Negative personlige erfaringer gir meningsinnhold i livet.

Mens noen som er involvert i en negativ situasjon kanskje ikke liker det, viser en ny Stanford-studie at en negativ opplevelse faktisk kan gi meningsinnhold i livet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Mens mange sier at de setter pris på positive erfaringer mer enn negative – er det en skjult fordel med negative erfaringer.

Professor Kathleen Vohs ved University of Minnesota og andre forskere fant at lykke og meningsfylthet ofte beskrives som ulike former for positivitet. Forskerne konkluderte med at å konseptualisere meningsfylthet som noe iboende positivt ved å oppleve negative erfaringer kan gi mening i folks liv. Det er team forskere fra University of Minnesota og Stanford University som nylig har publisert den nye kunnskapen i Current Opinion in Psychology.

«…folk ønsker positive erfaringer og unngå negative,»

Professor Kathleen Vohs ved University of Minnesota

Men hun mener at dette ikke nødvendigvis fører til et lykkeligere liv;

«Til tross for at man prøver å leve i en verden uten utfordringer, problemer eller vanskeligheter er dette både ikke realistisk og kan faktisk gi et mindre meningsfylt liv.»

Professor Kathleen Vohs ved University of Minnesota

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

For å avgjøre om negative erfaringer ga mening i folks liv, studerte forskerne intervjuer med foreldre i ulike situasjoner, blant annet foreldre hvis små barn nylig døde. Forskere fant at få av disse foreldrene brukte språk som uttrykte lykke, men nesten alle brukte språk som søker forståelse for hendelsen.

Forskerne studerte også mindre traumatiske hendelser – som krangling med ektefelle, mistet jobb eller sykdom – for å forstå hvordan de på samme måte kan føre til meningsfylthet.

Disse funnene støtter Vohs tidligere forskning:

Lykke handler om å føle seg vel, unngå å føle seg dårlig og ha behov for å møte andre mennesker. Meningsinnhold var imidlertid avledet fra atferd og følelser som gjenspeiler bekymring for andre mennesker og utfall.
Lykke handler om nåtid uten refleksjon – mens opplevelse av meningsinnhold krever bevisst refleksjon.

Når en negativ opplevelse oppstår, kan den tvinge oss til å reflektere over hvorfor det kunne skje, og effektivt stimulere prosesser som gir mening i livet.

«Vår forskning viste at mens folk ikke nødvendigvis liker eller setter pris på negative hendelser, er det akkurat de hendelsene som stimulerer de mentale prosessene som gir mening,»

Professor Kathleen Vohs ved University of Minnesota

Og professor Vohs avslutter med en oppmuntring;

«Det er at negative hendelser ser ut til å gi en mulighet til å oppleve mening, og å erkjenne det som et nytt perspektiv på verdien av negativitet i hverdagen.»

Professor Kathleen Vohs ved University of Minnesota

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Inflammatoriske sykdommer øker dramatisk over hele verden og forskerne synes enige om at det er en rekke miljøfaktorer involvert, og derfor kaller forskerne nå disse tilstandene for «miljøsykdommer».

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap om kroppen, kosthold og helse potensielt kan være avgjørende for at man kan ta ansvar for sin egen helse – og dermed ha muligheten til å optimalisere helsa. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har Cleveland Clinic nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.