fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Probiotika kan undertrykke dødelig hjerneinflammasjon, antyder studie.

Molekyl fra gunstig bakterie kan undertrykke dødelig hjerneinflammasjon, viser funn fra preklinisk studie.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon. Som blant andre det verdensledende amerikanske sykehuset Cleveland Clinic i USA så mener vi kunnskap om helse og kosthold for hver enkelt av oss – potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi bringer derfor videre ny interessant forskning og kunnskap vi mener kan ha interesse for flere enn oss. Vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer.

Probiotika er «gunstige» mikrober i bl.a. tarmen vår. Denne nye studien viser at noen mikroorganismer i tarmen kan styrke immunsystemets evne til å hindre et herpesvirus-anfall som kan forårsake dødelig hjerneinfarkt.

Forskerne sier funnene er de første som foreslår at et molekyl avledet fra en bakterie som heter Bacteroides fragilis (B. fragilis), kan være effektivt mot virus-inflammatoriske sykdommer. Molekylet Kapsel polysakkarid A (PSA) som er avledet fra Bacteroides fragilis, synes å fremme beskyttende, antiinflammatoriske responser under en virusinfeksjon.

Forskerne fant at mus som var forbehandlet med probiotikaen B. fragilis eller PSA, overlevde en dødelig herpes simplex-virusinfeksjon.

Det er Ramakrishna Chandran, Ph.D. og Edouard Cantin, Ph.D., som har ledet studien sammen med virologi- og immunologieksperter ved City of Hope og California Institute of Technology. Den er publisert i Nature Communications.

«Denne musestudien viser at molekylet PSA fra B. fragilis kan dempe immunforsvaret slik at infeksjon ikke resulterer i en ukontrollert, potensielt dødelig inflammatorisk respons i hjernen,»

Edouard Cantin, Ph.D

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt ca en gang per mnd på mail – meld deg på gratis her.

Forskerne mener at denne kunnskapen potensielt kan være betydningsfull for også flere andre virusinfeksjoner;

«Selv om herpes simplex encefalitt er en sjelden hjernebetennelsessykdom, kan det vi lærte her, også gjelde for andre virale infeksjoner som andre herpesvirus, influensavirus, West Nile-virus og kanskje til og med virale respiratoriske sykdommer – tilstander hvor betennelsen begynner å skade kroppen din og hjernens funksjon.»

Edouard Cantin, Ph.D

Herpes simplex encefalitt påvirker om lag 2000 mennesker i USA hvert år og har en høy dødelighet hvis symptomene ikke gjenkjennes og pasientene ikke behandles raskt. Overlevende har vanligvis alvorlige nevrologiske tilstander. Om lag 70% av ubehandlede individer dør, ifølge flere vitenskapelige studier.

Forskerne fant at den B. fragilis bakterielle metabolitten, PSA, stimulerer regulatoriske T- og B-celler som undertrykker immunsystemet fra å overprodusere skadelige inflammatoriske responser utløst av herpes simplex virusinfeksjon. Med andre ord reduserte PSA hjernestammeinflammasjon ved å påvirke uttrykket til IL-10-sekreterende regulatoriske T- og B-celler. IL-10 er et sterkt antiinflammatorisk cytokin som skaper en beskyttende, anti-inflammatorisk respons som forhindrer encefalitt.

«Det er mulig at forbruket av visse prebiotika, probiotika eller synbiotika kan forbedre kroppens naturlige evne til å undertrykke inflammatoriske sykdommer. Vår studie gir et spennende prinsippprinsipp som trenger videre validering av forskning, men det synes rimelig at det du bestemmer deg for å spise, kan påvirke din generelle helse og evne til å bekjempe sykdom.»

Ramakrishna Chandran, Ph.D

Forskerne fant at mus som var forbehandlet med probiotikaen B. fragilis eller PSA, overlevde en dødelig herpes simplex-virusinfeksjon, mens mus som var forbehandlet med en placebo, ikke overlevde til tross for at begge gruppene ble gitt acyklovir, et antivirale medikament.

Funnet antyder at probiotika-avledet PSA optimaliserer immunsystemet for å bekjempe virus, spesielt de som forårsaker skadelig betennelse.

Forskerne rapporterte om den viktige rollen B-celler spiller i demping av betennelse. B-celler er en type hvite blodlegemer som skiller ut antistoffer, som festes på potensielle fiender for å drepe dem. Forskerne viste at B-celler bandt seg til PSA, og dette var avgjørende for induksjon av beskyttende regulatoriske T-celler, som utskiller det antiinflammatoriske cytokinet IL-10. De viste da at ved å fjerne B-celler i musene så ble immunsystemet «våpenløst» i kampen mot den dødelig herpes simplexvirus hjerneinflammasjonen.

Inngangen til våre tjenester 

På inntaksmøte får du kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Startpunktet for våre tjenester kan du booke her.

Om Funksjonellmedisinsk Institutt

God helse som en ferdighet – ikke som en skjebne.

Det er en jungel av helse- og kostholdsråd i media og sosiale medier. Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har gjennom mange år og tusenvis av kunder erfart at kunnskap kan være avgjørende for at vi skal kunne ta gode valg for helsa vår og ha muligheten til å leve et langt liv med god helse. Du kan lese alt om oss her.

På lik linje med Cleveland Clinic i USA, som et av verdens ledende sykehus og helseinstitusjoner, så mener vi at kombinasjonen av undervisning om kroppen, mat og helse sammen med muligheten til personlig oppfølging av leger og helsepersonell – kan potensielt være avgjørende for en optimal helseforbederingsprosess. Faktisk har de nylig uttalt at det ser ut som gruppeopfølging faktisk gir bedre resultater enn individuell oppfølging

Alle våre tilknyttede selvstendige leger har lang erfaring fra allmennpraksis eller sykehus, og har tatt videreutdanning i Funksjonellmedisin i USA.

Flere av de mest prestisjefylte sykehusene i verden, som de to som er ranket som nummer en og to i USA, Mayo klinikkenog Cleveland klinikken og nå også nummer 3 rangerte Johns Hopkins utvikler egne sentre for Funksjonell medisin og persontilpasset medisin – og opplever en enorm etterspørsel fra mennesker over hele verden. Vi står nå foran et paradigmeskift i moderne helsetjenester, mener European Science Foundation (ESF), og Norske Helsedirektoratet. Fra «one-size-fits-all» til Persontilpasset medisin. Les mer om fremtidens helsevesen her.

Våre tjenester

Kjernen i hele vår virksomhet er Helseforbedringsprogrammet. For å gi deg best utbytte får du i Helseforbedringsprogrammet undervisning i gruppe kombinert med muligheten til å få individuell oppfølging av våre tilknyttede leger og helsecoacher som driver egen praksis i våre lokaler. Du vil også kunne dra nytte av vår egenutviklede digitale helseforbedringsplatform. Les mer om Helseforbedringsprogrammet her.

Hvordan delta i et av programmene

Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Funksjonellmedisin og hele vårt omfattende tilbud. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre hvilket av våre tilbud som eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger. Det kan du booke her.

Forskning og kunnskap

Vi mener at kunnskap om helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer mye ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt, samt selvsagt henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter er relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre mange artikler her.

Få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt AS på mail – meld deg på gratis her.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med? BLI KONTAKTET PÅ TELEFON FOR GRATIS VEILEDNING.