkkelen for å dempe den kreftfremkallende effekten av WWP1.

Når de testet denne ideen ved å administrere I3C til kreftutsatte laboratoriedyr, fant forskerne at den naturlig forekommende ingrediensen i grønnsakene inaktiverte WWP1, og frigjorde bremsene på PTENs svulsterundertrykkende kraft.

Yu-Ru Lee, Ph.D, bemerker at du må spise nesten 2,5 kilo ubehandlede brokkolispirer hver dag for å høste deres potensielle kreftfordeler.

«Disse funnene baner vei for en viktig suppressor av svulster og en ny tilnærming til kreftbehandling.»

Pier Paolo Pandolfi, MD, Ph.D., og direktør for Cancer Center og Cancer Research Institute ved Beth Israel Deaconess Medical Center.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har de nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.